Rada Miasta Krakowa uhonorowała Abrahama Ozjasza Thuna, jednego z założycieli ruchu syjonistycznego

Autor tekstu – Nidal Hamad

Rada Miasta Krakowa uhonorowała Abrahama Ozjasza Thuna, jednego z założycieli ruchu syjonistycznego

Rada Miasta Krakowa nazwała plac naprzeciw Wielkiej Synagogi w Krakowie imieniem jednego z założycieli ruchu syjonistycznego, polskiego rabina Abrahama Ozjasza Thuna.

Abraham Ozjasz  Thun  był rabinem gminy żydowskiej w synagodze  położonej w getcie Kaźmierz w samym sercu Starego Miasta w Krakowie.

Rada Gminy Żydowskiej w krakowskiej dzielnicy Kaźmierz wystąpiła z oficjalną prośbą do Rady Miasta Krakowa o nazwanie placu imieniem polskiego rabina syjonistycznego, który z kolei był patronem pobliskiej synagogi żydowskiej. Rada Miasta Kraków zatwierdziła wniosek.

Abraham Ozjasz Thun uważany jest za bardzo ważnego syjonistę, który działał wraz ze swoim bliskim przyjacielem i założycielem ruchu syjonistycznego Theodorem Herzle. Należy również zauważyć, że Abraham Ozjasz Thun wraz z Teodorem Herzlem był jednym z uczestników i orędowników I Kongresu Syjonistycznego, który odbył się w szwajcarskim mieście Bazylea w 1897 roku.

Abraham Ozjasz Thun był pod silnym wpływem Theodora Herzla – założyciela ruchu syjonistycznego. Wraz z Teodorem Herzlem i innym syjonistą Maxem Nordau kierował pierwszym Kongresem Syjonistycznym w 1897 r. w Bazylei w Szwajcarii.

Co oznacza, że był politykiem syjonistycznym, który wierzył w czystki etniczne, kradzieże ziemi i okupację cudzych ojczyzn, wysiedlenia, a nawet eksterminację rdzennej ludności, tak jak wszyscy założyciele ruchu syjonistycznego, który jest ruchem rasistowskim, kolonialnym i terrorystycznym.

Abraham Ozjasz Thun Thun urodził się 13 lutego 1870 roku w Lwowie, a zmarł 11 listopada 1936 roku także we Lwowie.

Do 1918 roku Lwów należał do Cesarstwa Habsburgow, a w latach 1918-1939 znajdował się granicach Polski.

W latach 1945-1991 Lwów należał do Związku Radzieckiego, a od 1991 roku jest częścią Ukrainy.

Abraham Ozjasz Thun studiował filozofię w Instytucie Rabinów w stolicy Niemiec, Berlinie. Następnie po ukończeniu studiów wyjechał do Krakowa, a konkretnie do jego dzielnicy Kaźmierz, gdzie został rabinem największej żydowskiej synagogi w dawnym polskim mieście królów.

Thun był wybitnym żydowskim kaznodzieją, politykiem i działaczem syjonistycznym. Do dziś jego kazania religijne i syjonistyczne można oglądać i słuchać w języku hebrajskim i polskim w synagodze Temple w Krakowie.

Należy zwrócić uwagę na wielkie podobieństwo ruchu syjonistycznego do niemieckiego nazizmu i włoskiego faszyzmu.

Niemiecki nazizm uważał Niemców za najlepszą rasę na świecie.

Podobnie ruch syjonistyczny uważa Żydów za najlepszy naród na świecie..

Kolei włoski faszyzm głosił ideę ekspansji i zaboru innych krajów, Ruch syjonistyczny głosi to samo.

Syjonizm opiera się na idei, że Żydzi są nie tylko religią, ale narodem, a co więcej, są najlepszymi ludźmi na tej planecie.

Dlatego jest rzeczą oburzajacą i skandaliczną ze prezydent Krakowa, Jacek Majchrowskiego i Rada Miasta Krakowa uhonorowały syjonistycznego rabina Abrahama Ozjasza Thuna.

