Polski - Słowiańskiالأرشيف

Do miłośników Palestyny ​​i zwolenników narodu palestyńskiego.

Do miłośników Palestyny ​​i zwolenników narodu palestyńskiego.
Nie popadajcie w rozpacz w obliczu kłamstw zachodnich mediów, rządów i polityków.

Oni wszyscy są hipokrytami, tchórzami i ludźmi pozbawionymi sumienia. Zajmują się wyłącznie swoimi osobistymi interesami i celami.

Stracili moralność i ludzkie uczucia. Jednocześnie są miliony obywateli Europy i Ameryki Północnej, którzy stoją po stronie narodu Palestyny ​​i przeciw syjonistycznej okupacji.
Wśród tych zwolenników i przyjaciół są Żydzi przeciwni syjonistycznej okupacji, apartheidowi, rasizmowi i izraelskiemu terroryzmowi.

Razem wyzwolimy Palestynę spod syjonistycznej okupacji i wyzwolimy świat spod dominacji, kontroli i wpływów nieludzkich hipokrytów.

Nidal Hamad
@al-safsaf.com
9-10-2023