AKULBI Aktuelt juni 2021

AKULBI Aktuelt juni 2021

I Norge ble prinsippene for boikotten formulert i et felles opprop fra akademikere, kunstnere og idrettsfolk. Les mer og støtt oppropet du også.
Les vårt e-hefte : Hvorfor boikotte Israels universiteter og kulturinstitusjoner

Flere reagerer:
Etter bombingen av Gazastripen: Demokrater krever at USA stanser våpensalg til Israel – Biden vil sende nye presisjonsvåpen.  Klassekampen 19.5.21.
Toufoul Abou-Hodeib, førsteamanuensis i historie ved UiO: Ekko fra den arabiske våren? Klassekampen 10.6.21
Gideon Levy: Naftali Bennett har ingenting å miste, Haaretz 12.6.21.
Deiaa Haj Yahia, Yanal Jbareen: Unge aktivister har satt i gang Nasjonal palestinsk økonomi-uke – en sosial kampanje for å støtte arabisk-eide forretninger i Israel og på Vestbredden. Kampanjen ble satt i gang av ungdom uten partitilknytning. Haaretz 12.6.21.

Kritikk av Oljefondets investering i okkupasjonen

Oljefondet investerer i okkupasjon – støtt oppropet mot investeringene

Kampanjen er satt i gang av Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. Oljefondet investerer 165 milliarder kroner i 64 selskaper med virksomhet i de ulovlige koloniene. Hver norske statsborger investerer 30 000 kroner i okkupasjonen. Vi kan ikke akseptere at norske skattepenger skal bidra til å støtte og tjene på okkupasjonen: Støtt oppropet her.

I Stortingets finanskomite foreslo Rødt og SV å ta inn denne merknaden i Oljefondsmeldinga til Norges Bank: Komiteen legger merke til NBIM sitt siste arbeid med konfliktområder, men understreker behovet for at alle selskaper med virksomhet i høyrisikoområder gjennomgås med en forhøyet grad av aktsomhet – i tråd med de internasjonale retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter.»
Rødt og SV fikk ingen støtte fra de andre partiene. Se Klassekampen 21.5.21 eller vedlegg.

ITUC International Trade Union Confederation og UNI Global Union, som representerer millioner av arbeidstakere, ber Norges pensjonsfond til å trekke tilbake investeringer i selskaper som er involvert i Israels ulovlige bosettinger og registrert i FNs database. Kilde: Faglig utvalg i Palestinakomiteen.

Norske Tog inviterer okkupasjonsprofitører til anbudsrunde

Til høsten blir det avgjort hvilket selskap som får anbudet på å levere materiell til Norske Tog AS. Blant dem som er invitert til å levere anbud er det baskiske transportselskapet CAF og franske Alstom. CAF har virksomhet på okkuperte palestinsk jord. Norsk fagbevegelse støtter en internasjonal kampanje mot samarbeid med CAF. Les mer her: Kampanjen er både internasjonal og nasjonalStøtt oppropet!

Franske Alstom, som også er prekvalifisert til å levere anbud til Norske tog, skal levere eltog og vedlikehold til Danske statsbaner (DSB) til en verdi av opptil 20 mrd. kroner. Boykot Israel Kampagnen fordømmer på det kraftigste at DSB og folketingsflertallet har valgt Alstom. Danwatch 6.5.21.

NORGE: Debatt om Palestina

PALESTINERE PROTESTERER MOT ISRAELSKE SOLDATERS AVSTENGING AV ET POPULÆRT SAMLINGSSTED FOR MUSLIMERS FEIRING AV RAMADAN I JERUSALEM. FOTO: ADEL HANA/NTB i Dagsavisen

Leder for minoritetspolitisk tenketank vil ha boikott av Israels apartheidpolitikk

Dialog og mekling utelukker ikke sterkere pressmidler, som økonomisk boikott. Boikott er ikke et uttrykk for hat mot Israel, tvert imot hjelper det Israel til å kunne være en demokratisk nasjon og levedyktig stat over tid, og støtter opp om israelske menneskerettighetsgrupper og fredsforkjempere. …. Tiden er overmoden: Norge må bøte for skadene Oslo-avtalen påførte palestinerne, og boikotte Israels apartheidpolitikk nå. Linda Noor, daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, kronikk i Dagsavisen 29.4.21.

Hva mener regjeringa om Israels brudd på folkeretten og oljefondets investeringer i selskaper som bidrar til okkupasjon?

