Norsk - Skandinavsk

AKULBI Aktuelt juni 2018

AKULBI Aktuelt juni 2018

I juniutgaven kan du lese disse hovedsakene:

Motstanden øker mot Eurovision Song Contest (Grand Prix) i Israel i 2019
Den norske regjeringa tillater kommunene å vedta Israel-boikott
LO konkretiserer boikott-tiltak

I tillegg finner du flere saker under

Hva skjer i akademia?
AURDIP kritiserer flere tilfeller av fransk-israelsk akademisk samarbeid
Israelske helsearbeidere innen psykisk helse ber om støtte fra kolleger verden over når de fordømmer Israels drap i Gaza
Israelske leger krever at kreftsyke Gaza-kvinner får reise til livreddende behandling

Hva skjer på kulturfronten?
Argentina avlyste vennskapskamp med Israel
Skeive filmskapere nekter å bli brukt i Israels rosavasking
Flere artister trekker seg fra Pop-Kultur-festivalen i Berlin
Palestinsk band arrestert fordi sangene deres «oppfordrer til motstand»
Brede protester mot at Philadelphia Orchestra skal opptre i Israel
Berømte artister har avlyst i Israel: Shakira, Gilberto Gil, Nathalie Portman …

Kampen om BDS – boikott, de-investeringer, sanksjoner
Israelske våpenselgere møtt av franske demonstranter
Skotsk regjeringsrapport: Israel-boikott er ikke «antisemittisme»
NGO Monitor angriper EU-prosjekt som skal ansvarliggjøre israelske sikkerhetsstyrker

Stort og smått
Studieturer til Palestina
UNDER DRONENE Dagbok fra Gaza på norsk
Lytt på NRK med  vitnesbyrd fra israelske soldater og debatter om apartheidstaten og norsk samarbeid

Redaksjonen ble avsluttet 26. juni.

Sommerhilsen fra Kirsti, Ebba og Berit

Følg AKULBI på Facebook – da får du aktuelle saker når de skjer.

Allerede økende motstand mot Eurovision Song Contest (Grand Prix) i Israel 2019

Palestinske kunstnere og kringkastingsjournalister oppfordrer medlemmer av Den europeiske kringkastingsunion (EBU), medlemslandene, konkurransedeltakerne og den allmenne offentligheten til å boikotte neste års Eurovision Song Contest: Ville Eurovisjon avholdt festivalen i apartheidstaten Sør-Afrika? Videre skriver de at Israels militære okkupasjon, settler-kolonialisme og apartheid på skamløst vis utnytter Eurovisjon som del av den offisielle «Brand Israel»-strategien, som skal vise «Israels penere ansikt» for å hvitvaske og trekke oppmerksomheten bort fra landets krigsforbrytelser mot palestinerne. De kaller det også kunstvasking.

Allerede før det palestinske oppropet var det brede protester mot at ESC skal holdes i Israel. På Island har nær 8% av landets befolkning underskrevet et opprop om å boikotte Eurovisjon 2019, noe som straks utløste reaksjoner fra Israels konsul. I Irland har tidligere Eurovisjonvinner Charlie McGettigan sammen med Dublins ordfører, politikere og fagforeningsledere oppfordret til boikott. Liknende oppfordringer kommer fra Storbritannia, Sverige, Malta, Østerrike og Spania, alt mens økende offentlig misnøye med ESC sprer seg i Europa. BDS-movement (engelsk med lenker og norsk), ElectronicIntifada.

