Polski - Słowiańskiالأرشيف

Amerykańska gazeta The Washington Post pisze:

W jaki sposób Izrael przetrzymuje setki Palestyńczyków w więzieniach bez postawienia zarzutów?
Amerykańska gazeta „The Washington Post” opisuje izraelską praktykę zatrzymywania administracyjnego Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu, wskazując na krytykę, z jaką spotyka się ona w związku z przyjęciem tej polityki w ramach „odbiegającego od normy” systemu sądownictwa.
Amerykańska gazeta ,,The Washington Post” doniosła, że liczba zatrzymań administracyjnych na Zachodnim Brzegu Jordanu wzrosła jeszcze przed 7 października 2023 roku, czyli przed dniem, w którym palestyński ruch oporu rozpoczął epicką „powódź w Al-Aksa”.
Zgodnie z prawem międzynarodowym areszt administracyjny powinien być stosowany jedynie „w wyjątkowych okolicznościach” – kontynuowała gazeta, ale stało się to normą na Zachodnim Brzegu Jordanu, jak dokumentują organizacje praw człowieka.
Gazeta powołała się na dane opublikowane przez izraelską organizację praw człowieka HaMoked, z których wynika, że łączna liczba Palestyńczyków przetrzymywanych w areszcie administracyjnym wzrosła z 1319 w dniu 1 października 2023 do 2070 w dniu 1 listopada 2023, co stanowi około jedną trzecią całkowitej liczby więźniów palestyńskich.
W tym miejscu należy zauważyć, że według informacji Klubu Więźniów Palestyńskich od początku wojny w Strefie Gazy (7-10-2023) liczba więźniów na Zachodnim Brzegu przekroczyła 3 tysiące.
Izraelskie władze okupacyjne od lat utrzymują, że ich praktyka stosowania zatrzymań administracyjnych jest zgodna z polityką stosowaną w „innych demokracjach”, jak to ujęła gazeta, i stanowi „niezbędny środek zapobiegawczy”, biorąc pod uwagę warunki bezpieczeństwa na Zachodnim Brzegu Jordanu, w nawiązaniu do działań bojowników ruchu oporu przeciwko okupantowi.
Według „The Washington Post” dynamika izraelskiego systemu więziennictwa przeciwko Palestyńczykom budzi gniew w związku z szerszym charakterem izraelskiej okupacji wojskowej terytoriów palestyńskich.
Inna gazeta „The Intercept” obnaża narrację „Izraela” o więźniach palestyńskich określając ją złośliwą i nieszczerą.
Powszechna praktyka Izraela w zakresie zatrzymań administracyjnych od dawna jest przedmiotem krytyki międzynarodowych obserwatorów, a raport Parlamentu Europejskiego wydany w 2012 roku opisuje zatrzymanie administracyjne jako taktykę stosowaną „głównie w celu ograniczenia palestyńskiej działalności politycznej”.
W 2020 roku specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka na terytoriach palestyńskich Michael Lynk wezwał Izrael do zaprzestania tej praktyki.
Podobnie krytycy Izraela twierdzą, że Palestyńczycy stanęli w obliczu „wypaczonego i niesprawiedliwego systemu sądowniczego”, jak podaje „The Washington Post”, który również odnotował, że Palestyńczycy na Zachodnim Brzegu Jordanu podlegają izraelskim sądom wojskowym, w przeciwieństwie do pół miliona osadników żydowskich.

Gazeta wskazała również, że w ciągu kilku lat sądy te wydały 99% wyroków skazujących, co rodzi pytania dotyczące „procedur prawnych przyznanych Palestyńczykom”.

@al-safsaf.com
28-11-2023