SV har stilt skriftlig spørsmål i Stortinget: Hvorfor er det slik at Israels manglende respekt for folkeretten ikke ser ut til å få konsekvenser for det norsk-israelske samarbeidet, og hva er regjeringens syn på oljefondsinvesteringene i selskaper som bidrar til okkupasjonen av Palestina?
Søreide svarer blant annet: Regjeringen mener dialog, samarbeid og tillitsbygging er sentrale elementer for å løse konflikter. Norge har nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med både israelerne og palestinerne, og ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parter. Svekket norsk-israelsk samarbeid vil ikke bidra positivt. Les begrunnelsen for spørsmålet og hele utenriksministerens svar. Skriftlig spørsmål – stortinget.no 27.5.21
Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen i Norge kaller denne posisjonen for virkelighetsfornektende politikk. Palestinakomiteen.no.

Juristoppropet «Forsvar Folkeretten»: Norge må tvinge Israel til å etterleve FN-vedtak

Norge må bruke sin plass i Sikkerhetsrådet aktivt til å iverksette sanksjoner som tvinger Israel til å etterleve FNs egne vedtak. Forsvar Folkeretten 21.5.21.

Første maimarkering i Asker og Bærum: Palestinaparole fikk flest følgere

Den digitale 1. mai-markeringa arrangert av Samorg i Asker og Bærum hadde to Palestina-paroler. «Forsvar folkeretten – ingen straffefrihet for Israel» fikk flest følgere i det digitale toget. Også denne parolen gikk i loopen under appeller og kulturinnslag: “Forsvar folkeretten – nei til togkjøp fra selskap som tjener på okkupasjon av Palestina”

Uttalelse fra LO Nordlands regionkonferanse 26. mai

«NORGE MÅ AKTIVT BRUKE SIN PLASS I SIKKERHETSRÅDET TIL Å FREMME IVERKSETTELSE AV SANKSJONER SOM TVINGER STATEN ISRAEL TIL Å ETTERLEVE FNs EGNE VEDTAK». Les hele uttalelsen.

Tromsø kommunestyre 26. mai: NORGE OG VERDEN MÅ TA ANSVAR!

Tromsø har vært vennskapsby med Gaza i 20 år. Tvibit har i mange år drevet kulturutveksling med ungdommer i Gaza og kommunen har jevnlig kontakt med Proteseverkstedet. Varige vennskapsbånd er knyttet. Uttalelsen konkluderer slik:
Våpenhvilen stopper de umiddelbare krigshandlingene, men løser ikke problemet. Dessverre virker det internasjonale samfunnet mindre villig enn noen gang tidligere til å prøve å finne en rettferdig løsning i Palestina. Det vil kreve politiske sanksjoner mot Israel og krav om å innlede reelle fredsforhandlinger med mål om at Israel avvikler annekteringspolitikken, opphever okkupasjonen og respekterer menneskerettighetene. Norge må bruke sin innflytelse i sikkerhetsrådet i FN til å arbeide for en varig løsning som gir palestinerne den friheten og de rettighetene de har krav på. Les hele uttalelsen.

Frp misliker at norske kommuner kritiserer Israel

Stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Jon Engen-Helgheim og Erlend Wiborg foreslo i Stortinget 31. mai å endre loven slik at kommuner og fylkeskommuner ikke skal ha anledning til å utøve det de kaller lokal utenrikspolitikk. Forslaget ble ikke vedtatt. Stortinget.no.

Fra universitetene

Oded Goldreich er professor i informatikk ved Weizmann Institute of Science i Israel. Her er han på kontoret. Foto: privat

Matematikkprofessor får ikke Israel-prisen fordi han støtter boikott av Ariel Universitet

-Ikke samarbeid med Ariel Universitet, oppfordrer Haaretz i en leder 13. april, og konkluderer det med at prinsippet om akademisk frihet ikke kan tolerere en ideologi som forsvarer okkupasjon og undertrykking. Utdanningsminister Yoav Gallants unnskyldning for å ikke gi prisen til professor Oded Goldreich ved Weizmann Institutt, er at professoren har signert et opprop til EU om å stoppe bevilgning til Ariel universitet, som ligger i bosettinga med samme navn. Komiteen av universitetsledere har endret syn, i tråd med myndighetene arbeid for å legitimere okkupasjonen, og vil gjøre universitetet i Ariel til medlem av organisasjonen for høyere undervisning. Haaretz 13.4.21.

