أخبار الجالية في النرويج

ندوات واجتماعات ونشاطات لمؤسسات نرويجية بمشاركة الجالية

KALENDER

 

Aktiviteter-نشاطات

 

 OSLO 19-22/09

 

Bergen 17.09

 

Brasøy i Nordland 26. sept-2009

 

Oslo28/ 29. nov 2009

 

09/10-2009- Trondheim


22/09-2009
Oslo: Forestilling
“Palestinian Embassy”
Åpning den 19. september
Kunstforestilling på Kontraskjæret ved Akershus festning.
Kl: 17:00
Mer info her

 

09/10-2009- Trondheim: Foredag
“Brudd på folkerett, menneskerett og Genevkonvensjonen i Midtøstens kriger?”
Sted: Rådssalen, NTNU Kl. 14:15
Arr: NTNU i Trondheim

 

16/10-2009-OSLO: Konferanse
Årets Palestinakonferanse har temaet “Palestinere i Israel”. Mer info kommer.

 

17/10-2009
OSLO: Konferanse
Årets Palestinakonferanse har temaet “Palestinere i Israel”. Mer info kommer.

 

09/11-2009-Trondheim: Foredrag
“Anti-Semitism and the state of Israel as a political actor” ved proff. Moshe Zuckermann
Sted: Aud D11 Dragvold, NTNU Kl. 14:15
Arr: NTNU

 

20/11-2009- Trondheim: Foredrag-proff. Ilan Pappé
“Ethnic cleansing of Palestine – a premise for the construction of
Israel?” proff. Ilan Pappé
Sted: Aud2 Dragvoll, NTNU Kl. 14:15
Arr: NTNU

 

28/11-2009
Oslo: Jubileumsfest!
Palestina-aktivister, venner og sympatisører inviteres til jubileumsfest i festsalen på Høgskolen i Oslo, kl. 19:00
Arr: Palestinakomiteen
Mer info

 

29/11-2009
Oslo: Jubileumseminar
Palestinakomiteen markerer sitt 40-årsjubileum og inviterer til seminar og debatt.
Sted: Litteraturhuset, fra kl. 13:00
Arr. Palestinakomiteen
Mer info

 

02/12-2009- Trondheim: Foredrag-proff. Hilde Henriksen Waage
“Norges rolle i Israel-Palestina-konflikten” ved proff. Hilde Henriksen Waage
Sted: NTNU (auditorium annonseres seinere) Kl. 14:15
Arr: NTNU

 

09/12-2009 –Trondheim: Foredrag-ved Nils Butenschøn
“En stat, to stater eller føderasjon – løsninger på konflikten i
Midt-Østen?” ved Nils Butenschøn
Sted: NTNU (auditorium annonseres seinere)Kl. 14:15
Arr: NTNU

اترك تعليقاً