AKULBI AKTUELT september 2017

AKULBI AKTUELT september 2017

INNHOLD

Israel tjener på norsk bistand

Retten til utdanning står i fare for 1 million palestinske barn og unge

Idretten bidrar til Israels merkevarebygging Brand Israel.

I tillegg finner du flere saker under:

Hva skjer i akademia?
Utestengt NTNU-student oppfordrer til boikott.
Forskere boikotter biokjemikongress: Israel hindrer retten til utdanning og helsestell.
Israel eksporterer sikkerhetsstaten: Israelsk antiterroropplæring i Trøndelag.

Hva skjer på kulturfronten?
Solidaritetskonsert i Nidarosdomen
Kunstnere oppfordrer til boikott og trekker seg fra israelskstøtta kulturarrangementer.

Kampen om BDS og Palestina

Muslimsk frigjøringsteolog fra Sør-Afrika i Oslo: Israels apartheid er verre
33 norske foretak og organisasjoner er «apartheidfri sone»!
FN vil svarteliste selskaper som opererer i israelske kolonier – også norske.
Israel vil straffe Amnesty for kampanje mot koloniene.

Studieturer i høst


Abonnent eller ikke? Uansett kan du registrere deg på denne lenken.
Da kan vi sende deg informasjon om aktiviteter lokalt eller saker av spesiell interesse for deg.

Redaksjonen ble avsluttet 28. september

Vi ønsker deg en solidarisk høst!

Kirsti, Berit og Øystein


Israel tjener på norsk bistand

En rapport fra Norad viser at norske bistandsmilliarder til Palestina sementerer den politiske prosessen og fører til en gradvis forverring av menneskerettighetene. Rapporten dokumenterer også at Israel tjener på bistanden ved at midlene dekker deler av utgiftene som okkupasjonsmakten er ansvarlig for. Bistandsaktuelt, Norad, 22. juni 2017.
­­­
Forskerne Are Johan Knudsen og Jacob Høigilt kommenterer NORAD-rapporten i VG 7. juli:
-Norge bør bruke sin lederposisjon i den internasjonale giverlandskomiteen til mer enn å administrere dagens støtteordninger. I stedet for at bistanden støtter opp om en politisk situasjon som er gunstig for Israel, bør det f.eks. gis penger til palestinsk og israelsk sivilsamfunn som driver fredsarbeid. I Israel er grupper som B’Tselem og Combatants for Peace viktige stemmer, i Palestina er organisasjonen Youth Against Settlements et godt eksempel.

Retten til utdanning står i fare for 1 million palestinske barn og unge

I en felles uttalelse 11. september slår Redd Barna, UNICEF og FNs hjelpeorganisasjon i okkuperte Palestina alarm. De beskriver hvordan skoler og utstyr ødelegges og konfiskeres av Israel, og hvordan dobbeltskift, manglende evne til å prioritere utdanning og underfinansiering har gjort barns adgang til utdanning vanskelig. Bare i 2016 ble 256 skoler utsatt for slike brudd. På Vestbredden i område C ble nylig tre grunnskoler/barnehager revet eller fikk utstyret sitt konfiskert bare dager før gjenåpning. 132 barn ble rammet. Minst 56 skoler i C-området venter i dag på riving eller har fått stoppordre. Mange barn er uten beskyttelse fra varme eller kulde, noen har lange reiser, mens andre opplever forsinkelser, trakassering og vold ved kontrollpostene eller militær aktivitet på eller rundt skolen. I Øst-Jerusalem er det mangel på rundt 2 000 klasserom i det kommunale, offentlige utdanningssystemet for palestinere. I 2016 ble det bare etablert 44 nye klasserom.

