AKULBI Aktuelt desember 2021

AKULBIs logo
 AKULBI Aktuelt desember 2021  Denne gangen kommer et dobbeltnummer, med oppsummering av saker helt fra juli – de viktigste eller merkverdigste. Her kan du skaffe deg oversikt og velge ut saker du vil lese mer om.

HOVEDSAK
FN-utsending og LO krever handling:
Trekk oljefondet ut av områdene Israel okkuperer. Ny regjering, men i praksis samme politikk?  Pensjonskassene vet hva som må til, selv om UD ikke gjør det 

Blant andre saker:
Professor David Miller kritiserte Israel, sparket fra Bristol University
Vil ikke utgis på israelsk forlag: Sally Rooneys boikott skaper debatt i Norge
Pianisten Leif Ove Andsnes skal på Europaturné – spiller også i Israel
Støtt Amazon- og Googlearbeidernes protest mot kontrakter med Israels militærmakt
Film- og litteraturtips
 
Redaksjonen ble avsluttet 12. desember.

Vi ønsker våre lesere ei fin og fredelig jul!
Ebba og Kirsti

PS AKULBI trenger flere aktivister. På www.akulbi.no finner du mer om hva vi har jobbet med i det siste. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss på leder@akulbi.net, så ringer vi deg.
FN-utsending og LO krever handling
Trekk oljefondet ut av områdene Israel okkupererMichael Lynk, FNs spesialrapportør, oppfordret i brev 16. juni i år den norske regjeringa til å iverksette fire tiltak for å ansvarliggjøre Israel for brudd på internasjonal rett:Stanse all norsk økonomisk aktivitet og handel med de ulovlige israelske bosettingene.Erkjenne at Israel de facto har annektert mye av Vestbredden, som er like ulovlig i henhold til folkeretten som anneksjon de jure.Bruke Norges stemme i FNs sikkerhetsråd til å oppfordre medlemsstatene til å ta praktiske grep, i de aktuelle sammenhenger, for å skille mellom territoriet til staten Israel og territoriene okkupert siden 1967, i samsvar med FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 2334 (2016).Sikre at Statens Pensjonsfond Utland selger sine eierandeler i ethvert selskap, norsk eller utenlandsk, som er registrert i FNs database over selskaper med virksomhet i de israelske bosettingene, publisert i februar 2020.Forsvar folkeretten 3.7.21 
Regjeringa ved statsråd Frølich Holte svarte i brev 7. juli: «Vi har tro på at dialog, samarbeid og tillitsbyggende tiltak spiller en avgjørende rolle i å løse konflikter». Kjell Brygfjeld i Forsvar Folkeretten, reagersterkt. Forsvarfolkeretten.no 9.10.21.


672 europeiske finansinstitusjoner har investert i virksomheter som er involvert i ulovlige israelske kolonier på Vestbredden. Det framgår av rapporten «Don’t buy into occupation”, laget på felles initiativ fra 25 palestinske og europeiske organisasjoner i Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Norge, Spania og Storbritannia. LO, Fagforbundet, Handel og Kontor i Norge, Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp har bidratt.  Les mer om saka på LOs nettsted (29.9.21) og på Fri Fagbevegelse (30.9.21).
 Ny regjering, men i praksis samme politikk?I forkant av møtet i Giverlandsgruppen for Palestina 17. november, skrev utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding: «Partene ønsker å modernisere samarbeidet, særlig innen økonomi og handel. Dette er avgjørende for å styrke palestinsk økonomi, dekke grunnleggende behov særlig i Gaza og å redusere faren for nye voldsesskaleringer».

Uttalelsen ser ut til å være i tråd med Israel og USAs nye linje: Krympe den politiske konflikten Israel/Palestina. AlHaqB’Tselem og internasjonale Human Rights Watch mener derimot at Israels policy, «middelveien», er det samme som apartheid. Haaretz 30.9.21.
I et leserinnlegg i Klassekampen 27. november spør Kristin Foss om utenriksministeren vil ta disse sakene opp på giverlandsmøtet:Hvordan stiller Giverlandsgruppen seg til Israels kunngjøring av 3 000 nye bosettinger på Vestbredden?Hvordan stiller den seg til at Israel har stemplet som terrorister palestinske menneskerettighetsorganisasjoner som mottar støtte fra UD?Hvordan stiller gruppen seg til fengsling og tortur av politiske fanger, fengslet uten siktelse og dom – inkludert barn?Hvordan stiller den seg til Israels stadige angrep på Gaza?Hvordan stiller Giverlandsgruppen seg til fordrivelsen av den etniske befolkningen i Jerusalem.Klassekampen 27.11.21.
Pensjonskassene vet hva som må til, selv om utenriksdepartementet ikke gjør detKommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap, KLP, har gjort grundige vurderinger etter at FNs høykommissær for menneskerettigheter offentliggjorde en liste over selskaper med virksomhet knyttet til de israelske bosetningene i det okkuperte palestinske territoriet. KLP har besluttet å ekskludere 16 selskaper, med tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden. Pensjonsselskapet hadde investeringer verdt 275 millioner kroner (NOK) i selskapene på tidspunktet for avgjørelsen. KLP 5.7.21.
 
