AKULBI Aktuelt oktober 2020

AKULBI Aktuelt oktober 2020

       I denne utgaven av AKULBI Aktuelt kan du lese om

 • Britisk LO støtter boikott og sanksjoner mot Israel
 • Høyre vil styrke samarbeidet med Israel og fjerne støtten til palestinernes  «terror» og «antisemittisme»
 • Israels kamp mot BDS og menneskerettighetsaktivister – truer også akademisk frihet i Israel
 • Festivalen Feminine Tripper: Diskrimineringsnemda i Norge mot Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
 • Filmfestivalen i Haugesund deltar på filmfestival i Haifa – mange filmskapere støtter palestinernes boikott

Redaksjonen ble avsluttet 7. oktober.

God lesing i mørke høstkvelder,

Ebba og Kirsti

 

HOVEDSAKER

Britisk LO vil ha boikott og sanksjoner mot selskaper som tjener på Israels okkupasjon

British Trades Union Congress (TUC) uttalte på sitt møte online 15. september at Israels annekteringsplan for Vestbredden bryter internasjonal rett og vil være et nytt og avgjørende skritt på veien mot et apartheid-system. De krever at Storbritannia tar i bruk sanksjoner mot Israel for å sikre at de stanser den ulovlige annekteringen, okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza og at de respekterer de palestinske flyktningenes rett til å flytte tilbake.

De vil gjøre synet sitt kjent i den internasjonale og europeiske fagbevegelsen og oppfordrer alle til å støtte kampanjen for å stanse annekteringen og apartheid-systemet. Se vedtak fra kongressen.
Se også Electronic Intifada 15.9.2020

Høyre vil styrke samarbeidet med Israel og fjerne støtten til palestinernes  «terror» og «antisemittisme»

I førsteutkastet til partiprogram 2021 – 2025 er få land nevnt, men om Israel og Palestina står dette (s. 70-73): Høyre.no 7.9.2020.

 • Bidra til å opprettholde et godt forhold til flere parter i Midtøsten, og utdype handels-, nærings- og forskningssamarbeid med Israel (Avsnittet Norge i verden)
 • Fjerne støtten til palestinske organisasjoner og institusjoner som oppfordrer til terror, vold, kjønnsdiskriminering og antisemittisme. (Avsnittet Utvikling og menneskerettigheter).

Høyre retter seg etter Israels taktikk mot boikott og palestinsk motstand som er å hindre finansiering av palestinske organisasjoner, med påstander om at de har tilknytning til terrorisme. Se flere artikler under Israels kamp mot BDS og menneskerettighetsaktivister.

Høyre og «palestinaspørsmålet»

– Normaliseringsavtalene (med Emiratene og Bahrain, red.) løser ikke noen utestående spørsmål i konflikten mellom Israel og Palestina. Jeg håper imidlertid at tettere kontakt på tvers i regionen også vil styrke arbeidet for en fredelig løsning på konflikten mellom israelere og palestinere. Det er kun en fremforhandlet to-statsløsning mellom partene, og i tråd med folkeretten, som vil kunne skape varig fred mellom israelerne og palestinerne, sier utenriksministeren. Utenriksminister Søreide på regjeringen.no 16.9.2020.

Ingjerd Schou, medlem av Stortingets utenrikskomite for Høyre, beskriver i et avisinnlegg politiske endringer i flere araberstaters holdning til Israel og gass-samarbeid mellom Israel, Hellas og Kypros. Hun konkluderer med at «for å få en løsning på det palestinske spørsmålet og varig fred i regionen» … må vi forholde oss konstruktivt til Israel, «som kommer til å spille en ny og viktig rolle i Europas nærområde». Klassekampen 23.9.2020

Hun får svar fra Palestinakomiteens nyvalgte leder Line Khateeb, som skriver: «Palestina er ikke et «spørsmål». Palestina er okkupert.
Khateeb påpeker at israelske styrker fortsetter å konfiskere nye landområder, noe avtalen med Emiratene og Bahrain neppe vil endre på. Videre skriver hun at samtidig som Solberg-regjeringa har økt samarbeidet og handelen med Israel, har utenriksminister Søreide vært klar på at folkeretten må ligge til grunn for norsk utenrikspolitikk. Khateebs konklusjon er: «Da bør Netanyahu stilles til ansvar for den aggressive politikken Israel fører. Ikke belønnes med nærere samarbeid og mer handel». Klassekampen 26.9.2020.

