Unia Wspólnot i Instytucji Palestyńskich w Europie uhonorowała w sobotę 18-06-2022r,

 polską ilustratorkę Dominikę Różańską, Bilala Kasuhę i Sahera Abu Assada w polskich miastach: Kraków i Myślenice.Delegacja Związku wręczyła im dyplomy od Prezesa Związku, dr Fawzi Ismaila.

Przekazała im także pozdrowienia i wyrazy uznania Unii za ich wysiłki na rzecz sprawy palestyńskiej i społeczności palestyńskiej w Polsce i Europie, oraz za wspieranie walki narodu palestyńskiego.

W skład delegacji Związku wchodzili dwaj członkowie tej organizacji: palestyński pisarz i dziennikarz Nidal Hamad z Norwegii, oraz dziennikarz Ibrahim Al-Sheikh z Polski, którzy przekazali certyfikaty i pamiątki.

al-safsaf.com

19-06-2022