På Gazastripen går nå mer enn en halv million barn på skolen i overfylte klasserom – to tredjedeler av skolene er tvunget til å operere i dobbeltskift (70% UNRWA-skoler, 63% offentlige skoler) og seks skoler på trippelskift for å ta imot flere barn. Utdanningsdepartementet mangler 800 lærere og administrativt ansatte i høyere utdanning, mens de strever for å dekke lærerlønna. AURDIP 13.9.17

Idretten bidrar til Israels merkevarebygging: Brand Israel

Sykkelsport: Tour d’Italie 2018 starter i Israel

«Giro», som er en av de største sykkelkonkurransene i verden, starter for første gang utenfor Europa, forteller Israels sportsminister Miri Regev stolt. Løpet starter 5. mai i Jerusalem, fulgt opp av en etappe Haifa-Tel Aviv og Beer Sheva-Eilat. I 2018 er det 70 år siden staten Israel ble etablert. Rittet blir sett på som en del av feiringen. Budskapet skal være «sameksistens og fred».  Løpet avsluttes i Vatikanet, som har anerkjent Palestina og fordømt Israels behandling av palestinerne. Le Monde 14.9.17.

Drammen: Rødt kort til apartheid

Da EM-kvalifiseringskampen for U21 mellom Norge og Israel spilte på Marienlyst stadion i Drammen 5. september, stilte aksjonister med Palestina-flagg seg opp for å markere at Israel ødelegger palestinsk fotball med brutale midler. Politi og vakter var raskt på pletten og bortviste demonstrantene.
-Israel bør bli utestengt fra FIFA, Det internasjonale fotballforbundet, inntil de respekterer palestinernes rettigheter, påpekte fotballentusiasten Jan Briseid fra Palestinakomiteen Oslo. Se akulbi.no

Samme dag aksjonerte italienske Palestina-aktivister for å suspendere Israel fra FIFA. Les mer og se bilder på BDS-Italia 7.9.2017
De neste kampene med israelske lag er 9. oktober i Irland, 23. november i Italia og 7. desember i Spania.

Spillere hindret i å delta i Palestina-Cup

For tredje år på rad har Israel hindret palestinere i å spille sammen. I den første etappen fikk 10 fotballspillere fra Vestbredden ikke reise til Gaza. I andre etappe ble 10 spillere fra Gaza nektet adgang til Vestbredden. De palestinske fotballforbundet har bedt FIFA om å få slutt på dette. RCIR 4.8.2017

Hva skjer i akademia?

Stopp Israels fengsling av palestinske studenter

-Vi kan ikke sitte og se på at Israel hindrer palestinerne å ta en fullverdig utdanning, skriver NTNU-student Anette Sivertsøl, som oppfordrer til boikott av landet. Hun skulle studere ved Bir Zeit University på Vestbredden, men sikkerhetsvaktene på grensekontrollen begrenset oppholdstillatelsen hennes til en måned. Universitetsavisa 15.9.17

Forskere oppfordret til boikott av biokjemikongress i Jerusalem

I solidaritet med palestinerne som lever under okkupasjon, oppfordret 89 palestinske, israelske og internasjonale forskere og akademikere kolleger til å kansellere sin deltakelse i kongressen til Federation of European Biochemical Societies (FEBS) i Jerusalem 10.-14. september. Begrunnelsen er Israels direkte angrep på palestinernes rett til utdanning, bombing av skoler og universiteter og at de fysisk hindrer palestinerne å komme fram til lærestedene.
En annen grunn til boikotten er den ulike tilgangen til helsestell. Et av temaene på kongressen er biokjemisk behandling av kreft. Brevet påpeker som tragisk at i Gaza er 5 års overlevelse etter brystkreft bare 30 %, mens den er 86 % i Israel. I 2016 fikk bare 44 % av pasienter som bad om behandling ved israelske sykehus tillatelse. Mer enn halvparten av de som fikk avslag var kreftpasienter.
AURDIP 12.8.2017.