Dette ble samme dag rapportert på nyhetskanalen Al Jazeera.

Norges Bank har besluttet å utelukke tre selskaper fra Statens pensjonsfond utland med bakgrunn i selskapenes aktiviteter tilknyttet israelske bosettinger på Vestbredden. Det gjelder selskapene Elco Ltd, Ashtrom Group Ltd og Electra Ltd, «grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til systematiske brudd på individers rettigheter i krig og konflikt.» Beslutningene er basert på tilrådinger fra Etikkrådet fra 15. mars. NBIM.no 2.9.21.
 
 
FRA UNIVERSITETENE
Professor David Miller kritiserte Israel, sparket fra Bristol University
David Miller forsker på konspirasjonsteorier og partiskhet i media og har pekt på hvilken makt og rekkevidde Israel og sionismen har. I sin undervisning om islamofobi sier han at deler av den sionistiske bevegelsen er en av drivkreftene bak islamofobi.

Oppsigelsen kom hovedsaklig etter press fra grupper utenfor universitetet, blant annet fra ordføreren i Bristol, fra 100 medlemmer av parlamentet og Overhuset og fra Den jødiske studentunionen, som finansieres av Israels ambassade i London. Bristol Universitys egen juridiske ekspert har ikke funnet at Miller har stått for hatprat eller gjort noe ulovlig, men universitetet opprettholder likevel oppsigelsen.

En konferanse i Ålesund 23.-24. oktober om antisemittisme, rasisme og solidaritet vedtok støtteuttalelse til Miller. Konferansen var arrangert av Norsk folkehjelp i Ålesund, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi, Humanetisk forbund i Møre og Romsdal og Palestinakomiteen på Sunnmøre. Les mer på Palestinakomiteen.noStøtt det internasjonale oppropet her.  
Justidsskrift ved N.Y.U. School of Law gir full støtte til palestinernes boikottNovemberutgaven av Tidsskriftet for jus og sosial endring ved New York University støtter akademisk boikott med denne begrunnelsen: «Akademiske institusjoner spiller en nøkkelrolle i å bygge Israels regime med okkupasjon, kolonialisme og apartheid mot det palestinske folket. Siden det ble etablert har israelsk akademia delt skjebne med det hegemoniske politisk-militære establishment i Israel. Bortsett fra anstrengelsene til en håndfull prinsippfaste akademikere er Israels akademia dypt involvert i å støtte og opprettholde Israels systematiske fornektelse av palestinske rettigheter.» (Red. overs.)
 EU gir forskningsmidler til Israels universiteter på Vestbredden, mens Israel trakasserer palestinernes universiteter i samme områdeMer enn 500 akademikere fra mer enn 20 europeiske land og Israel publiserte i mars 2021 et åpent brev der de fordømmer at Ariel Universitet får EU-midler til forskningsprosjekter. Ifølge reglene for Horisont 2020, EUs nyeste forskningsprogram, skal programmet ikke finansiere prosjekter som finner sted i kolonier på land okkupert av Israel siden 1967.

Underskriverne ser alvorlig på at EU lar være å passe på at skattefinansierte forskningsprogrammer ikke brukes til å legitimere eller på andre måter opprettholde israelske, akademiske institusjoners aktiviteter i ulovlige bosettinger på okkupert, palestinsk territorium. Les omtalen og hele brevet.