Den norske regjeringa tillater kommunene å vedta Israel-boikott

I begynnelsen av mai kom avklaringen fra statssekretær Halvorsen i UD, som uttalte at varer og tjenester produsert i koloniene på okkupert, palestinske jord ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser. Dette skjedde etter at Høyre, Frp, Krf og World Jewish Congress hadde protestert til på boikottvedtak i Tromsø og Trondheim. Regjeringen  er nå på linje med internasjonale juristerHuman Rights Watch og Amnesty International, som har vært klare på at regjeringer som tilrettelegger eller engasjerer seg i handel med koloniene ikke oppfyller sine menneskerettighetsforpliktelser.
Halvorsen la til at Norges regjering ikke anbefaler kommunal boikott fordi det ikke er et passende middel til å løse konflikten mellom israelere og palestinere. Når han bruker termen «konflikt» skjuler han at Israel har etablert et apartheidregime som dominerer palestinerne. FN-rapporten “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid” (Israelsk praksis overfor det palestinske folk og spørsmålet om apartheid, 2017) levner ingen tvil om Israels apartheid-karakter. Det er interessant at det er ElektronicIntifada som 4. juni har en bred gjennomgang av dette.
Se også Fagforbundet 8.5.18  Den 7. mai og 14. juni vedtok henholdsvis Vaksdal kommune og Hamar kommune boikott av israelske varer og tjenester produsert på okkupert jord, mens Nordland fylkesting oppfordret på møte 13. juni til full boikott av Israel.

LO konkretiserer Israel-boikott

I mai 2017 vedtok LO-kongressen å arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. LO-ledelsen har nå samlet seg om en rekke tiltak med sikte på full boikott. LO skal fremme forslag om Israel-boikott på kongressen til Den internasjonale fagbevegelsen i desember.

Kulturell boikott:
• LO vil foreslå en internasjonal kampanje med fokus på FIFA. Konkret hva det betyr er ikke bestemt. LO viser til at Israels fotballforbund bryter FIFAs vedtekter ved å bruke okkupert land. LO vil få med seg Norges Fotballforbund på kampanjen.

Økonomisk boikott:
• LO vil sikre at oljefondet trekker investeringer fra selskaper som opererer i okkuperte områder. Med det mener LO selskaper som tjener på de israelske bosettingene og andre brudd på folkeretten og menneskerettene, og som muliggjør okkupasjonen. LO vil sikre at oljefondet stopper investeringer i israelsk statsgjeld, såkalte obligasjoner fra Israel.
• LO mener at regjeringen bør fraråde det norske næringslivet å handle med selskaper som tjener på de israelske bosettingene og andre brudd på folkeretten og menneskerettene. Dette betyr også selskaper som er basert i Israel.
• Regjeringen bør oppfordre norske selskaper og importører til å avslutte handel med selskaper som selv har produksjon i bosettinger eller som bidrar til okkupasjonen. Dette betyr også selskaper som er basert i Israel.
• Det må innføres en felles sluttbrukerdokumentasjon for alle NATO-land ved kjøp og salg av våpen. Det er for å hindre at norske våpen og våpendeler ender opp i Israel via andre land.

Akademisk boikott:
• Regjeringen bør innføre retningslinjer for hvordan Norge skal delta i EUs rammeprogram for forskning. Dette for å hindre samarbeid med aktører som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene.
• Norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner må ikke inngå samarbeid om petroleumsteknologi med israelske selskaper eller utdannings- og forskningsinstitusjoner.

– Internasjonal avdeling i LO jobber med å spisse tiltakene i innstillingen, sier LO-nestleder Roger Heimli til FriFagbevegelse.- Det skal etableres en arbeidsgruppe der representanter fra LO-forbundene og LO-ledelsen deltar. Her kan flere tiltak diskuteres og vedtas. FriFagbevegelse 11.6.18

Hva skjer i akademia?

AURDIP kritiserer flere tilfeller av fransk-israelsk akademisk samarbeid

AURDIP – sammenslutningen av akademikere for respekt for folkeretten i Palestina – har blant annet kritisert det franske Vitenskapsakademiet og Collège de France for akademisk samarbeid med Israel.