Prezes miasta Krakowa, Jacek Majchrowski przekazał też tablicę z imieniem rabina Thuna szefowi gminy żydowskiej w mieście Kraków, Tadeuszowi Jakubowiczowi, który z zawiesił ją na placu polskiego syjonisty Abrahama Ozjasza Thuna.

Ta decyzja nie jest przypadkową i służy żydowskiemu syjonizmowi i terrorystycznemu państwu „Izrael”, ponieważ syjonizm jest ruchem zbrodniczym i kolonialnym, który okupuje arabską Palestynę i wysiedlił setki tysięcy jej mieszkańców. W 1948 roku uzbrojone bojówki syjonistyczne zabiły dziesiątki tysięcy Palestyńczyków.

Większość przywódców syjonistycznych bojówek była pochodzenia polskiego i wschodnioeuropejskiego. Każdy z tych, którzy ukończyli szkołę Abrahama Ozjasza Thuna i jemu podobnych, to stał się syjonistą i zbrodniarzem.

Syjoniści zajęli Palestynę wraz z jej miastami, wsiami i ziemią.

Syjoniści zrabowali Palestyńczykom domy, sklepy, szpitale, fabryki, lotniska, porty, teatry kina, szkoły, grunty rolne pola i sady.

Zajęli gotową ojczyznę i zajęli domy.

Syjoniści zamordowali także tysiące Palestyńczyków i zrabowali ich mienie.

Trzeba pamiętać, że w 1948 roku Palestyna była bardzo zamożnym krajem.

Syjoniści utworzyli kolonialne państwo, Izrael ” dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji.

Pierwotni mieszkańcy Palestyny stali się zmuszeni zostało do opuszczenia swojej Ojczyzny i stali się uchodźcami na całym świecie.

Palestyński ruch oporu, który walczy o niepodległość Palestyny jest fałszywie oskarżany o terroryzm.

Syjonistyczna ideologia stała się podstawą działania izraelskiej armii okupacyjną, która brała udział uczestniczyła w straszliwej masakrze w palestyńskich obozach dla uchodźców Sabra i Shatila w Libanie, w dniach 16-18 września 1982 roku.

Syjonizm jest odpowiedzialny także za setki innych masakr w okupowanej Palestynie i krajach sąsiednich, w tym za zabicie setek Palestyńczyków w Strefie Gazy, w tym 67 dzieci, w maju 2021 roku.

Powinniście wiedzieć, że nie tylko osoby zamordowane w nazistowskich obozach zagłady są jedynymi ofiarami rasizmu i nazizmu na tej planecie.

Co roku tysiące ludzi staje się także ofiarami zbrodniczego syjonizmu. Dzieje się tak od 1948 roku do chwili obecnej.

Zwracam się do prezydenta miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa!

Jak mogliście uhonorować syjonistycznego ideologa Abrahama Ozjasza Thuna???

Gdzie są wasze sumienia i współczucie dla palestyńskich ofiar, które zostały zamordowane w imię zbrodniczej ideologii założycieli syjonizmu: Teodora Herzla i Abrahama Ozjasza Thuna????

Czy nazwalibyście ulicę lub plac w Krakowie imieniny niemieckiego twórcy nazizmu Adolfa Hitlera, lub innego nazistowskiego polityka???

Należy mieć moralność, sumienie i szacunek dla drugiego człowieka.

Szanujcie ofiary zbrodni i ich rodziny, oraz naród palestyński, który doświadcza ogromu cierpień z rąk syjonistów od 1948 roku.

Pamiętajcie, że na tym najważniejsze są: honor, godność i ojczyzna.

Jeśli jesteście wierzącymi katolikami, to wiecie, że Bóg widzi wasze słowa i czyny.

To prawda, że ten świat pełen podłości, hipokryzji kłamstwa i handlu cudzym cierpieniem i bólem.

Ale na tym świecie nadal są dobrzy i uczciwi ludzi. Dlatego nie będzie teraz końca świata, ale niedługo będzie koniec syjonizmu i izraelskiej okupacji Palestyny.

Nidal Hamad

25-09-2021