Goldreich er ikke enig i at han fremmer boikott. Han har skrevet under på et opprop sammen med 500 andre akademikere fra mange land, om at EUs forskningsprogram Horisont Europa ikke bør støtte prosjekter med akademiske institusjoner i ulovlige bosetninger på okkupert palestinsk jord. Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen mener anklagene mot Goldreich er et stadig vanligere grep å bruke når israelere er mot okkupasjonen.
– Man kaller Goldreich en BDS-aktivist, for det er lover mot BDS i Israel, og så lager man en kunstig sammenblanding og sier han er imot Israel. Forskerforum 18.4.21

Britiske skolebøker om konflikten i Midt-Østen ble endret for å beskrive Israel mer positivt

Bøkene ble endret etter en klage fra Britiske jurister for Israel: Blant annet det faktum at israelske soldater brakk armer og fingre på palestinske barn som kastet stein under den første intifadaen 1987-93, var fjernet i de reviderte utgavene, som blir brukt i britiske videregående skoler.  Utgiveren har nå satt distribusjonen av bøkene på pause etter at en gruppe akademikere i en rapport kritiserte at historiske fakta ble forvridd og ikke ga elevene et balansert syn på Israel-Palestina-konflikten. MEE 1.4.211.

Universitetet i Oslo bruker PC’er fra HP, som opererer på Vestbredden

-Det bidrar til menneskerettighetsbrudd på Vestbredden, mener Norsk folkehjelp. –⁠ Vi vil ta saken videre, svarer UiO. Mark Taylor, forsker ved Fafo, mener UiO har et ansvar for å sjekke opp sine leverandører: –⁠ Selv om de ikke har en direkte forbindelse til HP (HewlettPackard), betyr ikke det at de har ikke et ansvar til å stille spørsmål til det statlige leddet, sier han. Universitas 9.6.21. (Lenke til Universitas virket ikke for øyeblikket). UiO har forbindelse til selskap som opererer på Vestbredden: – Problematisk | Nyhet | universitas.no

Fra kulturfronten

Palestinsk danser i administrativ forvaring siden 2. februar

Danseren og koreografen Ata Khattab ble arrestert kl. 4 om natta i sitt hjem og er fortsatt ikke tiltalt for noe. Han er koreograf ved det verdenskjente El-Funoun Palestinian Popular Dance Troupe og er mentor for yngre dansere gjennom truppens ungdomsprogram. Arrestasjonen viser hvor truende palestinsk kultur og identitet virker for Israels okkupasjonsmyndigheter. Dansemiljøer og rettighetsgrupper internasjonalt krever nå at Atta løslates. Se Freemuse,  ElectronicIntifada 9.3.21 og Albawaba 3.3.21.

Fra palestinske kulturarbeidere: Et brev mot apartheid

Henvendelsen fra et samlet palestinsk kulturfelt er rettet til oss alle, men i særdeleshet til kunstnere: de ber oss om å ta stilling mot apartheid, de ber oss om solidarisk støtte.
Til kunstnere rundt om i landet. Vi oppfordrer dere til å sende brevet til deres lokale kunstmiljø, eller til kunstnere (innenfor alle disipliner) dere kjenner, tror vil ha interesse av dette eller ha godt av å bli utfordret. Be dem om å ta stilling til sine palestinske kollegaers invitasjon. Jo flere vi er, jo større muskler får vi når vi skal slepe de store kunstinstitusjonene frem til kulturell boikott.

Som det står i brevet: “Vær så snill; ikke la dette øyeblikket glippe. Om palestinske stemmer igjen blir stilnet, kan det gå flere generasjoner før en liknende sjanse til frihet og rettferdighet byr seg. Vi ber deg om å bli med, her og nå ved dette kritiske veikrysset, og vise din støtte til den palestinske frigjøringen.”
Brevet, med underskrivere, kan leses og signeres herNorsk tekst.
Kulturutvalget i Palestinakomiteen.

Musikere for Palestina: Internasjonale musikere oppfordrer til å boikotte Israel

Omkring 600 musikere signerte 17. mai et åpent brev der de oppfordrer andre artister til å slutte seg til boikott av Israel i solidaritet med Palestina. Blant underskriverne var:  Rage Against the MachineThe Roots‘ Questlove og Black ThoughtRun the Jewels,  Julian Casablancas fra The StrokesNonameDJ Snake og Vic Mensa, Patti Smith og Roger Waters. Billboard.

