Norsk - Skandinavskالأرشيف

Stopp Israels fengsling av palestinske studenter – Anette Sivertstøl

Vi kan ikke sitte og se på at Israel hindrer palestinerne å ta en fullverdig utdanning, skriver student Anette Sivertsøl, som oppfordrer til boikott av landet.

Gjennom uverdig behandling av palestinske studenter, gjør Israel det vanskelig for palestinerne å ta en fullverdig utdanning. Vi kan ikke sitte og se på at denne urettferdigheten utspiller seg.

Utdanningen blir avbrutt

Denne høsten skulle jeg studere tre måneder ved Birzeit University i Palestina, men Israel ville det annerledes. Da vaktene ved grensekontrollen ble kjent med planene mine, ble de harde. Det hele endte med at de ga meg en måned med oppholdstillatelse. Som norsk statsborger får man i utgangspunktet tre måneder oppholdstillatelse. Med en måned gjorde de det dermed vanskelig for meg å studere ved Birzeit. Men jeg er heldig fordi jeg uansett får studere i Norge. Det er verre for de palestinske studentene som får utdanningene sine avbrutt fordi de bli arresterte og fengslet.

Det «kriminelle» de har gjort, er å være politisk engasjerte studenter. Mange palestinske studenter må gjennom checkpoints, noe som tar opptil flere timer og kan resultere i at de blir forhindret i å møte til eksamen. Palestinere fra Gaza må vente på å få godkjenning av Israel for å ta utdanning på Vestbredden.

Universitet blir angrepet

Bethany Azzam var student ved Bethlehem University. I 2009 ble hun stoppet i en checkpoint med ID fra Gaza og to måneder før hun skulle fullføre graden ble hun deportert til Gaza. Israelske myndigheter nektet henne å returnere til Bethlehem University for å fullføre studiene sine. Hun fikk hjelp av flere til å fullføre graden sin til tross for at hun befant seg på Gaza. Behandlingen hun fikk av israelske myndigheter er et godt eksempel på okkupasjonsmakten forbryterske fremferd. Israel skyr ingen midler for å skade palestinernes muligheter til utdanning. Al-Quds University i Øst-Jerusalem har de siste årene opplevd militære angrep fra Israel. Ifølge universitetet opplevde de 26 separate angrep i 2013, hvor 1769 studenter og ansatte skal ha blitt skadet.

FNs menneskerettighetserklæring artikkel 26 slår fast at alle skal ha lik adgang til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner. Israel gjør det vanskelig for palestinerne å ta en fullverdig utdanning. Verdenssamfunnet sitter og ser på mens Israel bryter menneskerettighetene gang på gang, uten at noe blir gjort. Ifølge tall fra Addameer var det i august i år 6279 politiske palestinske innsatte i israelske fengsler. I samme periode var 300 palestinske barn fengslet. Hvordan kan vi la noe sånt skje uten å gjøre noe?

Boikott israelske varer

I år er det 50 år siden seksdagerskrigen. Det er 50 år med okkupasjon. Det er 50 år for mye. Vi kan ikke lenger sitte og se på den urettferdigheten som palestinerne opplever. Vi har et ansvar. Vi må ta et standpunkt. Vi må legge press på Israel. Norge må ha en total boikott av israelske varer. Boikott førte til at Sør-Afrikas apartheid endte. Om vi boikotter Israel kan det gi håp om at okkupasjonen og apartheid også her vil få en slutt.

http://www.universitetsavisa.no/ytring/2017/09/15/Stopp-Israels-fengsling-av-palestinske-studenter-68822.ece