Młody męczennik Amjad Al-Fayed

Młody męczennik Amjad Al-Fayed dołącza do swojego wuja, męczennika Amjada Al-Fayeda.

Dwa zdjęcia, dwóch Amjadów, oddalone od siebie o ponad dwadzieścia lat, przedstawiają dwóch męczenników: 17-letniego Amjada Al-Fayeda, który został zabity przez ,,izraelskich” żołnierzy w Jenin dzisiaj, 21 maja 2022 roku.
Na drugim zdjęciu jest pogrzeb jego wuja, męczennika Amjada Al-Fayeda, który również został zabity przez ,,izraelskich” żołnierzy podczas szturmu na obóz w Jenin w 2002 roku.
Męczennik dzisiejszego dnia, Amjad nosił imię swojego wuja także męczennika, aby kontentować walkę i dołączyć do swojego wujka, jako męczennik.
Takie jest życie Palestyńczyków.
Męczennik nosi imię męczennika, zaraz potem zostanie również męczennikiem na drodze do wyzwolenia Palestyny.
Nidal Hamad
21-05-2022
al-safsaf.com