Żądamy reakcji polskiego rządu na łamanie praw człowieka przez państwo Izrael

Żądamy reakcji polskiego rządu na łamanie praw człowieka przez państwo Izrael  

Wojciech P. kieruje swoją petycję do: Kancelaria Prezydenta RP listy@prezydent.pl Rzecznik MSZ RP rzecznik@msz.gov.pl  

My, niżej podpisani obywatele i obywatelki RP, domagamy się zajęcia jasnego i oficjalnego stanowiska rządu polskiego w sprawie nagminnego, intencjonalnego łamania praw człowieka w Palestynie i międzynarodowych traktatów zbrojnych i politycznych przez państwo Izrael. My, obywatele ponad tysiącletniego kraju z bogatymi tradycjami walki o wolność i niepodległość. O idee, które zwłaszcza obecnie, w tym trudnym geopolitycznie okresie powinny być drogowskazem postępowania dla wszelkich decyzyjnych przedstawicieli funkcji publicznego zaufania, domagamy się wyraźnej, deklaratywnej reakcji polskiego rządu na:

 

wieloletnią politykę pogwałceń międzynarodowego prawa praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w stosunku do mieszkańców Strefy Gazy

politykę nieustannej kontroli nad oddolnym, palestyńskim procesem demokratycznym, polegającej na więzieniu i przetrzymywaniu wybranych przedstawicieli palestyńskich organizacji politycznych i członków rządu nieustanne, intencjonalne ataki na zdrowie, życie i godność nieuzbrojonej ludności cywilnej wyżej wymienionych terenów przez armię państwa Izrael

określenia swoich poglądów w sprawie nieustannego łamania przez państwo Izrael traktatów międzynarodowych dotyczących obronności, praw człowieka oraz równości obywateli świata wobec dostępu do podstawowych dóbr, instalacji i praw zapewniających zdrowie i godność

W razie dalszego ignorowania fundamentów humanitaryzmu i legislacyjnej przejrzystości na których zbudowane są równoprawne stosunki międzynarodowe i obywatelskie współczesnego świata, żądamy zajęcia stanowiska polskiego rządu i wyciągnięcia konsekwencji dyplomatycznych i gospodarczych względem wyżej wymienionego państwa Izrael.

niżej podpisani obywatele i obywatelki RP

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Kancelaria_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_listy_Zadamy_reakcji_polskiego_rzadu_na_lamanie_praw_czlowieka_przez_panstwo_Izrael_1/?fIMsLjb&fbogname=Ma%C5%82gosia+S.&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-752533-Zadamy_reakcji_polskiego_rzadu_na_lamanie_praw_czlowieka_przez_panstwo_Izrael&utm_term=IMsLjb%2Bpl&fbclid=IwAR0Pr4PWJzPvccfQ3_ouHZ_d1nZu9xJgCsFwhuMJFb8JqugAZ7r-9cY3aMY