Norsk - Skandinavsk

Anerkjenn Palestina،Markering 27. mai kl 17.00 på Eidsvolls plass, Stortinget

 

Anerkjenn Palestina som stat nå!

 

Markering 27. mai kl 17.00 på Eidsvolls plass, Stortinget

 

Møt opp for å vise støtte til det palestinske folket!

 

Den 28.mai skal Stortinget debattere sak om anerkjenning av Palestina som stat.

 

 

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at det palestinske folket har rett til selvbestemmelse, og norske myndigheter har allerede tatt en rekke steg på veien til full anerkjennelse siden Norge stemte for at Palestina skulle få observatørstatus i FN i 2011. Likevel har norsk politikk fram til i dag vært basert på et premiss om at staten Palestina ikke kan anerkjennes før det foreligger en fremforhandlet avtale mellom partene.

 

 

I dag har 136 av FNs 193 medlemsland anerkjent Palestina. La ikke Norge bli det siste!

 

 

 Appellanter:

 

  • Amro Alhourani, den palestinske ambassadøren
  • Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
  • Bård Vegar Solhjell, Stortingsrepresentant, SV
  • Roy Pedersen, leder, LO i Oslo
  • Truls Wickholm, Stortingsrepresentant, AP
  • Eilert Rostrup, prest/daglig leder, Stiftelsen Karibu
  • Kathrine Jensen, leder, Palestinakomiteen i Norge

Arrangør:

 

Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina

 

 

Tilsluttet av:

 

Norsk Folkehjelp, Changemaker, Palestine Network Norway, Fellesorganisasjonen, Ship to Gaza Norway, Musikernes fellesorganisasjon, Norges Kristelige Studentforbund, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Sabeels Venner i Norge, Fagforbundet, Sosialistisk Ungdom, Rødt, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Arbeidernes Ungdomsfylking, Handel og Kontor i Norge, Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel. Norsk Transportarbeiderforbund, Norges Kommunistiske Parti, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, EL & IT Forbundet, Forbundet Industri Energi, LO i Oslo, Stiftelsen Karibu, Sosialistisk Venstreparti, KFUM-KFUK Global, Rød Ungdom Fellesforbundet avd 850 Oslo Grafiske Fagforening, Drammen AUF, Norsk Tjenestemannslag, Ungdom mot rasisme

 

 

Velkommen!

 

 

Palestinakomiteen i Norge  

 Fellesutvalget for Palestina

 

Øyvind Sagedal      

 

 Anna Lund Bjørnsen

 

Fungerende leder   

 

 Leder

 

http://palestinakomiteen.no/kommende/markering-anerkjenn-palestina-na-27-mai-kl-1700-pa-eidsvolls-plass/

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/355723831264615/

Solidarisk hilsen Palestinakomiteen i Oslo

Generell kontaktinfo:

Palestinakomiteen i Oslo
besøksadresse: Grønland 12
postadresse: Postboks 9023 Grønland, 0133 Oslo
medlemskontakt:  Geir Gustad, tlf 99086060

______________________________

_________________
Palkom-Oslo: Denne e-post-lista er ei meldingsliste fra styret til medlemmer og interesserte. Ikke svar til denne lista, men send en e-post til oslo at palestinakomiteen.no hvis det er noe du vil si oss.

Palkom-oslo mailing list

al-safsaf.com

اترك تعليقاً