Norsk - Skandinavsk

9. juli 2014: Stopp Israels straffefrihet – Riv muren!

#StopImpunity: Joint call for Action: July 2014 – Month against the Apartheid Wall!

I et opprop fra det palestinske sivile samfunnet med over 30 grasrot- og samfunnsorganisasjoner oppfordres det internasjonale samfunnet om å presse på for at de folkerettslige pliktene blir gjennomførte i samsvar med den rådgivende uttalelsen til Den Internasjonale domstolen i Haag 9. juli 2004.

Palestinakomiteen i Norge støtter oppropet og oppfordrer organisasjoner, politiske partier og personer om å følge opp initiativet.

Det palestinske oppropet

9. juli 2014 er det 10 år siden Den internasjonale domstolen (ICJ) utstedte en rådgivende uttalelse med tittelen «Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory» (juridiske konsekvenser av bygging av muren i de okkuperte palestinske områdene) som erklærte Apartheidmuren på Vestbredden for å være ulovlig i henhold til internasjonal lov. Domstolen var klar i sin uttalelse: den krevde at Muren måtte rives; den sanksjonerte igjen palestinske rettigheter, og den oppfordret det internasjonale samfunnet til å sørge for dette ble etterlevd av Israel.

Det som siden har fulgt har vært et 10-år av urettferdighet og mangel på ansvarlighet ved at Israels handlinger har forblitt ustraffet. 10 år seinere fortsetter muren og koloniene å vokse i Palestina som manifesterer seg som et massivt system av landannektering, plyndring av naturressurser og fordrivelse av befolkningen. Muren symboliserer den siste mursteinen i Israels apartheidprosjekt som definerer de segregerte og fragmenterte enklaver som Palestina nå er begrenset til- en verre versjon av bantustanene som det tidligere sørafrikanske apartheidregimet opprettet. Israel har lykkes i illustrere for hele verden at muren er en akseptabel modell for regjeringer å ekskludere, marginalisere, fordrive, diskriminere og skille ett folk fra hverandre.

Samtidig som Israel har truet den siste runden av 20-års mislykkede forhandlinger, er det tid for en » juridisk intifada», en intensivert folkelig kamp med mer satsing på boikott, deinvesteringer og sanksjoner enn noensinne.  Det er tid for ansvarlighet.

Vi oppfordrer folk over hele verden til å slutte seg til oss.

Gjør juli 2014 til måneden mot Apartheid Wall! # StopImpunity. Les mer:

 http://icj10.stopthewall.org/

Vi oppfordrer dere til å:

  • Øke bevisstheten om muren, og murens innvirkning på det palestinske folket og dets kamp for rettferdighet
  • Start og styrk kampanjer mot selskapene som bygger og er med på å opprettholde muren
  • Press din regjering til å respektere sine forpliktelser som skissert i ICJ avgjørelse

Avgjørelsen av International Court of Justice uttalte tre forpliktelser:

  • at Israel må rive Muren, omgjøre alle lover og forskrifter knyttet til opprettelsen av muren og gi erstatning til alle som er berørt av de skadene som Muren har forårsaket
  • at det internasjonale samfunnet ikke anerkjenner, hjelper eller bistår muren, regimet som er forbundet med dette, inkludert bosettingsprosjektet, samt opprettholdelse av situasjonen som er skapt av muren. Dette innebærer en klar oppfordring til ikke å finansiere eller på annen måte støtte noen aktiviteter relatert til ovenstående punkter.
  • at det internasjonale samfunnet skal ta effektive avgjørelser for å sette en stopper for israelske overtredelse av internasjonale lover som også kan inkludere sanksjoner.

I Palestina fortsetter den folkelige motstanden mot muren med protester, rettssaker og direkte aksjoner. Nøyaktig ett år etter avgjørelsen til Den Internasjonale domstolen, oppfordret det palestinske sivilsamfunnet til en global kampanje for boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) til støtte for sin kamp for rettferdighet og frigjøring.

Vi takker alle i hele verden som har tatt grep for å presse sine regjeringer, institusjoner og selskaper for å iverksette ICJ avgjørelse, og utover dette, å overvinne israelsk apartheid, kolonialisme og okkupasjon. Vi ber dere om å utvide og utdype den globale BDS bevegelse for rettferdighet.

Forsinket rettferdighet er fornektelse av rettferdighet! Riv Muren nå! Boikott, deinvester og sanksjoner nå!

Les også artikkel av Jamal Juma, koordinator av grasrotorganisasjonen Stop the Wall, Electronic Intifada, 14. juni.

Underskrivere:

Coalitions:

Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign – Stop the Wall

Palestinian BDS National Committee (BNC); 27 member networks

Palestinian NGO Network (PNGO); over 135 member organizations

Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem, 25 member organizations

Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Advocacy Initiative (OPGAI); 11 member organizations
Land Defense Coalition; 6 member organizations

Organizations:

Addameer – Prisoner Support and Human Rights Association

Al Mezan Centre for Human Rights

Badil Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights

Center for Defense of Liberties and Civil Rights «Hurriyyat»

Independent Commission for Human Rights (ICHR)

Jordan Valley Solidarity

Kairos Palestine

Land Research Center (LRC)

Muwatin, the Palestinian Institute for the Study of Democracy

National Association for Democracy and Law

Palestinian Businesswomen’s Association (ASALA)

Palestinian Center for Democracy & Conflict Resolution (PCDCR)

Palestinian Farmers Union (PAFU)

Palestinian Federation of New Trade Unions

Palestinian Youth Union

Project Loving Care Society (PLC)

Rural Women Development Society

The Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ)

Union of Agriculture Work Committees (UAWC)

Women and Family Affairs Center

اترك تعليقاً