Przemyślenia na temat antysemickiej demonstracji w polskim mieście Kalisz

Przemyślenia na temat antysemickiej demonstracji w polskim mieście Kalisz, 11 listopada 2021 roku – Nidal Hamad

Obserwuje wiadomości polskich serwisów informacyjnych na temat demonstracji w polskim mieście Kalisz, 11 listopada 2021 roku.

Demonstracje zorganizowali przez wrogie cudzoziemcom skrajnie prawicowe ugrupowania polskie, które od dawna propagują antysemityzm.

Podczas tej demonstracji zauważyłem, że ktoś umieścił małą flagę palestyńską na jednym z masztów namiotowych lub przy podium gdzie stały głośniki. Flaga była ledwo widoczna i tylko Ci, którzy znają kolory flagi palestyńskiej, mogli ją rozpoznać.

Polscy Żydzi od wieków mieli wielki wpływ na wszystkie aspekty życia w Polsce. Dziś są także obecni we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia kulturalnego, artystycznego, politycznego, medialnego, finansowego i gospodarczego w Polsce. Ale w polskim społeczeństwie roi się także od grup antyżydowskich, antysemickich, anty uchodźców i imigrantów.

Ci ludzie są wrogo nastawieni do polskich Żydów, tylko, dlatego, że są Żydami. Grupy te również nie uznają ich za obywateli polskich na równi z polskimi katolikami. To tak na prawdę nie jest nowość, ponieważ tak bywało i tak jest od dawna.

Polscy antysemici uważają polskich Żydów za odrębny naród i w tym oddają nieocenioną przysługę ruchowi syjonistycznemu, który wymyślił państwo i naród żydowski, następnie podbił naszą ojczyznę Palestynę i ustanowił państwo zwane „Izrael”. Syjoniści nadal marzą o sprowadzeniu do “Izraela” Żydów całego świata.

Tutaj znajdujemy wspólny punkt zbieżności między tym, czego chce „Izrael” i syjonizm, a tym, czego chcą antysemici. Oznacza to, że nie ma między nimi poważnego sporu, a ich interesy są większe niż jakikolwiek kłótnie. Te medialne konfrontacje służą do maskowania wspólnego interesu przywódców obu stron. Oni chcą, aby żydzie wyemigrowali do okupowanej Palestyny.

W raporcie opublikowanym w Gazecie Wyborczej obaj dziennikarze powiedzieli, że widzieli podczas demonstracji flagi palestyńskie i rosyjskie razem z flagami Polski. Nawet, jeśli byłoby wiele flag palestyńskich wzniesionych przez tych polskich antysemitów i narodowców, to, co my Palestyńczycy, mamy wspólnego z tą demonstracją?

Czy był jakiś Palestyńczyk, który uczestniczył w demonstracji, w której skrajnie prawicowi politycy wzywali do deportacji polskich Żydów do okupowanej Palestyny?.

Moja ostateczna odpowiedź brzmi: nie.

W antysemickiej demonstracji w Kaliszu nie uczestniczyli Palestyńczycy.

Co do skrajnie prawicowych oszołomów, którzy przemawiali na demonstracje w Kaliszu, to albo są bardzo głupi, albo robią to z premedytacją.

Jak bowiem, mądry i uczciwy człowiek może być za wolną Palestyną i jednocześnie nawoływać do deportacji polskich Żydów do okupowanej Palestyny?.

Skrajnie prawicowi politycy nie są za Palestyną, tylko nienawidzą Żydów, i to wszystko.

Dla każdego przyzwoitego człowieka powinno być jasne, że my Palestyńczycy walczymy przeciwko syjonistycznej okupacji i przeciwko rasistowskiemu, kolonialnemu i faszystowskiemu ruchowi syjonistycznemu.

Mówię jasno i wyraźnie: ,,My Palestyńczycy nie jesteśmy przeciwko żadnemu Żydowi i uznajemy za braci palestyńskich Żydów nie syjonistów. Jesteśmy tylko przeciwko ruchowi syjonistycznemu i państwu „Izrael”, który od 1948 roku okupuje naszą arabską Palestynę.

Nidal Hamad

16-11-2021