Internasjonalt opprop mot annektering fra kvinnelige politiske ledere

De påpeker at samtidig som vi markerer at FNs charter er 75 år, har den mest langvarige konflikten i verden tatt en alvorlig vending: Israel har annonsert sin plan for å annektere vitale deler av palestinsk territorium på basis av Trumps plan for Midt-Østen, som er i strid med internasjonalt anerkjente regler for fred og internasjonal rett. Oppropet er signert av 45 kvinner: Tidligere statsledere, ministre, parlamentariske ledere, framstående FN-ansatte, Nobelprisvinnere og menneskerettighetsforkjempere. Blant dem er Gro Harlem Brundtland (tidligere statsminister og direktør for WHO), Tarja Halonen (tidligere  president i Finland), Helle Thorning-Schmidt (tidligere statsminister i Danmark) og Mary Robinson (tidligere FN-kommisær for menneskerettigheter og president i Irland). Global Call 20.6.2020.

Hva skjer på kulturfronten?

Diskrimineringsnemda i Norge mot Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Diskrimineringsnemndas dom mot festivalen Feminine Tripper er i strid med Den europeiske menneskerettsdomstolen ECHR sin dom til støtte for retten til boikott. ECHR dømte 11. juni i år Frankrike for å ha kriminalisert BDS. Dommen fastslår at oppfordring til boikott er beskyttet av artikkel 10 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen når boikotten er begrunnet i kritikk av en stat og dens politikk. «Med Israel for fred» (MIFF) klaget inn Feminine Tripper til Diskrimineringsnemnda fordi festivalen avslo å la kunstnere fra Israel delta. Feminin Tripper ville ved å utestenge israelske artister protestere mot hvordan Israel behandler palestinske artister. I sin kjennelse 10. januar sier nemda med 2 mot 1 stemme at Feminine Tripper «har brutt forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet». Les mer på akulbi.no.

Filmfestivalen i Haugesund deltar på filmfestival i Haifa 6. oktober – mange filmskapere støtter palestinernes boikott

Programdirektøren for New Nordic Films /Den norske filmfestivalen har takket ja til å delta i en fagjury som skal bedømme potensialet til filmideer under Haifa internasjonale filmfestival. AKULBI har oppfordret Den norske filmfestivalen i Haugesund til å trekke seg og heller respektere palestinernes oppfordring til å ikke delta i statlig-finansierte israelske propagandamarkeringer. Hundrevis av internasjonale filmskapere og skuespillere har valgt å støtte palestinske rettigheter, blant dem Ken Loach, Mike Leigh og Aki Kaurismäki. Les korrespondansen mellom AKULBI og representanten for Haugesundfestivalen. Se akulbi.no

Filmskaperen Benjamin Ree ville ikke boikotte Docaviv i Tel Aviv

Den 28. august skrev AKULBI til filmskaperen Benjamin Ree der vi oppfordret ham til å trekke sin prisbelønte film «Kunstneren og tyven» fra den internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Tel Aviv. Begrunnelsen var at han på den måten kunne støtte palestinernes kamp for rettferdighet, som mange andre kunstnere har gjort. Dessverre har Benjamin Ree ikke svart oss på oppfordringa og filmen ble vist på festivalen. Men brevet fra AKULBI forklarer godt hvilken betydning det har at kunstnere boikotter staten Israel. Les brevet på akulbi.no.

Hva skjer i akademia?

Viktig seier for retten til Israel-kritikk
og BDS-arbeid i Tyskland

I juni 2017 ble det arrangert et møte på Humboldt-universitetet i Berlin med tale av den israelske politikeren Aliza Lavie. Tre BDS-aktivister tok ordet under møtet og anklaget henne og partiet hennes for å støtte krigsforbrytelser og apartheid. Aktivistene var Majed Abusalem – palestinsk journalist fra Gaza; Ronnie Barkan og Stavit Sinai – israelske anti-sionister og menneskerettsaktivister. De ble fysisk kastet ut, og Sinai ble slått i ansiktet av en av sionistene.

I ettertid ble aktivistene ikke bare hengt ut som anti-semitter i deler av tysk presse, men også stilt for retten for ulovlig inntrenging på møtet. De tre aktivistene har fått mye politisk støtte og blitt kjent som «The Humboldt 3». Den 3. august i år ble alle frikjent for anklagene som gjaldt selve markeringen.  Sinai fikk en bot fordi hun prøvde å komme inn igjen og finne ut hvem som hadde slått henne. Dommen er likevel en klar seier for ytringsfriheten og retten til å fremme Israel-kritikk. Denne seieren er spesielt viktig i Tyskland, der Israel-kritikk lenge har vært forsøkt undertrykt. Les mer på Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network 3.8.2020. Foto: Stavit Sinai.