Israel eksporterer «sikkerhetsstaten»

Jepp Halper, israelsk antropolog, leder for Israels komite mot husødeleggelser (ICAHD) og forfatter, skriver i Haaretz 20.8.17: Etter et terroristangrep er alltid Israels politikere og sikkerhets»eksperter» på TV og kritiserer europeernes naivitet. Natanyahus regjering fremmer mer enn våpen, overvåkings- og sikkerhetssystemer – som Israel eksporterer. De fremmer et nytt statskonsept: Sikkerhetsstaten, som setter sikkerhet over demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Tre eksempler:
  • De driver lobbyvirksomhet overfor andre lands sikkerhets- og politimyndigheter til å praktisere samme metoder som Israel.
  • De har treningsprogrammer og konferanser med politi verden over, med vekt på å pasifisere befolkning som lager bråk.
  • Det er en direkte link mellom stenginga av palestinske nabolag, landsbyer og flyktningeleirer, og markedsføringa av slike taktikker, slik at politi andre steder kan skape «sikkerhetssoner».

Israeli Tactical School, en privat institusjon drevet av en tidligere Shin Beth-ansatt, driver antiterror-opplæring. De har treningssentre verden over: Israel, Norge, Polen, Italia, Thailand, Equador og i USA har de fire. I Trondheims-området (Hell) holder de både begynnerkurs og mer avanserte kurs i utendørs fasiliteter. Les mer om terrortrening på Hell.Vi kan vente oss flere forskningsprosjekter knyttet til sikkerhet. I EUs forskningsprogram FP7 (2007-13) hadde PRIO, Institutt for fredsforskning og Norsk Regnesentral prosjektsamarbeid med israelsk sikkerhetsmyndighet og et selskap som leverte metalldetektorer til kontrollposter (Farlige forbindelser II, s. 85, utg. Fagforbundet og Norsk folkehjelp 2015). Det norske forsvaret sender offiserspirer på studietur for å lære av den israelske krigsmakta. (Vårt land 24.1.17).

Det nye rammeprogrammet Horizon 2020 har avsatt 77 billion euro til forskning i perioden 2013 – 2020. Midlene er begrenset til sivile prosjekter. Men EU-kommisjonen er aktiv pådriver for tosidige prosjekter, der applikasjonene kan brukes både til sivile og militære formål. ECCP 2016.

Under en sesjon i EU-parlamentet i mars 2017 ble det påvist at to israelske våpenprodusenter har omgått reglene for deltakelse i Horizon 2020. Elbit Systems og statseide Israeli Aerospace Industries har fått finansiert militær forskning og inkludert produkter som er testet i okkuperte områder. ECCP 7.4.17.

Jus-eksperter: EUs finansiering av prosjektet LAW TRAIN er illegalt fordi Israel praktiserer tortur under forhør

Prosjektet er et samarbeid mellom israelsk politi og Sikkerhetsdepartement, europeisk politi, universiteter og private selskap. Målet er å harmonisere og dele forhørsteknikker mellom landene. Prosjektet har møtt sterk kritikk i Belgia og Portugal har trukket seg ut. ECCP 26.6.17.

Hva skjer på kulturfronten?

Solidaritetskonsert med Palestina i Nidarosdomen

Den 20. september deltok 500 på konserten «50 år for mye», arrangert av Transform – Trondheim Internasjonale Festival, Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet sammen med Palestinakomiteen i Trøndelag. Flere organisasjoner støttet arrangementet. Artistlistene som stilte opp gratis var Moddi, Marthe Valle, Lars Bremnes, Henning Sommerro, Trondheimsolistene og Nidarosdomens guttekor. Med på dugnaden var også utstilling i Vår Frue Kirke av billedkunstner Brynhild Bye-Tiller, med bilder av jentefotball-lag fra Ramallah. Overskuddet går til Diyar kulturskole for barn og unge i Betlehem. FB Palestinakomiteen i Trøndelag og Adressa 20.9.17.

