Palestyna w oczach świata – Nidal Hamad

Wielu palestyńskich, arabskich i międzynarodowych artystów plastyków przedstawiało cierpienie i walkę narodu palestyńskiego na różnych etapach, poprzez swoje obrazy i dzieła sztuki, które przyciągnęły wielu zwolenników sprawy palestyńskiej i wybitnych zaangażowanych artystów na świecie.

Dziesiątki obrazów tych artystów miało zaszczyt zostać wykorzystanymi na znaczkach pocztowych, w tym wspaniały obraz nieżyjącego już palestyńskiego artysty plastyka Ismaila Shammouta wydany na znaczku pocztowym Irackiej Poczty, z okazji drugiej rocznicy Palestyńskiej Intifady Al-Aksa w dniu 28 września 2002 roku.

Na tym obrazie palestyński artysta Shammout przedstawił palestyńską matkę z głębokim smutkiem w oczach z powodu utraty jej dziecka w masakrze dokonanej na mieszkańcach palestyńskiego obozu Tel Zaatar w Libanie, na wschód od Bejrutu w 1976 roku.

Masakry dokonały skrajnie prawicowe bojówki libańskich maronitów zwane Falanga, które były sojusznikiem Izraela. Maroniccy bojówkarze z Falanga zamordowali w obozie Tel al-Zataar około 2 tysięcy palestyńskich cywilów i zrównali z ziemią cały obóz po rocznym oblężeniu.

Obraz, który uważany jest za jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych obrazów Ismaila Shammouta, przedstawia historię matki i jej dziecka trzymających się za rękę w oczekiwaniu na dalsze życie, a także proszących ojca, aby bronił swojego syna i żony. Na tym obrazie ukazane jest wielkie cierpienie narodu palestyńskiego.

Ten obraz podkreśla, że Palestyny ​​nie można wyzwolić bez oporu wytrwałości i poświęcenia.

Palestyna w oczach świata – Nidal Hamad

8.11.2021