Ten dzień musi nadejść

Tekst Nidala Hamada

Jako Palestyńczyk zajmujący się polityką, walczyłem z pistoletem w ręku o wyzwolenie mojego kraju Palestyny ​​spod barbarzyńskiej i faszystowskiej okupacji syjonistycznej.. Byłem świadkiem masakry przeprowadzonej przez syjonistów i ich faszystowskich libańskich sojuszników z Falangi, w obozach Sabra i Shatila we wrześniu 1982 roku, gdzie zostałem ciężko ranny i amputowano mi nogę. Miałem wtedy 19 lat.

Po 40 latach życia w Europie, mając już prawie 60 lat, nabrałem przekonania, że ​​kraje zachodniej, w tym Wielka Brytania, Niemcy i Stany Zjednoczone były tymi, które założyły „Izrael” i zasadziły go jako państwo w okupowanej Palestynie.

Zbrojne bojówki i organizacje syjonistyczne rozwijały się i szkoliły w krajach Europy Wschodniej, a żydowska imigracja w większości także pochodziła z krajów Europy Wschodniej, takich jak ZSRR ( a potem Rosja), Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa , Polska, Rumunia itd.

Natomiast materialne wsparcie dla Izraela pochodziło z krajów Europy Zachodniej, Niemcy wciąż znajdują się w czołówce tych krajów, które finansują i uzbrajają Izrael kosztem życia Palestyńczyków.

Palestyńczycy giną dzięki pomocy i wspieraniu Izraela przez Niemców, Brytyjczyków i Amerykanów.

Kraje zachodnie, takie jak Stany Zjednoczone, nazistowskie Niemcy, a następnie Republika Federalna Niemiec i kolonialna Wielka Brytania, oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych ponoszą odpowiedzialność za wielką zbrodnię podziału Palestyny ​​i przyznania syjonistycznym Żydom państwa zwanego, “Izrael” na teren Palestyny.

Zawsze wzmacniałem moje przekonanie, że nie ma innego rozwiązania w poza upadkiem okupacyjnego państwa ,,Izrael ” i powrót żydowskich osadników do ich europejskich krajów, z których przybyli od początku tamtego wieku do dziś, aby osiedlić się i zająć Palestynę – Ojczyznę mojego Palestyńskiego Narodu.

Ten dzień musi nadejść.

Nidal Hamad
al-safsaf.com
22-08-2022