Vi kan ikke samarbeide med et land som okkuperer et annet land

«Hvis jeg var statsminister, hadde jeg anerkjent Palestina som stat. Så hadde jeg gått inn for oljeembargo av Israel. Vi kan ikke samarbeide med israelsk oljeindustri som opererer på palestinsk jord. Vi kan ikke samarbeide med et land som okkuperer et annet land. Nå er ikke jeg statsminister, men så var det heller ikke Gro Harlem Brundtland som fikk Norge til å delta i frihetskampen i Sør-Afrika. Det var det folket og fagbevegelsen som gjorde.» Embla Karidotter, musiker og trommeslager i Razika, 9. september 2017 på NRK Ytring

Mange artister trakk seg fra popkultur-festival sponset av Israel

Etter oppfordring fra palestinaaktivister verden over om å ikke bli redskap for politikken til Israel, trakk flere artister seg fra kultur-festival i Berlin i august: Mazzaj Rap Band-Syria, Islam Chipsy (Egypt), Hello Psychaleppo (Syria), Emel Mathlouthi (Tunis), Iklan featuring Law Holt (GB), Annie Goh (GB), Oranssi Pazuzu (Finland), Young Fathers (Skottland). Sleaford Mods (GB) bekjentgjorde at deres manager Steve Underwood ville trekke seg fra en paneldebatt på festivalen. Festivalledelsen holdt fast ved sitt samarbeid med Israel, mens mange boikottgrupper uttrykte respekt for kunstnerne. BDS-kampagne 28.8.17 (tysk) og BDSmovemen.net 24.8.17.

Amerikanske teaterkunstnere boikotter israelsk forestilling i New York

David Grossmans stykke «To the End of the Land» hadde USA-premiere 25. juli. Flere kjente teaterkunstnere oppfordret til boikott: Pulitzer Prize-vinneren forfatter Lynn Nottage, Annie Baker, Bruce Norris og Tracy Letts, sammen med regissørene Sam Gold og Ken Loach. Begrunnelsen var at oppsettingen fikk støtte fra Israels kulturkontor i Nord-Amerika, og at teatrene som satte opp stykket var Israels Ha’bima National Theatre og Cameri Theater fra Tel Aviv. Begge har opptrådt i israelske kolonier på Vestbredden. Artikkelforfatteren Talya Zax kaller dette hykleri. Forward 21.7.17 og Adalah-NY.

Fem artister trakk seg fra den tredje Mediterranean Biennale i Israel

På biennalen deltok 60 artister fra 25 land. De fem trakk seg i solidaritet med palestinerne og ønsker ikke å samarbeide med en israelsk institusjon. Kunstverkene deres var utlånt fra FRAC museum i Marseille. Artistene var Zineb Sedira (Frankrike/Algerie/England), Bouchra Khalili (Marokko/Frankrike), Walid Raad (Libanon/USA), Akram Zaatari (Libanon) og Yto Barrada (Frankrike / Marokko). Ynet 26.6.17.

Kampen om BDS og Palestina

Muslimsk frigjøringsteolog fra Sør-Afrika: Israels apartheid er verre

Dr. Farid Esack understreket under sitt Oslo-besøk at apartheid i Sør-Afrika var mye mildere enn politikken Israel praktiserer overfor palestinerne: -Regimet i Sør-Afrika forsøkte verken å fordrive eller eliminere de svarte. De ønsket å holde dem på plass, men trengte dem som arbeidskraft i hushold og gruver. Sør-Afrika praktiserte heller ikke kollektiv straff. Hvis en person brøt lovene, ble han satt i fengsel. Myndighetene gikk ikke etter familiemedlemmer eller raserte huset og olivenlunden til familien. Det var ikke atskilte veier for hvite og svarte i Sør-Afrika og de bygde ikke murer på de svartes landområder. Sør-Afrika hadde heller ikke en politikk for å få flere hvite til å innvandre for å endre den demografiske balansen, sier han og understreker samtidig at jøder absolutt har en plass i Israel.