ScienceBusiness omtalte 25. mars brevet, som også er signert av fire israelske forskere.
 Internasjonale akademikere ber EU ekskludere israelske institusjoner fra forskningsfinansiering160 akademikere fra 21 land oppfordrer EU til å stoppe finansiering av forskning fra israelske akademiske institusjoner som er medskyldige i Israels grove brudd på internasjonal rett og palestinernes menneskerettigheter. Dette er akademikere som selv har mottatt forskningsfinansiering fra EU. De oppfordrer dermed til en utvidelse av forbudet EU allerede har mot å finansiere forskning ved israelske enheter på okkupert territorium eller som foregår der. Et forbud som ved flere anledninger har blitt brutt. ECCP 22.7.21.
 FNs Michael Lynk sier at Israel krenker palestinske universiteters rettigheterPå møte i FNs menneskerettsråd i Genève 9. juli, la FNs spesialrapportør Michael Lynk fram en rapport der han fokuserer på okkupasjonsmaktas intensiverte brudd på rettighetene til akademikere og studenter ved palestinske universiteter. Det handler om et mønster med arrestasjoner, særlig ved Birzeit universitet der også studentorganisasjonen ble erklært som «forbudt terroristorganisasjon». Mange av de arresterte ble utsatt for fysisk og mental tortur. Lynk understreker at dette bryter med studentenes rett til ytrings- og organisasjonsfrihet: Det er okkupasjonsmaktas ansvar å sørge for at retten til utdanning blir respektert.
 Israelske leger medvirker til tortur. Legenes verdensorganisasjon lukker øynene.Legenes verdensorganisasjon, World Medical Association (WMA) der også Den norske legeforeningen er medlem, skal overvåke at leger i medlemslandene ikke  medvirker til bruk av tortur. Organisasjonen ble startet i 1947 som en reaksjon på hva særlig leger i Tyskland og Japan hadde medvirket til under verdenskrigen. Når det gjelder Israel viser en artikkel i tidsskriftet Medical Ethics i år, at Israels legeforening (IMA), istedenfor å overvåke legenes etiske praksis, godtar statens bruk av tortur og avviser kritikk . Representanter for Israels legeforening har ved flere anledninger forsvart det de kaller «moderat fysisk press». 

Siden 2009 har leger fra mange land forsøkt å få WMA til å reagere på det som skjer i Israel, men uten resultat. Det er grunn til å spørre hva Den norske legeforeningen har gjort for å få WMA til å reagere. 157 stater har ratifisert FN-konvensjonen mot tortur (UNCAT), som definerer tortur som en form for terrorisme. Roma-statuttene ved den internasjonale straffedomstolen definerer tortur som en forbrytelse mot menneskeheten. Amnesty Internasjonal har påvist at 141 stater har brukt tortur de siste 5 årene. MedEtics 26.5.21.
FRA KULTURLIVET
Vil ikke utgis på israelsk forlag: Sally Rooneys boikott skaper debatt i NorgeUtgangspunktet var at den irske forfatteren Sally Rooney avslo å utgi sin siste bok på det israelske forlaget Modan. Oppslaget om dette i avisa Klassekampen 18. oktober utløste en debatt om kulturell boikott av Israel. Forfatteren Roy Jacobsen tvilte på at boikott ville ha noen effekt, men ble imøtegått på Dagsnytt 18 av Øystein Grønning, daværende leder i AKULBI. Han fikk også svar fra Håvard Skjerdal i KFUK-KFUM Global, som skriver: «Jacobsen reproduserer en rekke myter om Israels okkupasjon av Palestina og framstår med dette som en lykkelig uvitende forsvarer av en brutal okkupasjonsmakt».

Uka etter kom et innlegg fra AKULBI, som påpeker at Modan forlag ikke er uavhengig og okkupasjonskritisk, men publiserer et stort antall titler fra Israels forsvarsdepartement.  Det er på dette forlaget flere norske forfattere har utgitt sine bøker på hebraisk. Poenget er ikke å kritisere at norsk litteratur utgis på hebraisk, men at de utgis på dette forlaget, som representerer okkupasjonsmakta.

Klassekampen 18.10.21 «Tviler på boikott-effekt» – artikkel.
Debatt i Dagsnytt18 20.10.21 mellom Øystein Grønning og Roy Jacobsen. (På slutten)
Klassekampen 20.10.21: Kulturboikott av Israel. Ebba Wergeland, AKULBI.
Klassekampen 22.10.21: «Den kompliserte boikotten», Håvard Skjerdal, KFUK-KFUM Global
Klassekampen 28.10.21 «Okkupasjonskritisk israelsk forlag?» Kirsti Aarseth, AKULBI

Storbritannia får Sally Rooneys boikott av israelske forlag støtte fra 70 forfattere. -Som henne vil vi fortsette å svare på den palestinske oppfordringa til effektiv solidaritet…, skriver Artists for Palestine UK
 Pianisten Leif Ove Andsnes skal på Europaturné – spiller også i IsraelFra 9. til13. mars er det planlagt 4 konserter i Tel Aviv ifølge turnéoversikten. Andsnes blir oppfordret til å støtte palestinernes boikott og avlyse konsertene i Tel Aviv. Etter tips fra Norge er turneen kjent i den internasjonale BDS-miljøet, inkludert Palestina og Israel.

