Norsk - Skandinavsk

Norske myndigheter fortsetter å tvangsreturere palestinere til Gaza til tross for bomberegn:

Av Anita Digernes og Lars Thorvaldsen
 
 

Norske myndigheter fortsetter å tvangsreturere palestinere til Gaza til tross for bomberegn:

 

 

 

200 venter på tvangsretur
 
 

ESKALERER: Flere titalls personer er drept og over 300 skadet etter israelske luftangrep mot Gaza de siste dagene. Norske myndigheter vil likevel fortsette å tvangsreturnere ­palestinere.

 

 

 

ASYL

 

 

 

Helt siden 2001 har FNs høykommissær for flyktninger frarådet å tvangsreturnere asylsøkere til Gaza eller Vestbredden.

 

 

 

Det rådet har norske myndigheter valgt å ikke ta hensyn til. I dag sitter 208 statsløse personer, i hovedsak palestinere, på norske mottak og venter på å bli tvangsreturnert.

 

 

 

Til tross for at bombene har regnet over Gaza de siste dagene, vil ikke Utlendingsdirektoratet (UDI) stoppe returene.

 

 

 

– Vi avslår fortsatt søkere fra Gaza og Vestbredden. Vi har heller ikke innført noen stans av returer, sier Hanne Jendal, avdelingsdirektør i UDI.

 

 

 

– Men jeg understreker at vi følger situasjonen nøye, både her i UDI og i Landinfo som gir oss informasjon om hva som skjer i land vi får asylsøkere fra, legger hun til.

 

 

 

– Er ikke situasjonen akkurat nå så dårlig at alle returer burde stanses?

 

 

 

– Vi vurderer situasjonen nøye og ser dette an, men per i dag har vi ikke stilt noen saker i bero, sier Jendal.

 

 

 

Hun påpeker at anbefalingene fra FN ikke er bindene, og at UDI vurderer situasjonen som annerledes enn i 2001, da FNs råd ble utgitt.

 

 

 

Landinfo, som analyserer situasjonen i land for UDI, forteller at situasjonen på Gazastripen er svært alvorlig.

 

 

– Bomber nabolag 

 

 

– Det som skjer akkurat nå er grusomt. Jeg har vært i kontakt med en tidligere kollega i dag som forteller at det bombes i vanlige boligområder hvor det bor mange sivile. Situasjonen er veldig, veldig vanskelig, sier Gro Hasselknippe, landrådgiver med ansvar for Palestina.

 

 

 

Hun forteller at sikkerhetssituasjonen har forverret seg i løpet av det siste året.

 

 

 

– 2013 var det roligste året i Gaza på mange år. Få ble drept av israelere i fjor, sammenliknet med tidligere. Men samtidig som sikkerhetssituasjonen bedret seg, ble den humanitære situasjonen kraftig forverret, både på grunn av den israelske blokaden, men også på grunn av at de fleste tunnelene til Egypt er ødelagt, sier hun.

 

 

 

Mangel på rent vann, medisiner, bensin og strøm er blant de sentrale årsakene til den dårlige humanitære situasjonen, forteller Hasselknippe.

 

 

– Farligere i 2014

 

 

 

Landrådgiveren forteller at sikkerhetssituasjonen på Gazastripen ble verre i løpet av det siste året, før denne ukas hendelser.

 

 

 

– I desember i fjor ble volden igjen trappet opp. Israelske styrker foretok en rekke luft- og artilleriangrep flere steder på Gazastripen etter at en palestinsk snikskyter hadde drept en israeler fra sivilforsvaret ved grensen. Etter dette fulgte nye rakettutskytinger fra Gaza mot områder sør i Israel, som igjen ble besvart, sier Hasselknippe.

 

 

 

I tillegg har det vært problemer ved grensene.

 

 

 

– Alle palestinere som beveger seg i sikkerhetssonen som israelske myndigheter har etablert på den palestinske grensen mot Gaza, risikerer å bli beskutt. Det har blitt noe intensivert, og det gjelder også i fiskerisonen.

 

 

 
Krever stans i returer

 

 

 

<PARAGRAPH style=”Tekst start”>Norsk organisasjon for asylsøkere, som jobber med å sikre asylsøkernes rettssikkerhet, mener norske myndigheter burde stanse returer til Gaza umiddelbart.

 

 

 

– I akkurat denne situasjonen mener vi at det rimelige ville være å utsette iverksettelse. Det beste ville være ei klar melding fra Justisdepartmentet, om at man opphever utreiseplikten nå, fram til situasjonen i Gaza blir mer stabil, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

 

 

 

Hun mener at norske myndigheters behandling av asylsøkere fra Palestina har vært urettferdig over tid.

 

 

 

– Myndighetene skal vurdere den totale situasjonen i sakene, også om personer skal ha opphol på humanitært grunnlag. Nå har også sikkerhetssituasjonen på Gaza eskalert.

 

 

 

anitad@klassekampen.no

 

 

 

larst@klassekampen.no

 

 

 

– See more at: http://www.klassekampen.no/article/20140710/ARTICLE/140719996#sthash.YOkKwm3b.dpuf

 
 
 
 

 

اترك تعليقاً