Illevarslende, sionistisk press på medisinske publikasjoner

Derek Summerfield, som har publisert flere artikler om helse i Palestina, har sendt kolleger et brev der han beskriver Israels langvarige press på medisinske publikasjoner som British Medical Journal (BMJ) og Lancet. Når de publiserer artikler som er kritiske til Israel opplever de langvarige oppringinger og trusler for å få dem til å trekke artikler, sverting av forfatterne og press for å avskjedige redaktøren. Dette har påvirket dekningen av Israel:

– BMJ sender alt jeg skriver til juristene sine først! skriver dr. Summerfield, og fortsetter: Dette har pågått siden angrepet på Gaza i 2014, da Lancet publiserte en appell om Gaza signert av 30 medisinske forskere, der alt innhold var evidensbasert. Det førte til at flere hundre akademikere, inkludert nobelprisvinnere, fikk publisere en rasende kritikk. Det ble lagt stort press på Lancet. Men redaktøren nektet å trekke appellen,. Imidlertid laget Lancet seinere et temanummer om Israels helsevesen og helseforhold, selvfølgelig uten å nevne helsemessige konsekvenser av menneskerettighetssituasjonen, okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza.

David Mills publiserte sammen med Bram Wispelwey, Rania Muhareb og Mads Gilbert en artikkel i Lancet 26.3.2020 med tittelen Structural violence in the era of a new pandemic: the case of the Gaza Strip. Her påpeker de at strukturell vold med rot i historisk, politisk og sosial urettferdighet har potensiale til å ødelegge en av verdens mest sårbare grupper. Etter fire dager ble artikkelen fjernet fra Lancet. Les artikkelen.

I Middle East Policy publiserte tre av forfatterne i sommer artikkelen Permission to Narrate a Pandemic in Palestine, der de diskuterer prinsippielle sider ved å nekte publisering av medisinske artikler som også trekker inn sosiale og politiske faktorer som påvirker helsetilstanden. Det viste seg etter hvert at en melding var sendt til det vitenskapelige samfunnet i USA og flere steder med oppfordring til å boikotte Lancet for å ha publisert artikkelen om helse i Gaza. Les hele historien i Middle East Policy, Vol. XXVII, No. 2, Summer 2020.

Covid 19 i Palestina: Hvem er ansvarlig?

I en rapport som er offentliggjort i et ledende medisinsk tidsskrift i England, blir situasjonen oppsummert slik av forfatterne: BMJ Global Health 20.8.2020.

 • Israels militære okkupasjon av palestinsk territorium har resultert i en forkrøplet utvikling, svake og underfinansierte helse- og sosiale tjenester.
 • Den vanskelige strukturelle situasjonen i okkupert Palestina (oPt) har forverret den politiske, økonomiske og sosiale ustabiliteten under utbruddet av COVID-19.
 • Dagens situasjon kan ikke ses atskilt fra den bredere konteksten med settlerkolonialisme og koloniseringens logikk.
 • Flere grupper er akutt forfordelt og marginalisert av COVID-19-restriksjoner, særlig kvinner og ungdom.
 • Mental helse blir ofte oversett i denne konteksten og psykososial støtte er ofte utilgjengelig.
 • Mangelen på langsiktig utvikling forverrer dagens situasjon og setter spørsmålstegn ved rollen humanitær hjelp og spiller. (Ofte kortvarige prosjekter).
 • Ved å etterspørre ansvar kan COVID-19-pandemien i okkupert Palestina representere en mulighet for rettferdighet og frihet for palestinerne.

Samrøre mellom israelske studenter, regjeringa og settlerorganisasjoner – Gazastudent må ha innsamling for å fullføre utdanning

Israelske studenter med statsfinansiert stipend vokter ulovlige «utposter» (planlagte kolonier) på Vestbredden. Det skjer gjennom organisasjonen Kedma, som finansieres delvis av staten, lokale myndigheter og Amana, en organisasjon som bygger illegale utposter på Vestbredden og nær Gaza og kjøper opp land med falske papirer. Den frivillige innsatsen som er knyttet til stipendet er blant annet jordbruksarbeid og vakthold ved kvegfarmer knyttet til utposter. På den måten kontrollerer bosetterne store landområder med få personer, siden kveget trenger stort beiteland. Slik bidrar studentene til å øke israelsk kontroll over landområder på Vestbredden. Ved Pnei Kedem utpost og kvegfarmen knyttet til den, har palestinere klaget til retten over at bosettere i 2019-20 rev opp 1 250 oliventrær og ødela flere brønner, samtidig som hæren nektet palestinerne tilgang til jorda. Les mer i Haaretz 22.9.2020.