AURDIP ber Vitenskapsakademiet om å trekke seg fra samarbeidet med «Fransk-israelsk sesong», en «paraply» for flere samarbeidsarrangementer mellom Frankrike og Israel. Den 19. juni møtte vinnere av Nobelprisen og andre priser studenter og presenterte sine forskningsarbeider. Der var også taler av president Macron, som er arrangementets høye beskytter, og Israels ambassadør i Frankrike. Et prisverdig tiltak …

 • bortsett fra at arrangementet gjør ære på en stat som stenger 2 millioner palestinere inne i en ghetto og skyter på mengden som protesterer …
 • bortsett fra at arrangementet finner sted akkurat en måned etter den blodige undertrykkinga av Gaza-marsjen for retur …
 • bortsett fra at arrangementet er organisert i samarbeid med Akademiet for vitenskap og humanistiske fag i Israel, som med sine 124 medlemmer ikke teller en eneste fra den store, arabiske minoriteten.
 • bortsett fra at israelske Technion deltar. Dette universitetet samarbeider tett med Israels militær-industrielle kompleks …
 • bortsett fra at informasjon til franske studenter og elever ved videregående skole som ønsket å delta var publisert på nettstedet til den franske komiteen for Institutt Weizmann i Israel. Denne informasjonen ser ikke ut til å være spredt av det franske Vitenskapsakademiet og da ble kanskje ikke den sosiale og politiske variasjonen så stor blant deltakerne.
 • bortsett fra at å være Nobelpris-vinner ikke forhindrer at man kan ha rasistiske ideer. En av prisvinnerne som skal delta er framstående medlem av « Professors for a Strong Israel », som går inn for å forsterke Israels jødiske karakter. Han kritiserte at Israel trakk seg ut av Gaza i 2005 og kjempet for at Ariel College på Vestbredden skulle få status som israelsk universitet.

Alt dette smaker av politisk propaganda for Israel, skriver AURDIP i en kommentar. Som akademikere ber vi Akademiet om å avlyse arrangementet. AURDIP 13.6.18 (på engelsk)

Forskningsinstitusjonen Collège de France hadde 7. juni en workshop med Universitetet i Tel Aviv med sikte på å signere en samarbeidsavtale. Arrangementet var en del av «Fransk-israelsk sesong». AURDIP påpeker at dette er skandaløst siden dette universitetet samarbeider med Institute for National Security Studies (INSS), som utviklet «Dahiya-doktrinen»: IDF (Israels militærmakt) må reagere øyeblikkelig, bestemt og med uproporsjonal kraft. Responsen har som mål og påføre skade og straffe i en slik grad at en lang og omfattende prosess med rekonstruksjon blir nødvendig. Det var denne doktrinen som ble fulgt i angrepene i Libanon i 2006 og seinere i Gaza. AURDIP 4.6.18

Den 7. juni tilkalte sivilt politi foran Collège de France forsterkninger for å fjerne en «horde» på 6 pensjonerte akademikere som delte ut informasjon. De ble informert av ordensmakten om at de ville bli rettsforfulgt fordi hver enkelt av dem utgjorde en gruppe som forstyrret den offentlige orden. AURDIP 8.6.18

Israelske helsearbeidere innen psykisk helse ber om støtte fra kolleger verden over når de fordømmer Israels drap i Gaza

I et opprop lansert 22.5.18 ber de om støtte fra helsearbeidere innen psykisk helse verden over. I begrunnelsen skriver de at å forstå hvordan livet arter seg under beleiring er en betingelse for å forstå den palestinske motstanden. Videre:
Som eksperter på mental helse vet vi at å bli utsatt for kontinuerlig krigføring og ekstremt stress er destruktivt for Gaza-befolkningas fysiske og psykiske helse. Særlig barna i Gaza, som hele livet har blitt formet av gjentatt traumatisering og tap, må vokse opp med dyp fortvilelse.
Vi må erkjenne at det jødisk-israelske samfunnet bærer stort ansvar for palestinernes lidelse og at både våre handlinger og vår stilltiende medskyldighet har bidratt til å gjøre deres fortvilelse dypere.
Vi trenger også å tenke over hvordan vårt samfunn setter unge israelers mentale helse i fare. Som soldater har de fått i oppdrag å iverksette politikken med okkupasjon og beleiring, inkludert å skyte på ubevæpna demonstranter som ikke utgjør noen trussel for dem. Vi utsetter disse unge voksne for de ødeleggende, psykologiske effektene det har å utøve vold, inkludert sannsynligheten for å utvikle posttraumatisk stress.
Se oppropet og initiativtakerne.