Farid Esack er professor i islamstudier ved universitetet i Johannesburg og leder for boikottbevegelsen i Sør-Afrika. Klassekampen 15.9.2017.

33 norske foretak og organisasjoner er apartheidfrie soner!

En «Apartheidfri sone» er et sted som er fri for israelske varer og tjenester helt til Israel retter seg etter folkeretten og slutter å okkupere, undertrykke og diskriminere palestinerne. Den kan være alt fra en butikk, en kafé, en restaurant, en institusjon, en organisasjon eller en bydel. I dag er det 33 soner fordelt på Bergen, Fredrikstad, Øyer, Trondheim, Hamar, Oslo, Bærum, Tromsø og i tillegg Fagforbundets Finnmarksavdeling. Les mer på Palestinakomiteen.no.

FN skal svarteliste selskaper som opererer i israelske kolonier

FNs råd for menneskerettigheter vil mot slutten av året publisere liste over selskaper som gjør forretninger i okkupert Palestina. USA og Israel har i månedsvis presset på for å hindre dette, siden det kan føre til boikott av disse selskapene. Israelske myndigheter har allerede fått informasjon om at noen selskaper har svart FN at de ikke vil fornye kontrakter eller inngå nye med Israel. FNs menneskerettighets­rapportør har bedt 150 selskapene om å rapportere tilbake før lista offentliggjøres. Washington Post nevner flere firma som er medskyldige i Israels kolonisering: Caterpillar, Hewlett Packard (HP), TripAdvisor, Airbnb, Priceline.com. Norske selskaper er også på lista. Haaretz 27.9.17.

Israelske banker smører koloniene i okkupert Palestina

Roger Hercz i Dagsavisen 19.9.17, der han også kommenter økende innskrenkinger i ytringsfriheten for israelere. Se rapporten fra Human Rights Watch  HRW 12.9.17

Israel vil straffe Amnesty for kampanje mot koloniene

Finansdepartementet vil fjerne skattelette for israelere som gir penger til Amnesty International. Dette vil være første gang Israel bruker antiboikott loven fra 2011 overfor en organisasjon. Årsaken er Amnestys kampanje mota handel med koloniene. Amnesty sier i en uttalelse 12. september:
– Det handler ikke bare om at Israel ulovlig tar over palestinsk land og ressurser. Regjeringer verden rundt slipper varer produsert i koloniene inn på sine markeder og lar selskaper i sine land operere i koloniene. Alt dette bidrar til at illegale kolonier profiterer og blomstrer. Amnesty 12.9.17.Akevot Institute for Israeli-Palestinian Conflict Research har funnet dokumenter som avslører at flere ledere for Amnesty Israel fra slutten av 60-tallet til midten av 70-tallet rapporterte direkte til Israels Utenriksdepartement, hadde konsultasjoner og bad om instruksjoner om hvordan de skulle jobbe. De fikk også økonomisk bidrag fra departementet. Haaretz 18.3.17.

Studieturer i høst

Palestinakomiteen
14. – 22. oktober: Det okkuperte Vestbredden – fulltegnet
4. – 12. november: Faglig studietur – Arbeidsfolk møter arbeidsfolk. Se program.
KONTAKT OSS

Copyright © 2017 AKULBI, referanse AKULBI Aktuelt september 2017.

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – ble opprettet på dette grunnlaget:
I 2004 oppfordret palestinere og den internasjonale boikottkampanjen til boikott også av kultur og akademia finansiert av staten Israel. Nær 180 palestinske organisasjoner står i dag bak kravet om en slik boikott. I Norge ble kravet reist i 2010, ved et felles opprop fra akademikere, kunstnere og idrettsfolk. I tillegg til de første 100 initiativtakerne har oppropet i dag nær 1400 underskrivere, fra alle yrkesgrupper.
Les mer og støtt oppropet du også!