I kontrast til dette strever Khalil fra Gaza med å finansiere sin mastergrad selv. Han kom inn på masterprogram ved SOAS i London (School for Oriental and African Studies) og ved universitetet i Johannesburg, men Israels blokade hindret ham i å reise da han samtidig ble alvorlig syk. Nå er han i stedet igang med å ta en mastergrad i oversettelse ved det islamske universitetet i Gaza. Det koster 6 000 dollar. Gjennom innsamlingsaksjon er første og delvis andre semester finansiert, men resten gjenstår. Les mer og gi ditt bidrag.

Israels regjering truer den akademiske friheten i Israel

Lederen for Israels forening for universitetsledere, professor Ron Robin, har gitt beskjed om at han vil trekke seg fra vervet på grunn av regjeringas forsøk på å «terrorisere, svekke, sensurere og la politiske interesser diktere forskningsagendaen». Dette kaller han «en klar og umiddelbar fare for staten Israel og vår framtid».

I brevet fortsetter han slik: «Vi er i en mørk tid som savner sidestykke. Portvakter har blitt målskiver og systemer som skal sikre ytringsfrihet og tankefrihet angripes igjen og igjen. Kulturen, rettsvesenet, media og høyere utdanning er under farlig angrep, noe som truer hele demokratiet i Israel». Haaretz 14.7.2020.

Israels kamp mot BDS og menneskerettighetsaktivister

Ben White, som også har skrevet boka Cracks in the Wall (omtalt tidligere), gjennomgår Israels ulike strategier for å bekjempe BDS-bevegelsen i  en artikkel  i Journal of Palestine Studies:
– Bygge merkevare for å vise Israels gode sider (Brand Israel),
– få land til å godta «den nye antisemittismen» ved hjelp av IHRA-definisjonen (International Holocaust Remembrance Alliance),
– kriminalisere boikott av Israel gjennom å organisere rettssaker, beskylde BDS-bevegelsen for å ha tette bånd til væpna, palestinske terroristgrupper og gi BDS-bevegelsen skylda for fysiske angrep på jøder i Europa og hatprat på sosiale medier, selv om det er dokumentert at angrepene kommer fra ekstremist-høyre.Israelske myndigheter samarbeider og søker støtte særlig i østeuropeiske land; de samme landene som forfalsker historien om Holocaust og der nynazistiske og tilhengere av «white supremacy» (hvit makt)- står sterkt. Se Journal of Palestine Studies, winter 2020, 15 s.

Israel angriper menneskerettighetsforkjempere

PCHR (Palestinian Centre for Human Rights) har nylig gitt ut en rapport om Israels angrep på menneskerettighetsorganisasjoner og -aktivister.

Del I dokumenterer hvordan handlingsrommet for NGO’er (frivillige organisasjoner uten tilknytning til myndighetene) innskrenkes av okkupasjonen. Det skjer gjennom svertekampanjer mot forsvarere av menneskerettigheter, gjennom sanksjoner og restriksjoner på bevegelsesfrihet, forsøk på å ødelegge finansieringen for menneskerettighetsorganisasjoner og trusler mot menneskerettighetsforkjempere.Et eksempel på hvordan Israelske myndigheter og allierte angriper finansieringen av palestinske NGO’er er The Money Trail Report: The Millions Given by EU Institutions to NGOs with Ties to Terror and Boycotts against Israel An In-Depth Analysis. EIPA 25.5.2018Her blir blant andre Norsk folkehjelp angrepet for å støtte organisasjoner med bånd til det rapporten kaller «terrorisme».

Del II tar for seg internasjonale konvensjoner og staters forpliktelser overfor dem som forsvarer menneskerettigheter.