Israelske kreftleger krever at kreftsyke Gaza-kvinner får reise til livreddende behandling

De siste åra har Israels myndigheter nektet eller utsatt adgang for over 45 kreftpasienter som trengte behandling. Den 3. juni gikk over tretti ledende kreftspesialister fra israelske sykehus til det uvanlige skritt å be Helsedepartementet og Koordinatoren for regjeringas aktiviteter i «territoriene» (de okkuparte områdene) (CGAT) om å tillate kvinnelige kreftpasienter fra Gaza å reise for å få akutt og livreddende behandling ved sykehus i Israel og på Vestbredden. Les hele brevet.

Hva skjer på kulturfronten?

Argentina avlyste vennskapskamp med Israel

Argentinas landslag med superstjerna Lionel Messi kansellerte 5. juni en vennskapskamp med Israel etter sterke oppfordringer fra BDS-bevegelse og den palestinske fotballspillere Mohammad Khalil. Han ble skutt i begge beina av en israelsk skarpskytter. Argentinske fagforeninger og mødrene på Mai-plassen var blant de som støttet oppropet – et svar på Israels politikk med å skyte for å drepe eller lemleste palestinske demonstranter. Kampen skulle finne sted på et israelsk stadion bygd over den etnisk rensa, palestinske landsbyen al-Maliha. BDS-movement 1.6.18.

Skeive filmskapere nekter å bli brukt i Israels rosavasking

Tel Aviv LGBT International Film Festival, i år 31. mai til 9. juni, er en hjørnestein i Israels rosavaskingskampanje: En PR-strategi der Israels såkalte opplysthet når det gjelder LHBTQ-spørsmål brukes til å avvise kritikk for menneskerettighetsbrudd, særlig overfor et vestlig, liberalt publikum. LHBTQ står for lesbisk-homofil-bifil-trans-queer (skeiv), i Norge representert av Foreningen FRI.

Til nå har 11 artister trukket seg fra festivalen. En av dem er kanadiske Marc-Antoine Lemire. Han trakk kortfilmen Pre-Drink, som vant prisen for beste kanadiske kortfilm under Toronto-festivalen i 2017. Han skriver: -Vi har nylig blitt klar over Israels rosavasking-strategi og nekter å bidra til den, samtidig som vi støtter LHBTQ-samfunnet. … Siden vi følger protestbevegelsen til flere filmskapere og artister som er uenige i Israels politikk overfor Palestina, har vi bestemt oss for å ta standpunkt. Særlig på grunn av den siste tidens hendinger (Gaza) avslår vi Israels bruk av vår film. BDS-movement 1.6.18.

Flere artister trekker seg fra Pop-Kultur-festivalen i Berlin

Amerikanske John Maus er den fjerde artisten som trekker seg fra musikkfestivalen 15.-17 august. Han og bandet sier at de «foretrekker å ikke spille i en politisert setting». Forrige måned trakk tre britiske artister seg – Gwenno, Richard Dawson and Shopping – med henvisning til festivalens partnerskap med Israels ambassade i Tyskland. Gwenno skrev på festivalens nettside: – Jeg kan ikke bestride det klare faktum at Israels regjering og hær dreper uskyldige palestinerne, bryter deres menneskerettigheter og at denne desperate situasjonen må endres. Faroutmagazine 7.6.18.

Palestinsk band arrestert fordi sangene deres «oppfordrer til motstand»

Okkupasjonsstyrkene arresterte fire medlemmer av bandet Al-Anwar i Hebron. Hæren forklarte at de produserte sanger og provokative videoer som oppfordret til motstand og at dette ble spredt via sosiale medier. Hjemmene til band-medlemmene ble deretter raidet og konfiskert. MEMO 12.6.18.