Den 4. januar er det etter planen konsert i Operaen i Oslo. Andsnes spiller ellers i et titalls byer i Europa.
.
 
Global, skeiv filmfestival for Palestina holdt i novemberFestivalen holdes samtidig som TLVFestThe Tel Aviv International LGBT+ Film Festival, sponset av israelske myndigheter. Queer Cinema for Palestine (QCP) hadde et program med nær 30 partnere i mer enn et dusin byer, med filmvisning, masterklasser, paneldiskusjoner, dragforestillinger, skeiv urfolkssolidaritet, jødisk skeiv solidaritet og mer. Forestillinger på konkrete steder hadde adgangsbegrensning, men mer enn 1 500 fulgte arrangementer på nett.

As Ghadir al Shafie fra Aswat – Palestinian Feminist Center for Sexual and Gender Freedoms –  roste QCP, som er et etisk alternativ til israelske TLVFest. QCP viste fram mange av de 250 skeive filmskaperne som enten har trukket seg fra TLVFest eller forpliktet seg til å ikke delta der, for å støtte oppfordringa fra palestinske skeive og kampanjen for akademisk og kulturell boikott (PACBI). 30.9.21 QCP.
 Den britiske organisasjonen «Advokater for Israel» lyktes ikke med å sensurere utstilling ved Manchester universitetetForensic architecture («Rettsarkitektur») er en forskergruppe som bruker arkitektfagets metoder til å dokumentere  menneskerettighetsbrudd begått av statlige myndigheter. På Whitworth galleri, som er en del av Universitetet i Manchester, hadde de en utstilling som ble laget på grunnlag av billedmateriale og beretninger fra bombingen av Gaza og etnisk rensing av palestinske nabolag. Den inneholdt også en tekst som sa: “Forensic Architecture stands with Palestine” («Rettsarkitektur» støtter Palestina).