PCHR understreker at Israels intensiverte kampanje ikke vil hindre dem i å fremme menneskerettigheter og beskytte palestinske sivile i perioder med væpna konflikt. De oppfordrer internasjonale organer, særlig EU, til å fortsette og støtte palestinske organisasjoner. De oppfordrer også menneskerettighetsorganisasjoner til å ta til motmæle mot Israels kampanje for å bringe menneskerettighetsstemmer i de okkuperte områdene til taushet, og hindre Israels myndigheter i å angripe sivile palestinere. Her kan du laste ned rapporten.

Israels terrormerking av palestinske organisasjoner stanser EU-hjelp til palestinerne

Palestinian Media Watch (israelsk-basert ikkje-statleg organisasjon og mediaovervakingsgruppe) har laga en omfattande rapport som skal dokumentere hvordan EU finansierer palestinske terrororganisasjonar. Israels aggressive kampanje for å stemple palestinsk motstandskamp som terror, får stadig større omfang. PMW 23.6.2020

EU har trekt tilbake økonomisk støtte på 18 millionar norske kroner til BADIL – Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights. Se MENAFN – Palestine News Network 17.6.20 og Jerusalem Post 17.6.20.

Kampanje: Facebook må fjerne hatprat og ikke sensurere palestinere og palestinavenner

Jewish Voice for Peace (JVP) har sammen med flere palestinske organisasjoner startet underskriftskampanje for å få Facebook til å fjerne hatprat, og ikke drive politisk sensur mot palestinavenner. Facebook har etablert et råd (Oversight Board) som skal avgjøre hvilket innhold som skal tillates eller fjernes fra Facebook og Instagram. Til dette rådet har de utnevnt Eli Palmor som har ledet cyberenheten i Israels justisdepartement og innført strenge begrensinger på ytringsfriheten i Israel, især når det gjelder Palestina. Kampanjen krever at Palmor blir fjernet. Les mer og signér.

Vil Facebook sensurere Israel-kritikk og kalle det antisemittisme?

I et åpent brev til Facebook 7. august oppfordrer 145 sionistiske organisasjoner Facebook til å bruke en definisjon av antisemittisme som inkluderer kritikk av Israel, når de skal overvåke innholdet. Blant organisasjonene finner vi navn som NGO Monitor, Palestinian Media Watch, Simon Wiesenthal Center og Med Israel for fred. De hevder at mer enn 40 land har signert eller innført denne definisjonen og sier det er for å bekjempe jødehat. Les mer.

Sammen med 55 andre akademikere, sendte prof. Amos Goldberg den 7. september brev til Facebook. De ber om at denne definisjonen, kalt IHRA-definisjonen (etter organisasjonen som fant den på), ikke blir brukt. Underskriverne er spesialister på antisemittisme, jødisk og holocaust-historie og Israel-Palestina-konflikten. De oppfordrer Facebook til å bekjempe alle former for hatprat på Facebook, men ikke ved å bruke en politisert definisjon av antisemittisme som blir brukt til å underminere ytringsfrihet for å beskytte Israels regjering og kneble palestinske stemmer og de som støtter dem.

De skriver: Tatt i betraktning hvordan IHRA-definisjonen og eksemplene blir brukt i offentligheten, kunne dette ha langtrekkende implikasjoner for Facebook og for ytringsfrihet. For eksempel kunne noen som er imot sionisme og støtter en demokratisk enstats- eller binasjonal løsning på Israel-Palestina-konflikten bli kastet ut fra Facebook, Dette kunne også kunne skje med en som kritiserer Israel for institusjonalisert rasisme (en vanlig beskyldning mot mange land). Forward 13.9.2020Brevet fra 56 akademikere.

Kart fra Google og Apple viser «Stor-Israel»

I oktober 2016 deltok ti maratonløpere fra Right to Movement Palestine (Rett til bevegelsesfrihet) i «Stafett for å anerkjenne Palestina», der ruta gikk mellom Googles og Apples hovedkontorer. Kartene deres, som brukes av mange i dagliglivet, viser hele det gamle Palestina som Israel og mangler palestinske landsbyer, men viser bosettingene og Øst-Jerusalem som en del av Israel.
-Slik bidrar de til normalisering av okkupasjonen og blir medskyldige i Israels nasjonalistiske narrativ om at bosetterne kom for å «innløse» (“redeem” ) og «sivilisere» et «land uten folk», skriver maratonløperen George Zeidan.IT-gigantene forsvarer seg med at Palestina ikke er anerkjent som stat av FN. Men når man søker på f.eks. staten Arunachal Pradesh, vil brukere som søker fra indisk IP-adresse se en grense som stemmer med den indiske regjeringas syn. Søker man på samme region fra Kina, vises området som Sør-Tibet. Søker brukere fra Palestina ser de Arunachal Pradesh som en region med stiplet grenselinje, som indikerer at det er omstridt område.For å yte palestinerne rettferdighet og gi dem et brukbart kartverktøy burde IT-selskapene markere alle bosettinger som omstridt område, ikke som israelske byer. I rettferdighetens navn burde Google og Apple dekke Vestbredden på en måte som skiller mellom forskjellige kontrollsoner og markerer grenseoverganger. Men som resultat av protestbrev til Google og Apple, med støtte fra den demokratiske kongressrepresentanten Anna Eshoo fra California satte Google våren 2017 inn 236 palestinske landsbyer på sine kart.
Kronikk, Haya Haddad, George Zeidan, Haaretz 27.9.20