I brevet kritiseres Israel for krigsforbrytelser i de siste angrepene mot palestinerne på Gazastripen og for at Israels regjering har et settler-kolonialistisk prosjekt for etnisk rensing av den palestinske befolkninga. Haaretz 28.5.21.

1018 irske kunstnere støtter nå kulturell boikott av Israel

Den berømte irske roman- og manuskriptforfatteren Sally Rooney har – som nr. 1116 – underskrevet lista med irske kunstnere som støtter den kulturelle boikotten av Israel. Initiativet til underskriftskampanjen ble tatt i 2010 av the Ireland Palestine Solidarity Campaign – IPSC. På nettsiden til IPSC finnes det politiske grunnlaget for kampanjen og navnene på totalt 1018 kunstnere.

Motehuset Vuitton trekker tilbake kolleksjon med palestinaskjerf i det israelske flaggets farger

Denne bruken av symbolet på palestinsk motstand utløste en boikottkampanje i Frankrike. Skjerfet, til en pris av 600 Euro, fikk kommentarer som:
-Folkemordet på palestinerne er ikke noe dere kan profitere på.
-LouisVuitton driver med en avskyelig appropriasjon av kulturen til et undertrykt territorium ved å bruke fargene til dets undertrykkere. Uten informasjon om skjerfets historie.
Europalestine 5.6.21.

Kampen mot kriminalisering av Israel-boikott

MED RETTEN PÅ SIN SIDE: BDS-BEVEGELSEN («BOYCOTT, DIVESTMENT AND SANCTIONS») DEMONSTRERER I LYON I MARS. FOTO: JEFF PACHOUD, AFP/NTB i Klassekampen.

Retten til boikott: Diskrimineringsnemnda mot Den europeiske menneskerettsdomstolen

Den 11. juni 2020 falt en viktig dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen (European Court of Human Rights, ECHR). Domstolen støtter enstemmig anken fra elleve franske BDS-aktivister (boikott, de-investering og sanksjoner mot staten Israel) som i fransk rett var dømt for i 2009–10 å ha oppfordret til boikott av israelske varer i et varehus i Alsace.

I 2018 innklaget «Med Israel for fred» (MIFF) Feminine Tripper for Diskrimineringsnemnda. Feminine Tripper arrangerte i 2018 en internasjonal multikunstfestival i Norge, og bestemte at de ikke ville ha med israelske artister så lenge Israel fortsatte okkupasjonen av Palestina. Nemndas kjennelse, kunngjort i januar 2020, sier at Feminine Tripper «har brutt forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet». MIFFs aktuelle seier i Diskrimineringsnemnda, i strid med kjennelsen i ECHR, er et angrep på ytringsfriheten til alle som forsvarer menneskerettighetene, også mot Israels overgrep. Tar Feminine Tripper saka si til ECHR kan det bli fryktelig pinlig for Norge. Nemnda rådes derfor til å revurdere sin kjennelse i lys av Den europeiske menneskerettsdomstolens enstemmige, forpliktende dom for ytringsfriheten. Dette skriver Øystein Grønning i en artikkel i Klassekampen 28.4.2021.

Palestinerne ber dere boikotte Israel

BDS-bevegelsen – boikott, de-investering og sanksjoner – den bredeste, politiske koalisjonen av palestinere, oppfordrer oss til å boikotte Israel.

Omar Barghouti, en av initiativtakerne, skriver: -BDS-bevegelsen har drastisk redefinert solidaritet med palestinernes kamp for frihet, rettferdighet og likhet, til å bli en etisk forpliktelse til å få slutt på medskyldighet. Medskyldighet skjer gjennom «begge sider»-tenking; finansering av våpensalg og israelsk militærvesen; gjennom å beskytte Israel mot å bli holdt ansvarlig og mot sanksjoner; når selskaper profiterer på varer og tjenester som bidrar til å opprettholde okkupasjonen og når fond, kirker og universiteter har aksjer i slike firma; når artister, idrettsfolk og akademikere bryter palestinernes boikott og deltar i arrangementer sponset av Israel. The Guardian 19.5.21.