Brede protester mot at Philadelphia Orchestra skal opptre i Israel

I samarbeid med Jewish Federation of Greater Philadelphia skal orkesteret på sin Europa-turné også opptre i Tel Aviv, Jerusalem og Haifa i juni og markere 70 års samarbeid mellom USA og Israel. Dette oppgir de på orkesterets nettside.

En gruppe artister, akademikere, menneskerettighetsforkjempere og organisasjoner fra Philadelphia-området og internasjonalt ber i et brev orkesteret om å kansellere forestillingene i Israel. De skriver blant annet: -Det bekymrer oss at en av Philadelphias mest feirede kulturinstitusjoner vil delta i den israelske regjeringas “Brand Israel” propagandastrategi, som bruker kunst og kultur til å trekke oppmerksomheten bort fra tiår med militær okkupasjon og nekter den lokale palestinske befolkninga grunnleggende rettigheter.
De påpeker også at palestinerne på Vestbredden, Gaza og i utlendighet ikke vil få sjansen til å høre konsertene. Det gjelder også de tusener av personer og organisasjoner som er nektet adgang til landet, f.eks. professor Noam Chomsky og vinneren av Nobels Fredspris, American Friends Service Committee (AFSC). Klikk på lenken for å lese det godt formulerte brevet og se den imponerende lista over underskrivere.

Berømte artister har avlyst i Israel

Shakira, popstjerna som har vunnet Grammy-pris og er UNICEF-ambassadør, har avlyst den planlagte konserten i Tel Aviv i juli. Det skjedde på oppfordring fra dusinvis av palestinske kulturorganisasjoner. BDS-movement 30.5.18

Den brasilianske musikklegenden Gilberto Gil bestemte seg for å trekke ut pluggen for en opptreden i Israel i sommer. Dusinvis av artister har erklært at de støtter kulturell boikott etter Israels siste massedrap på sivile på Gaza-stripen, blant andre bandene Portishead, Wolf Alice and Slaves. ElectronicIntifada 22.5.18.

Tiago Rodrigues, kunstnerisk leder for Portugals nasjonalteater, kunngjorde i en pressemelding 18. mai at han slutter seg til den kulturelle boikotten av Israel og kansellerer sin deltakelse i Israel Festival i juni. Han mener at dette er den eneste måten han kan sikre seg at hans kunstverk ikke vil tjene til å rettferdiggjøre eller støtte en regjering som med overlegg bryter menneskerettighetene … Gjennom festivalens offisielle informasjon ble han også klar over at dette året markeres 70-årsdagen for staten Israels uavhengighet. I tillegg annonserer festivalorganisasjonen at de har støtte fra flere deler av Israels regjering, men tier om uakseptabel vold fra den samme regjeringa mot palestinerne. BDS-movement 18.5.18Rodrigues’ Facebook.

Skuespilleren Natalie Portman avslo å ta imot Genesis-prisen 2018. Den skal gis til individer som inspirerer neste generasjon jøder gjennom fremragede profesjonell virksomhet sammen med forpliktelse overfor jødiske verdier og det jødiske folk. I en oppdatering i Haaretz 21. april sier hun at mishandlinga av de som lider under grusomhetene som pågår i dag, er simpelthen ikke på linje med hennes jødiske verdier. -Fordi jeg bryr meg om Israel må jeg stå opp mot vold, korrupsjon, urettferdighet og maktmisbruk. Haaretz 21.4.18.

KAMPEN OM BDS – boikott,
de-investeringer, sanksjoner

Israelske våpenselgere møtt av franske demonstranter

Franske aktivister protesterte mot at israelske produsenter var sterkt til stede på markedet og krevde militær embargo mot Israel. Her deltok også Fredsbevegelsen, Kvekerne, lokalgrupper av AFPS (forbrukerboikott), bevegelsen Désobéisants (no. adlyder ikke) og «Fanfare invisible» (no. usynlig fanfare) med flere. De hadde særlig fokus på massakrene i Gaza, med flere «die in» der de viste blod og ropte «skam dere til deltakerne» på markedet. Andre paroler var:

 • Israel tester sine våpen på palestinerne.
 • Nei til militært og sikkerhetsmessig samarbeid mellom Frankrike og Israel
 • Israel er kriminell, Macron er medskyldig!
 • Boikott apartheid-Israel
 • Ingen fred i verden uten rettferdighet i Palestina.