Litt av hvert

For et år siden lanserte 44 norske jurister initiativet «Forsvar folkeretten» på grunn av myndighetenes holdning til Israels vedvarende og alvorlige brudd på folkeretten. Målsettinga med konferansen er å styrke folkerettens stilling i norsk offentlighet og politikk.

Kari Bremnes Duo kommer! Odd Karsten Tveit signerer ny bok om Midtøsten: «Midtøsten på 200 sider – fra 1820 til i dag».
Les mer og meld deg på innen 30. oktober. Begrenset plass på grunn av smitteverntiltak. Del på Facebook.

Krever PLO tilbake – vil engasjere ungdommen

Hvordan kan PLO opprettholde ansvar (accountability) både som nasjonal frigjøringsbevegelse og regjering? Hvordan kan Hamas og Islamsk jihad bli integrert etter tiår med eksklusjon? Palestinsk representasjon: Valg eller konsensus? Hvilke modeller for ledelse kan utvikles for palestinsk ungdom? Dette og flere spørsmål analyserer Al-Shabaka i ny rapport. Al Shabaka 13.8.2020.

Palestinsk styresett i framtida under debatt

I denne artikkelen i det palestinske nettmagasinet Foreign Policy blir det hevdet at palestinske selvstyremyndigheter har sviktet palestinerne – og at de må kreve PLO tilbake. MARWA FATAFTA, ALAA TARTIR 20.8.2020

Uttalelser fra landsmøtet til Palestinakomiteen i Norge, 19.-20. september 2020

NORSKE MEDIER MÅ FORMIDLE VIRKELIGHETEN FRA PALESTINA

Både blant israelske politikere og i det israelske samfunnet er det en sterk økning av rasistiske og fiendtlige holdninger som i sin tur igjen fører til eskalerende undertrykking. Norske medier formidler lite av denne farlige utviklinga, særlig formidles det knapt noe om den palestinske hverdagen. Les mer.

NEI TIL NORMALISERING

15.september 2020 signerte Israel fredsavtaler med gulfstatene Bahrain og De Forente Arabiske Emirater. Emiratenes forutsetning for å inngå en fredsavtale er at Israel stanser sin planlagte annektering av Palestina, men de sier ikke noe om Israels okkupasjon av palestinsk land. Annektering vil bare være en juridisk formalisering av en realitet som allerede er etablert på bakken gjennom mer enn 50 år med militær okkupasjon og kolonisering. Les mer.

Nytt fra AKULBIs søsterorganisasjoner

Belgian Campaign for an academic and cultural boycott of Israel (BACBI): Akademisk nyhetsbrev no 62 

BACBI anbefaler:
Rashid Khalidi, “The Hundred Years War on Palestine,”
“A History of Settler Colonial Conquest and Resistance.”
Profile Books, 2020, ISBN 978-1781259337, 319 s.

AURDIP – Universitetsforening for respekt for internasjonal rett i Palestina
Den franske solidaritetsorganisasjonen publiserer også saker på engelsk.

KONTAKT OSS

Copyright © 2020 AKULBI, referanse AKULBI Aktuelt okotber 2020.

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – ble opprettet i 2010 på oppfordring fra palestinerne. Over 170 palestinske organisasjoner står i dag bak kravet om en slik boikott. I Norge ble prinsippene for boikotten formulert i et felles opprop fra akademikere, kunstnere og idrettsfolk. Les mer og støtt oppropet du også.

AKULBI er nå et utvalg i Palestinakomiteen, med ansvar for komiteens arbeid med akademisk og kulturell boikott. Se vårt e-hefte Hvorfor boikotte Israels universiteter og kulturinstitusjoner?