Under påtrykk fra UK Lawyers for Israel ble teksten “Forensic Architecture stands with Palestine” på Whitworth galleri fjernet fra utstillingen.  Etter demonstrasjoner utenfor galleriets dører og 13 000 brev til galleriet ble teksten satt på plass igjen og hele utstillinga ble gjenåpnet.
Britiske Advokater for Israel (UK Lawyers for Israel) har tidligere protestert på at Forensic architecture skulle få Turner-prisen. The Guardian 16.8.21 og 20.8.21.
 «Jobben ble ikke fullført i 1948. Landet ble ikke tømt for arabere»Den israelske filmveteranen Avi Mograbis siste dokumentarfilm bruker vitneforklaringer fra soldater for å dokumentere Israels langvarige okkupasjon. Filmen er verken vist på israelsk TV eller på israelske filmfestivaler, selv om den har fått rosende omtale på Filmfestivalen i Berlin. Filmen heter «De første 54 årene – en forkortet håndbok for militær okkupasjon». Haaretz 4.10.21. 
 Erik Hillestad: Om musikkens fredsskapende kraftPå solidaritetskonserten 26. september under Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, holdt Erik Hillestad en sterk tale om musikkens fredsskapende kraft – i sin tid i Sør-Afrika, nå i Palestina – en kraft som ofte har blitt oversett. Han sa også at han støtter akademisk og kulturell boikott av staten Israel. Les hele talen på Palestinakomiteen.no 29.9.21.
 Internasjonal, protestantisk kirkeorganisasjon vil lytte til palestinerneDen største internasjonale organisasjonen av protestantiske kirker, (World Communion of reformed churches)har utgitt en ny handbok, der de oppfordrer til å lytte til palestinernes historie og kamp. «Fokus: Palestina» er ment som en ressurs der kristne kan lære om Israels okkupasjon i historisk, politisk og teologisk kontekst.  Mondoweiss 3.12.21.
KAMPEN OM BDS
Støtt Amazon- og Googlearbeidernes protest mot kontrakter med Israels militærmaktAmazon Web Services og Google Cloud har signert en kontrakt på 1,22 milliarder $ for å forsyne Israels myndigheter og militærmakt med skyteknologi. Dette vil gjøre det lettere for Israels myndigheter å overvåke palestinerne og tvinge dem fra sine landområder. Over 1 000 arbeidere ved Google og Amazon oppfordrer til å protestere mot prosjektet, kjent som Nimbus: -Teknologi bør brukes til å bringe folk sammen, ikke bidra til apartheid, etnisk rensing og okkupasjon, sier arbeiderne bak aksjonen. Les mer og støtt aksjonen: No Tech For Apartheid.
 #PalestineDay: ITUC ber FN om å oppdatere lista over selskaper som støtter ulovlige bosettingerFor å markere den internasjonale solidaritetsdagen med det palestinske folket har ITUC, den internasjonale fagforeningssammenslutningen, oppfordret generalsekretær António Guterres til å støtte at FNs database over selskaper om opererer ulovlig i Israels bosettinger på palestinsk land skal oppdateres jevnlig. ITUC ber også om at FN må starte fredsprosessen på nytt og anerkjenne Palestina som stat. ITUC 28.11.21. Belgia vil merke varer okkuperte områder og provoserer IsraelBelgias kunngjøring om at de vil merke varer fra Israels kolonier, førte til at Israels viseutenriksminister Idan Roll, under sitt besøk i Belgia, umiddelbart avlyste møter med Belgias utenriksdepartement og parlament. ECCP 15.12.21 og Jerusalem Post 24.11.21. Erklæring om forbrytelsen apartheid i historiske PalestinaOver 1 000 akademikere, kunstnere og intellektuelle fra mer enn 45 land har signert en deklarasjon som krever at apartheidregimet i det historiske Palestina oppløses og at en demokratisk og konstitusjonell ordning etableres som garanterer alle innbyggerne like rettigheter og plikter. Lista inneholder mange anerkjente navn, som nobelprisvinnere, jurister, helseforskere, komponister og musikere, en tidligere vise-generalsekretær i FN og en tidligere visepresident for Europaparlamentet. Les deklarasjonen og se lista over underskrivere på AURDIP 6.7.21.
          
BAKGRUNN – Israels folkerettsbrudd
Rapport: Israel hvitvasker overgrep under Gazas marsj for retten til returB’Tselem og Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) har laget en rapport om Israels undersøkelser av overgrep under The great march of return på Gaza, som varte fra landdagen 30 mars 2018 og ut 2019.  Israel erklærte protestene som ulovlige og plasserte dusinvis av skarpskyttere langs gjerdet mot Gaza, med tillatelse til å drepe. 223 palestinere ble drept og rundt 8 000 skadet, de aller fleste var ubevæpnet og representerte ingen fare for soldatene.

Politikerne har ansvaret for å gi soldatene ulovlige ordrer og for resultatet av skyt-politikken. Men verken regjeringa som utformet politikken eller høyesterettsdommeren som godkjente den, ble etterforsket. Etterforskninga har kun fokusert på isolerte tilfeller, som ble betraktet som unntak.

Israel svarte raskt på internasjonal kritikk med å si at myndighetene ville undersøke hendelsene. Som liknende undersøkelser, er denne en del av Israels system for hvitvasking for å stoppe internasjonal kritikk og fortsette samme politikk. Myndighetene har også innrømmet at en av grunnene til at de raskt gjorde kjent at de ville etterforske, var undersøkelsene den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har satt i gang. ICC etterforsker bare saker i tilfelle staten er uvillig og ute av stand («unwilling and unable») til å utføre egen etterforskning. B’Tselem, desember 2021.
 Internasjonale protester mot at Israel har terrorlistet seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjonerMer enn 100 europeiske politiske partier, fagforeninger, menneskerettighets- og sivilsamfunnsgrupper har sendt brev til EU om at de er alvorlig bekymret over Israels terrorstempling av seks palestinske organisasjoner. De krever at EU klart tar avstand fra dette og ber EU suspendere Israel fra det lukrative forskningsprogram Horisont Europa. ECCP 26.11.21.

I et åpent brev stiller en rekke donororganisasjoner krav til støtte for de 6 palestinske organisasjonene Israel har terrorstempla: USA, europeiske land og andre regjeringer må sikre at veldedige fond ment for sivilsamfunnsorganisasjoner i Palestina utbetales til dem uten innblanding fra Israels regjering eller finansinstitusjoner. Vi støtter palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere. AURDIP 17.11.21.
 
