Norsk - Skandinavsk

Anerkjenn Palestina – Av Sissel Henriksen

LO-lederen oppfordrer utenriksminister Børge Brende:

BER: I et brev til utenriksminister Børge Brende ber LO-leder Gerd Kristiansen om at Norge anerkjenner Palestina som selvstendig stat.

Palestina

LO har denne uka sendt brev til utenriksminister Børge Brende (H) og bedt regjeringen anerkjenne Palestina som selvstendig stat.

– Hvis det internasjonale samfunnet mener alvor med ambisjonen om å få på plass en tostatsløsning, må det legges press på partene for å få til en slik løsning, sier Gerd Kristiansen til Klassekampen.

Ber om boikott

LO skriver i brevet at de mener det er bekymringsfullt at handelen mellom Norge og Israel øker, og at statsminister Erna Solberg (H) har varslet at Norge og Israel skal styrke samarbeidet innen kultur, økonomi og forskning.

LO ber norske myndigheter sikre at Statens Pensjonsfond Utland og norske selskaper ikke bidrar til okkupasjonen av Palestina gjennom handel med og investeringer i selskaper som driver sin virksomhet helt eller delvis på okkupert område. De ber også om at av varer fra bosettingene forbys, og at norske myndigheter tar et initiativ til en internasjonal boikott av slike varer.

– Det må ikke herske tvil om at Israels bosettingspolitikk i de okkuperte områdene er folkerettsstridig. Den undergraver fullstendig alle forsøk på å skape en tostatsløsning og en varig og rettferdig fred. Derfor må det internasjonale samfunn sette foten ned. Israel må erfare at presset for en tostatsløsning øker når de selv undergraver den. En anerkjennelse av Palestina kan virke positivt i den sammenheng, sier Gerd Kristiansen.

Sverige 135. land

Da Sverige anerkjente staten Palestina 30. oktober var de det 135. landet som anerkjente Palestina, noe 70 prosent av FNs medlemsland nå har gjort. Island anerkjente Palestina i 2011.

SV, Rødt, Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har alle tatt til orde for at Norge skal anerkjenne Palestina. Også i Danmark og Finland presser venstrepartier på for en anerkjennelse.

Det britiske underhuset vedtok nylig en ikke-bindende resolusjon om å anerkjenne Palestina. Vedtaket vil ikke føre til at Storbritannia faktisk anerkjenner Palestina som stat, men har vært sett som symbolsk svært viktig.

Liten støtte på tinget

Forslaget om at også Norge skal anerkjenne Palestina har fått liten støtte på Stortinget.

Utenriksminister Brende sa 6. oktober til NTB at Norge deler svenskenes ønske om en framforhandlet tostatsløsning, men at det er for tidlig å anerkjenne Palestina som stat.

– Vi mener for vår del at det fremdeles er mest hensiktsmessig å anerkjenne når det foreligger en framforhandlet løsning. Men det haster for partene å gjenoppta forhandlingene og komme til en løsning basert på grensene før 1967, sa han.

Klassekampen forsøkte i går å få en kommentar fra Brende på LOs brev, men fikk ikke svar før avisa gikk i trykken.

Mens Senterpartiet og KrF ifølge NTB begge sier klart nei til norsk anerkjennelse av Palestina, har Venstre holdt døra litt på gløtt. Partiet er i utgangspunktet positive, men er usikre på om det er riktig tidspunkt nå.

Må diskutere mer

Heller ikke Arbeiderpartiet (Ap) har gått ut med støtte til anerkjennelse av Palestina, men de ønsker debatt om hvordan man kan komme videre i spørsmålet.

Ap utenrikspolitiske talskvinne Anniken Huitfeldt sier til Klassekampen at «det svenske vedtaket er viktig, men vi må se om det får noe effekt på arbeidet med en tostatsløsning».

Hun understreker at Israel må vise i handling at de tar reelle skritt mot en tostatsløsning, og sier at man ikke kan forvente at palestinernes tålmodighet skal fortsette, mens antallet ulovlige bosettinger stiger.

– Jeg er enig med LO i at den svenske politikken må føre til en ny diskusjon i Norge og flere andre land, om hvordan vi kan komme videre for å nå målet om en tostatsløsning og en internasjonal anerkjennelsen av en palestinsk stat. Ap og Norge har i mange år arbeidet for å utvikle Palestina til en selvstendig stat. Det er få ting jeg ønsker mer enn å kunne være blant de første i rekka til å anerkjenne en palestinsk stat, men det er må være en realitet vi anerkjenner – ikke en visjon, sier Huitfeldt.

sissel.henriksen@klassekampen.no

– See more at: http://www.klassekampen.no/article/20141107/ARTICLE/141109972#sthash.GddcarUD.dpuf

اترك تعليقاً