SV: Forskjøvet utsendelse av arbeidsprogrammet 2021–2025

Forskjøvet utsendelse av arbeidsprogrammet 2021–2025
Kjære SV-medlem,

Arbeidsprogramkomiteen har ferdigstilt det politiske innholdet i arbeidsprogrammet for 2021–2025, men ønsker likevel å skyve utsendelsen til partiorganisasjonen og framleggelsen i offentligheten noe.

Dette skyldes at vi ønsker å kutte lengda på dokumentet og rydde i språk og struktur. Alternativet er at dette tidkrevende arbeidet skyves over på partiets behandling av programmet. Vi ønsker heller at partiorganisasjonen skal bruke kreftene på å diskutere og fremme endringsforslag til politikk og innhold. Derfor trenger vi litt lenger tid for å rydde i språk og lengde. Vårt forslag sendes ut seinest 10. november.

Beklager om dette medfører at møtedatoer og lokale prosesser må endres, vi trur likevel arbeidet blir bedre på denne måten.

Vennlig hilsen,
Kirsti Bergstø
Leder av arbeidsprogramkomiteen

PROGRAMARBEID

Du kan finne det vedtatte arbeidsprogrammet for perioden 2017-2021 her.

Nytt arbeidsprogram blir vedtatt i 2021.

Arbeidsprogramkomiteen består av:

Kirsti Bergstø, sentralstyret/Troms og Finnmark, leder

Arne Nævra, Viken, nestleder

Marit Aklestad, Møre og Romsdal

Lars Berge, Agder

Ingrid Fiskaa, Rogaland

Jan-Petter Gurholt, Vestfold og Telemark

Marthe Hammer, Vestland

Kari Elisabeth Kaski, Oslo

Ottar Michelsen, Trøndelag

Ingvild Reymert, Oslo

Nisveta Tiro, Innlandet

Christian Torset, Nordland

Andreas Sjalg Unneland, Sosialistisk Ungdom

Marian Hussein, Oslo

Arvinn Gadgil, Oslo

Prosess:

Vedtatt av SVs landsstyre 19. januar 2020

2020

1. mai:     Frist for innspill til programmet*. I den første innspillsrunden vises det til gjeldende program.

Uke 43:      Programkomiteen leverer sitt forslag

21.-22. nov:   Landsstyret setter ned sin redaksjonskomité

7. des:     Frist for å komme med endringsforslag til programkomiteens forslag. Landsstyrerepresentanter, fylkeslag, lokallag, utvalg og medlemmer kan foreslå endringer.

16. des:     Endringsforslag sendes ut med innstillinger sammen med innkalling til landsstyret i januar.

2021

16.-17.jan:   Landsstyret behandler endringsforslag og innstiller på nytt arbeidsprogram. Forslaget legges frem for organisasjonen og det åpnes for endringsforslag.

28. mars:     Frist for endringsforslag til landsstyrets programforslag fra lokallag, fylkeslag, utvalg og medlemmer.

1. april:     Alle innkomne endringsforslag sendes ut til delegater, fylkeslag og lokallag.

23.-25. april: Landsmøtet behandler endringsforslag og vedtar nytt arbeidsprogram.

SV