Palestyńskiej dziewczynie Salam, która znienawidziła swoje imię

Słowo Salam po arabsku oznacza pokój… i jest to jednocześnie imię używane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

W Dżeninie, okupowanej Palestynie, urodziła się mała Salam i przez całe życie nie widziała ani jednej chwili pokoju od „Izraelczyków”.

Raczej przeżyła całe swoje życie pod kulami i terrorem okupacyjnych żołnierzy syjonistycznych i terrorystów żydowscy osadnicy.

17 kwietnia 2002 r., w dzień palestyńskiego więźnia w syjonistycznych więzieniach, napisałem ten artykuł.

W tym czasie jeden z syjonistycznych korespondentów żydowskich z obozu w Dżeninie, który towarzyszył „izraelskim” siłom okupacyjnym podczas inwazji na obóz. Syjonistyczny reporter powiedział: Zapytał palestyńską dziewczynę w obozie o jej imię, a ona powiedziała mu: „Nazywam się (Salam), ale już nie lubię tego imienia”.

Armia izraelska atakowała obóz gdzie bombardowała i zniszczyła dużą mieszkalną część obozu. Dokonała haniebnej masakry, która pochłonęła życie dziesiątek palestyńskich uchodźców .

Dziecko, Salam, w obozie dotkniętym tragedią, cierpieniem, masakrą i oblężeniem, tego co widziała tam przestała lubić pokój i swoje imię również. Salam podczas oblezienia i bombardowanie obozu, oddała swój posyłek, część palestyńskiej potrawy „Mujdara” swoim młodszym siostra i bratem, ponieważ zabrukało jedzenia , chleb i woda w obozie.

Dziecko, Salam, objęło opiekę rodziny na równi z matką, po żołnierze „izraelskiej” okupacji zabili lub aresztowali wszystkich mężczyzn i młodzież z rodziny.

Salam nie kocha już pokoju. My również, razem z Salamem, powtarzamy: nie kochamy już pokoju po amerykańsko i izraelsko i ich złudzonych i wprowadzonych w błąd sojuszników lub idiotów. To nie był i nie będzie prawdziwy pokój. To po prostu kontynuacja okupacji, zabijania, terroryzmu i osadnictwa.

Salam, moja mała dziewczynka, nadejdzie dzień, kiedy pokochasz swoje imię, ponieważ jest zbyt wzniosłe, by je nienawidzić. To pokój niesiony przez honorowych, mądrych i kochających. Pokój zesłany przez Boga ludziom, ziemi i sługom wszelkiego rodzaju, koloru, kształtu i wyznania, a nie to, co nazywa się pokojem Stanów Zjednoczonych Ameryki, syjonistycznego Izraela i formalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jest to pokój, za którym tęsknicie w obozie… Za którym tęsknicie wy i wszystkie dzieci Palestyny ​​w waszych domach, na ulicach, placach, w szkołach i na placach zabaw…

Pokój niech będzie z tobą, o mała Salam, a przeciwstawiasz się niesprawiedliwości i brutalności okupacji, abyś nadal mogła dzielisz się jedzeniem ze swoimi młodszymi braćmi i sióstr …

Abyś mogła spać w swoim lóżko a nie pod gołym niebem a z niebem jak kocem… na podwórku twojego zburzonego i zniszczonego domu.

Pokój niech będzie z wami, ponieważ jesteście zwierciadłem dla pokolenia walczących Palestyńczyków, wychodzącego z łona tragedii i serca cierpiących.

  • Uwaga: jeśli dziecko, Salam, wciąż żyje i nie zostało zabite przez okupację lub epidemię wirusa korony, oznacza to, że ma teraz 30 lat lub trochę więcej.
    Nidal Hamad
    17-4-2002
    Aktywizacja artykułu w 22-1-2023