Ahed Tamimi i Anną Frank.

Palestyńska dziewczynka Ahed Tamimi, żydowska dziewczynka Anna Frank Pamiętają Państwo Annę Frank?

Żydowska dziewczynka, autorka dziennika, zmarła w obozie koncentracyjnym po ponad dwuletnim ukrywaniu się w Amsterdamie.

Ta historia się powtarza tym razem w okupowanej Palestynie, gdzie izraelscy żołnierze zabijają lub aresztują dzieci jak Ahed Tamimi i inne palestyńskie dzieci.

Być może po dwóch latach w więzieniu izraelskim Ahed przedstawi nam i światu swój dziennik z aresztu w nowoczesnym obozie koncentracyjnym czyli okupowanej Palestynie.

Myśle, że izraelski poeta Jonathan Gavin trafił w sedno, gdy porównał obie dziewczynki: Ahed Tamimi z aresztowaną Anną Frank.
 

al-safsaf.com