Film- og litteraturtips
Reichsorchester – Berlinerfilharmonikerne og Det tredje rikeDe som mener at kultur, og spesielt utøvere av klassisk musikk må heve seg over politikken, vil ha nytte av å se filmen om Berlinerfilharmonikerne som mente akkurat det under Hitler-styret. De «tok ikke standpunkt» og hjalp dermed nazi-Tyskland å markedsføre seg som «kulturnasjon». Mens en etter en av de jødiske musikerne bare «forsvant». Reichsorchester – Berlinerfilharmonikerne og Det tredje rike.   YouTube 3.07 min. Palestinsk kritikk av Netflix’ «Palestinske fortellinger»?De 32 filmene er svært varierte, og mottakelsen fra palestinere har stort sett vært positiv, men kritikerne mener at filmene gir et hovedinntrykk av palestinerne som svekket, som fanger og underprivilegierte.  De konfronterer Israels militærmakt på forskjellige arenaer, men er for svake og utmattet til å fortsette kampen. Noen savner også filmer som «Jenin, Jenin» og «Arnas barn», og mener at palestinske filmskapere som bor  Israel , ikke er tatt med. Haaretz 1.12.21

Du finner flere filmer fra Palestina på YouTube via denne lenken. Publikasjoner og ressurser fra PLO – Negotiation affairs departmentOm palestinske politiske fanger, Israels brudd på palestinernes menneskerettigheter, kart, infografikk, faktaark og studier. Publications & Resources | NAD
 Ny bok: PFLP & PalæstinaIsrael bruker ofte tilknytning til PFLF som begrunnelse for å terrorliste palestinske organisasjoner og arrestere aktivister. Slik presenterer forfatteren boka:
PFLP & Palæstina er en bog om Palæstinas historie gennem de seneste 100 år og om PFLP første 50 år. Bogen beskriver den palæstinensiske befrielseskamp i lyset af den zionistiske kolonisering af Palæstina og analyserer PFLPs rolle i denne kamp. Bogen behandler forskellige temaer som kvindekamp og faglig kamp under besættelse, ligesom bogen interviewer en række PFLP-aktivister og – ledere og derved tydeliggør PFLPs aktuelle politik. Forfatter er Irene Clausen, aktiv i Boykot Israel Kampagnen. Udgivet af Internationalt Forum, 2018, 437 s. En rettelse: side 332, 3. linje: der skal stå “416 palæstinensere mistede livet” (og ikke 4166). Last ned boka som pdf
 Historia gjentar seg – Sheik Jarrah igjen truetBjølsenmannen Øystein Grønning har bodd rett ved Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem med familien da han i 1996 til 1997 arbeidet med å bygge opp palestinsk kapasitet innen by- og regionplanlegging etter Oslo-avtalen. Oppdragsgiveren var det palestinske planleggingsministeriet «Ministry of Planning».
-Å planlegge og drifte eget territorium er grunnleggende for å kunne karakterisere seg som nasjon, mener Grønning. Han sier det handler om å bygge infrastruktur, men også ivareta territorium.
Grønning har vært tilbake i områdene flere ganger. Han sier det er sterkt å være vitne til situasjonen som har blusset opp igjen med angrepene på nabolaget Sheikh Jarrah, Al-Aqsa-moskeen og Gaza. Sagene Avis 21.7.21.
KONTAKT OSSKontakt: leder@akulbi.net Abonnere på AKULBI Aktuelt http://eepurl.com/cjp8dfSlutte å abonnere https://akulbi.us9.list-manage.com/unsubscribe/postPost: AKULBI c/o Palestinakomiteen, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 OsloNettsted: akulbi.no Facebook – Se Palestinakomiteen i Norge (20+) Palestinakomiteen i Norge | Facebook
 Copyright © 2021 AKULBI, referanse AKULBI Aktuelt desember 2021.
 
Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – ble opprettet i 2010 på oppfordring fra det palestinske sivilsamfunnet. Over 170 palestinske organisasjoner står i dag bak kravet om en slik boikott. I Norge ble prinsippene for boikotten formulert i et felles opprop fra akademikere, kunstnere og idrettsfolk. Les mer og støtt oppropet du også.

AKULBI er nå et utvalg i Palestinakomiteen, med ansvar for komiteens arbeid med akademisk og kulturell boikott. Les vårt e-hefte, som kommer i oppdatert utgave neste år: Hvorfor boikotte Israels universiteter og kulturinstitusjoner?