Polski - Słowiańskiالأرشيف

Co ci ukraińscy Żydzi robią w naszej Ojczyźnie – Palestynie?

Co ci ukraińscy Żydzi robią w naszej Ojczyźnie – Palestynie?

Spójrz na tych ukraińskich Żydów na załączonym zdjęciu w tym poście. Modlą się w Jerozolimie, stolicy okupowanej Palestyny, o wyzwolenie ich kraju, Ukrainy.
Jak powiedział jeden z komentatorów: To najbardziej absurdalny obraz XXI wieku.

Dlaczego opuścili swoją Ojczyznę i swoje domy i osiedlili się w okupowanej Palestynie?

Przybyli do Palestyny jako kolonizatorzy i okupanci, oraz uczestniczyli w zabijaniu jej mieszkańców i grabieży ich ziemi i własności.

Ci ukraińscy Żydzi będą twierdzić, jak wszyscy Żydzi i syjoniści na świecie, że Bóg obiecał im Palestynie jako ziemię obiecaną pełną mleka i miodu, i że dla Palestyńczyków nie ma miejsca w swojej Ojczyźnie, ani nawet w swoich domach i na swoich polach uprawnych.

To jest fałszywa metafizyczna i terrorystyczna syjonistyczna logika kolonialna.

Ale racjonalna i prawdziwa logika mówi, że miejscem każdego Żyda na świecie jest jego kraj, w którym on i jego przodkowie się urodzili, ponieważ z Palestyną nie mieli i nie mają nic wspólnego.

Tak więc naturalnym miejscem dla ukraińskich Żydów powinna być Ukraina i powinni oni bronić swojego kraju, a nie uciekać i okupować kraj innego narodu.


Nidal Hamad
al-safsaf.com
24-09-2022