Norsk - Skandinavsk

1.mai – landet rundt

Fra 1.mai-toget i Bergen.
Fra 1.mai-toget i Bergen.

1.mai – landet rundt

 

Bergen


Palestinakomiteen i Bergen arrangerte, tradisjon tro, frokost på Kafé Magdalena i samarbeid med Palestinaforeningen. Det ble servert både norsk og palestinsk mat og koret Lyderhorn sang for oss. Nestleder Ida Smedstad holdt appell på markeringen på Vågsallmenningen, og lokallaget deltok i begge togene togene med parolen «Boikott Israel – Fritt Palestina» (forsidebilde).

Oslo (480x319)

Oslo


Palestinakomiteen i Oslo inviterte til 1.mai-frokost på Palestinahuset før de samlet seg på 1.mai-arrangementet på Youngstorget. Toget var det største på 24 år, og Palestinaseksjonen var som vanlig tallrik. Det ble delt ut løpesedler for å mobilisere til demonstrasjon mot det israelske statsbesøket av Shimon Peres, 12. – 13. mai.

Kristian Dragsten (480x640)

Hedmark


Strålende 1. mai i Hamar! 45 personer bak Palestinakomiteens fane. Kristian Dragsten, styremedlem i lokallaget og landsstyret, holdt en flott appell og sa blant annet: –Kampen mot Apartheidstaten Israel, og for det palestinske folk sin frihet, pågår nå. Hvilken side står du på? Tar du den lette utveien og lytter til tvilerne som forteller oss at situasjonen er fastlåst og håpløs? Hele appellen kan du lese HER.

Mo (640x480)

Mo i Rana


En aktiv og vellykket 1.mai i Mo i Rana er over! Okkupasjonen av Palestina fikk tildels stor oppmerksomhet. Som alltid arrangerte Rødt 1.mai-frokost med kultur og taler før toget, og LO Rana en sammenkomst med taler, kultur og bevertning etter toget. På begge disse arrangementene hadde Palestinakomiteen stand med informasjon, salg av småvarer og bøker, og medlemsverving. I år fikk vi to nye medlemmer! Vårt styremedlem, Christian Lillegård holdt appell på frokosten med fokus på Israel som apartheidstat og boikott. Som leder for ungdomsutvalget i Fellesforbundet Rana holdt Christian også en appell på LOs arrangement, der han bl.a. sterkt oppfordret til økonomisk boikott av Israel. Boye Ullmann, organisasjonssekretær i Fellesforbundet, holdt en av LOs hovedtaler i år. I tillegg til hans hovedtema om sosial dumping, slo også han fast at det eneste Israel skjønner er boikott og blokade. Parolen i toget var: Fritt Palestina – boikott Israel!

Grete Thunold (640x480)

Vestfold


I Larvik gikk 150 i toget, og 20-25 i palestinaseksjonen med parolene: Fritt Palestina – riv muren! Israel struper Palestina – boikott Israel! Grete Thunold, styremedlem i Palkom Larvik og koordinator for Palestinakomiteens Fadderordning, holdt appell i Sandefjord og sa blant annet dette: –Boikott er et effektivt og ikke-voldelig virkemiddel i kampen for en rettferdig og demokratisk løsning for palestinerne. Det virket i Sør Afrika! Palestinakomiteen oppfordrer derfor til boikott for å sette søkelyset på Israels politikk. Boikott er også nødvendig for å synliggjøre at Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov. Les hele appellen HER.

Finnsnes (480x640)

Finnsnes


Fra oppstilling av 1.mai-tog på Valen. Toget går når hurtigruta legger til kaia og har mange turister som tilskuere. Paroler: Boikott Israel og Anerkjenn Palestina som en uavhengig og selvstendig stat.

Hønefoss (640x359)

Hønefoss


Palestinaseksjonen i 1.mai-toget i Hønefoss var den nest største bare slått av kurderseksjonen. Palestinakomiteen i Ringerike markerte seg med hovedparola Fritt Palestina-Riv Muren. Med i toget var det også plakater med teksten Opphev blokaden av Gaza og Avskaff Israels ulovlige bosettinger. Det vaia flotte palestinske flagg i Palestinaseksjonen som telte 38 deltakere. På Søndre Torg holdt kurderen og AUF-eren Saeid Hosseini appell og avsluttet med å si dette: Vi må ta kampen for undertrykte i Midtøsten – og presse diktatorer til demokrati. Vi må ta kampen mot Apartheid-regimet til Israel – vi må slåss for palestinernes rett til sin egen stat! Vi kan aldri stoppes. Vi kan aldri ties i hjel. Vi skal fortsette å kjempe. Fordi vi kan, vi vil og vi bør.

