Izrael jest wymyślonym i sztucznym państwem

Nidal Hamad

Izrael jest wymyślonym i sztucznym państwem, a jego mieszkańcy pochodzą z całego świata i nigdy nie byli jednym narodem.

Kolonialny i faszystowski syjonizm praktykuje najdłuższą i najkrwawszą okupację w historii świata.

Całe istnienie państwa, ,Izrael” od 1948 roku do dnia dzisiejszego związane jest z poparciem krajów zachodnich. ,,Izrael” otrzymują otwarte wsparcie ze strony wroga wolności narodów, czyli Stanów Zjednoczonych, oraz kolejne duże wsparcie od Republiki Federalnej Niemiec.

Amerykańskie i niemieckie wsparcie trwa od dziesięcioleci. Niemcy wypłacają ,,Izraelowi” miliardowe odszkodowania za Żydów, którzy zostali zamordowani przez niemieckich nazistów w czasie II Wojny Światowej. Ci zamordowani Żydzi nigdy nie byli obywatelami ,,Izraela”, który nie istniał podczas II Wojny Światowej.

Syjonizm początkowo nie troszczył się o żydowskie ofiary w Europie, a całą jego troską była imigracja europejskich Żydów do Palestyny ​​w celu realizacji syjonistycznego projektu ustanowienia żydowskiego państwa syjonistycznego w arabskiej Palestynie.

Jeśli chodzi o kraje europejskie, to zachęcały one europejskich Żydów do emigracji, ponieważ nie chciały ich u siebie, uważały, że Żydzi są ludźmi trzeciej kategorii i nie są Europejczykami takich jak inne Europejczycy.

Dlatego projekt ruchu syjonistycznego spotkał się z dużym odzewem rządów europejskich, które podobnie jak ruch syjonistyczny szukały sposobu na wypędzenie Żydów z Europy.

Dlatego rzeczywiście, interesy wszystkich zbiegły się ze sobą kosztem europejskich Żydów nie syjonistycznych i arabskich Palestyńczyków i ich Palestyna.

Widać tutaj jasny spisek, ponieważ naziści, faszyści, syjoniści, antysemici oraz kraje kolonialne Europy, były partnerami w wysiedlaniu lub zabijaniu Żydów. Również w wysiedlaniu i zabijaniu palestyńskiego narodu, oraz w okupacji Palestyny i w powstaniu okupacyjnego państwa syjonistycznego na teren Palestyny.

Nidal Hamad

19-04-2022