USA: Staten Georgias boikottlov erklært ugyldig

En føderal dommer i Atlanta, Mark Cohen, har erklært at loven grunnlovsstridig. Han trakk også en parallell til borgerrettighetsbevegelsen, der boikott ble betraktet som en del av ytringsfriheten. Loven fra 2018 krever at alle som får en offentlig kontrakt på 1 000 dollar eller mer må signere et dokument der de erklærer at de ikke vil boikotte Israel. Journalisten Abby Martin var invitert til en konferanse på Georgia Southern University for et honorar på 1 000 dollar og utgifter dekket. Invitasjonen ble trukket tilbake da hun nektet å underskrive dokumentet. Georgia Recorder 24.5.21 og Juan Cole kommentar 25.5.21.

Nye initiativ for boikott og de-investering

I

Skotsk pensjonsfond trekker ut investeringer i den israelske banken Hapoalim

Lothian Pensjonsfond, med 84 000 medlemmer og mer enn 9 milliarder Euro i aktiva, er det tredje skotske pensjonsfondet som følger oppfordringa fra solidaritetsbevegelsen med Palestina. Hapoalim står på FNs svarteliste over selskaper som profiterer på okkupasjonen av Palestina. Europalestine 9.6.21

Fagforeninger verden over har bedt myndighetene om å stanse økonomisk og militær bistand til Israel

Her er noen eksempler, samlet av Faglig utvalg i Palestinakomiteen:
– Stadig flere amerikanske fagforeninger har støtta uttalelser i solidaritet med palestinerne, og noen har gått så langt som til å vedta oppfordring om å boikotte Israel på grunn av landets menneskerettighets- og folkerettsbrudd
– Den italienske fagforeninga L’Unione Sindacale di Base (USB) i den toskanske byen Livorno ledet an ved å nekte å laste en forsendelse med våpen på et fartøy som var på vei til Israel: «Vi vil ikke være medskyldige i massakren på Palestinske sivile!»
– Ei uke seinere nekta den sørafrikanske transportarbeiderforeningen (SATAWU) å losse Zim Shanghai eid av det israelske selskapet Zim Lines.
– Dockworkers i Oakland, California planla også å nekte å laste ut et annet israelsk eid skip før det ble omdirigert.
– I mellomtida okkuperte en gruppe aktivister i Storbritannia taket til det israelsk eide Elbit-datterselskapet UAV Tactical Systems i Leicester, et anlegg som produserer deler til militære droner.
– Leicestershire Fire Brigades Union, hvis medlemmer var blitt kalt til stedet, nekta å fjerne dem, og sa at «Fire Brigades Union står for støtte for palestinsk solidaritet og retten til å protestere!»
– European Trade Union Network for Justice in Palestine (ETUN), en koalisjon av 35 europeiske fagforeningsorganisasjoner som representerer over seks millioner arbeidere, har skrevet brev til EU-administrasjonen med en rekke krav.

BAKGRUNN

Fakta om palestinerne i Israel

fra Institute for Middel East Understanding IMEU 17.3.21

Palestinske arbeidere er underlagt et knallhardt, israelsk regime

 En ny omfattende rapport ugitt av International Trade Union Confederation ITUC som representerer 200 000 000 fagorganiserte i 163 land, fordømmer utnyttelsen av palestinske arbeidere som jobber i Israel og i de ulovlige israelske koloniene på okkupert palestinsk land. Palestinakomiteen.no 18.4.21.

Kommentar om Palestina og Den internasjonale domstolen i Haag (ICC)

Palestinsk engasjement i internasjonale, juridiske tribunaler kan hjelpe til å bygge global bevisstgjøring. Men jus kan ikke erstatte sosiale bevegelsers arbeid for å bryte ned Israels koloniserings-apartheid.  NOURA ERAKAT OG JOHN REYNOLDS4.5.21 på Mondoweiss

Valget i Palestina utsatt

Utfordreren Marwan Barghouti kunne gjort det sterkt i det første palestinske valget på 15 år, som president Mahmoud Abbas ikke uventet nå har utsatt. Analyse og oversikt over valglistene.  Peter M Johansen i Klassekampen 5.5.21.

NRKs blindsone

Den som vil forstå noe som helst av Gaza, må rette blikket mot sjøen. Torstein Dahle, Ship to Gaza. Meninger, Klassekampen 18.6.21.

KONTAKT OSS

Copyright © 2021 AKULBI, referanse AKULBI Aktuelt juni 2021.

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – ble opprettet i 2010 på oppfordring fra palestinerne. AKULBI er nå et utvalg i Palestinakomiteen, med ansvar for komiteens arbeid med akademisk og kulturell boikott.