Lillehammer


Som vanlig var Palestinaseksjonen den største i 1.mai toget på Lillehammer. Av 300 deltakere i toget gikk 40-50 personer bak våre paroler: Stopp Israels terror – Riv Muren, og Boikott Israel. I tillegg hadde vi 20 håndplakater med tekstene: Fritt Palestina – Riv Muren. Boikott Israel. I tillegg til Palestinakomiteen deltok også Ship to Gaza i toget. De gikk under parolen: Hev blokaden av Gaz som var en av 1.mai komiteens paroler. Palestinakomiteen delte også ut løpesedler for å mobilisere til markering mot Peres statsbesøk.

Trondheim (640x480)

Trøndelag


Tross variabelt vær (alt fra sol til regn til hagl) var det godt oppmøte i toget, ifølge Adressa var det 2600 personer, noe som er nest mest de siste ti årene. Mange ble med i palestinaseksjonen. Hovedparolen vår var «Boikott Israel – Bryt med Histadrut» (fra LO), og så laget vi en egen parole med «Leve Palestina», med en palestinsk gutt som holder et flagg og Palkom-logo på.

Tromsø (640x386)

Tromsø


Det var en flott 1. mai markering i Tromsø, der journalisten Majed Abusalahma fra Gaza holdt appell på torget etter toget, og takket for vennskapsbyen Tromsøs støtte og inspirerte til videre solidaritet med det palestinske folket. Palestinakomiteen hadde stand sammen med Alnor kulturelle senter, som er viktig i det eksilpalestinske miljøet i Tromsø. I toget gikk om lag hundre og femti Palestinavenner under parolene «Fritt Palestina», «Boikott Israel», Riv Israels apartheidmur» og «Opphev blokaden av Gaza». Dermed var Palestinakomiteens paroler den største delen av toget, slik det har vært vanlig gjennom de seinere årene.

Bodø (640x360)

Bodø


1.mai ble en flott dag som samlet ca 500 av Bodøs befolkning i tog under slagordet MOBILISER. I år måtte Palestinaseksjonen se seg slått av parolen fra Regnbuen barnehage som er en mottaksbarnehage for flyktninger. Barnehagen er nedleggingstruet og samlet flest demonstranter under sin parole – vi kan leve med å være på en god andreplass. Påfølgende møtet med taler og sang i et fullsatt Folkets hus viste at 1. mai ikke på noen måte er død.

Fra Palestinakomiteen var det Marit Bjærang som holdt en sterk tale. Hun har nettopp besøkt Jordandalen. På møtet ble det samlet inn 2230 kr til Jordan Valley Solidarity, en grasrotorganisasjon som drives av palestinere som bor i Jordandalen. Palestinerne trenger først og fremst internasjonal støtte i kampen mot Israels okkupasjon. I et fritt Palestina er palestinerne sjøl fullt ut i stand til å bygge landet. Utallige bistandsprosjekter kan aldri bøte på dagens problemer i Palestina hvis ikke okkupasjonen tar slutt. Palestinakomiteen hadde stand under møte og delte ut vervemateriell.

Stavanger (640x478)

Stavanger


Palestinaseksjonen var som de siste årene, den største. Paroler: Fritt Palestina – Riv murene – Boikott Israel- Stans Israels fengsling og tortur av barn. – Gi Murdechai Vanunu asyl nå.

Narvik


Narvik (640x480)

I Narvik deltok Palestinakomiteen i 1-maikomiteen sammen med LO Ofoten og partiene Rødt, SV og Ap. Palestinakomiteen bar parolen FRITT PALESTINA-BOIKOTT ISRAEL. Om lag 10 av 1.maitogets 70-80 deltakere gikk under vår parole. Rødts hovedtaler Ingeborg Steinholt tok opp palestinernes sak i sin tale på festmøtet etter  toget.

I Harstad samlet 30-40 personer seg på torget med paroler. Rødt i Skånland hadde parolen ISRAEL UT AV PALESTINA- RIV MUREN.

Fra 1.mai-toget i Arendal:

Aust-Agder (640x361)

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً