Ibrahim Fauda jest ofiarą epidemii koronawirusa i męczennikiem sprawy Palestyny.

Południowoafrykański bojownik o wolność, Ibrahim Fauda jest ofiarą epidemii koronawirusa i męczennikiem sprawy Palestyny.
Tekst: Nidal Hamad – al-safsaf.com
W życiu poznałam wielu ludzi z całego świata. Sprawa palestyńska połączyła mnie z tymi odważnymi i uczciwymi ludźmi. Gdyby nie kwestia Palestyny, osobiście nie poznałbym setek życzliwych i honorowych.ludzi, którzy mieli pryncypialne zasady i wolność była dla nich najważniejsza.
Moja znajomość z tymi ludźmi zaczęła się w Libanie w czasach mojego dzieciństwa, kiedy rewolucja palestyńska była jak port, który gromadził wszystkie statki wolności na tym świecie.
W Libanie zaczęła się moja znajomość ze wszystkimi bojownikami świata.
W czasie oblężenia Bejrutu w 1982 roku zostałem ciężko ranny i przewieziony na leczenie do Włoch.
W Europie poznałem nowych bojowników o wolność. Ci ludzie są różnych religii i poglądów politycznych. Są wśród nich chrześcijanie, muzułmanie, Hindusi, komuniści, socjaldemokraci, liberałowie i konserwatyści. Łączy ich sprawa palestyńska i poparcie dla palestyńskich Arabów. Wśród nich poznałem wielkiego południowoafrykańskiego bojownika Ibrahima Faudę. Spotkalismy się kilka lat temu w ramach „Globalnej kampanii na rzecz powrotu do Palestyny”.
Ibrahim Fauda był miły, tolerancyjny, daleki od sekciarskich konfliktów, i mimo wielkiego religijnego zaangażowania, otwarty na ludzi innych religi. Był szanowany przez wszystkich.
Działał na rzecz wyeliminowania sporów jakie szalały w ciągu ostatnich dziesięciu lat wśród muzułmanów. Zabiegał o solidarność i jedność wśród wyznawców Islamu. Bardzo na sercu leżała mu sprawa niepodległej Palestyny.
Ibrahim Fauda jako poludniowoafrykanski bojowniki walczył z rasizmem, apartheidem, kolonializmem i imperializmem w Republice Południowej Afryki.
Ibrahim Fauda zmarł w piątek, 22.01.2021 roku, z powodu koronawirusa.
Chwała Ibrahimowi Fauda.
Musimy kontynuować jego walkę aż do wyzwolenia całej Palestyny i wyzwolenia świata z okupacji, kolonializmu, niewolnictwa i rasizmu.
Nidal Hamad
23.01.2021