BDS France 15.6.18   Engelsk tekst nederst.

Skotsk regjeringsrapport: Israel-boikott er ikke «antisemittisme»

Dommeren Lord Bracadale, som ledet et regjeringsoppnevnt utvalg, uttaler at retten til å engasjere seg i legitim, politisk protest er fundamentalt i et demokratisk samfunn. Han viser til flere eksempler på Israel-boikott i den sammenhengen. Framstående juristforeninger og andre foreninger går også mot at lovgivning som gjelder hatkriminalitet skal utvides til å inkludere stater. Skotske grupper mener dette bør få Skottland til å avvise IHRAs definisjon av antisemittisme, som mange land har akseptert. International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) sin “Working Definition on Antisemitism” hevder, gjennom eksemplene de anfører, at visse former for kritikk av Israels politikk eller tiltak for å holde Israel ansvarlig skal behandles som en form for antisemittisme. BDSmovement 1.6.18.

NGO Monitor angriper EU-prosjekt som skal ansvarliggjøre israelske sikkerhetsstyrker

Israelske NGO Monitor hevder at EU-bevilgningen på € 270 000 til et prosjekt i den israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yesh Din, kan medføre at individuelle soldater rettsforfølges og at anti-terroroperasjoner avbrytes. Yesh Din samarbeider med Breaking the Silence and Physicians for Human Rights-Israel (PHR-I). Hensikten med prosjektet er å ansvarliggjøre personell fra Israels sikkerhetsstyrker som bryter seg inn i private hjem. Dette er i tråd med demokratiske standarder og internasjonal humanitærrett og menneskerettighetslovgivning.
NGO Monitor mener prosjektet og retorikken rundt det er en del av en juridisk strategi for å reise krigsforbryter-saker mot israelske offiserer i utenlandske domstoler og den internasjonale domstolen ICC. De hevder at Israel får negativ særbehandling. Saka er omtalt i israelsk presse, flere myndighetspersoner har fordømt EU og diskuterer hvordan de skal respondere. NGO Monitor 18.6.18.
NGO Monitor overvåker NGO’er (frivillege organisasjoner) og har som mål å levere kritiske analyser og dokumentere det de oppfatter som desinformasjon når det gjelder menneskerettigheter og folkeretten i forbindelse i forbindelse med den arabisk-israelske konflikten.

STORT OG SMÅTT

Studieturer til Palestina

4.-13. august – 10 dager: Ungdomstur (16-27 år) til Vestbredden/okkupert Palestina
13. – 21. oktober – 9 dager til Vestbredden/okkupert Palestina
Studietur til Libanon 19. – 28. oktober (FULLTEGNET)
Studietur til Libanon 22. – 31. mars 2019
Les mer på Palestinakomiteen.no

UNDER DRONENE Dagbok fra Gaza

Søndag 6. juli 2014 lansere Israel en større militæroperasjon, «Protective Edge». I løpet av de drøyt femti dagene det israelske angrepet på Gazastripen varer, blir 2131 palestinere drept, av disse over 500 barn. 10 100 blir skadet, av disse er 3374 barn. I lyset fra rakettilden skriver forfatteren Atef Abu Saif dagbok: om lengsel og frykt for døden, om kjærligheten til den smale stripen land inneklemt mellom mur og hav, om håp og menneskelig mot. Og han gjør som de fleste andre ville ha gjort når en militærmakt angriper. Han beskytter barna sine og sin elskede og håper at de alle er i live den dagen bombene slutter å falle. Boka er utgitt på Spartacus forlag med forord av Odd Karsten Tveit.

Lytt på NRK med vitnesbyrd fra israelske soldater og debatter om apartheidstaten og norsk samarbeid

NRKs radioteater «Stemmer fra Israel» av Finn Iunker, tar utgangspunkt i vitnesbyrd fra vetera