Norsk - Skandinavsk

Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina krever ambassadøren utvist og økonomiske sanksjoner overfor Israel.

(Israel) kan ikke snakkes til fred

Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina krever ambassadøren utvist og økonomiske sanksjoner overfor Israel.

Pressemelding fra Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina.

Publisert på nrk.no den 15.juli 2014

– Børge Brende må innse at Israel ikke kan snakkes til fred, sier leder i Fellesutvalget for Palestina, Anna Lund Bjørnsen, som tar til ordet for at Norge må gå i front for å presse Israel.

– Israel må stanse den kollektive avstraffelsen av palestinerne og avslutte bombingen av Gaza, den tredje krigen mot Gaza på fem år, sier Kathrine Jensen, leder i Palestinakomiteen i Norge.

Organisasjonene viser til pressekonferansen Netanyahu holdt på fredag der han uttalte «Internasjonalt press stopper oss ikke» (http://www.nrk.no/verden/israel-forbereder-bakkeoffensiv-1.11827047). De er klare på at det må sterkere virkemidler til enn dialog og fredsforhandlinger for å stanse Israels drap på sivile palestinere.

-Israel bryter folkeretten ved å angripe sivile palestinere og deres eiendom. Som FN-medlem må Norge ha anstendighet og ryggrad nok til å sanksjonere Israel for dette, på tross av enkelte staters konsekvente veto i Sikkerhetsrådet. Både diplomatiske og økonomiske sanksjoner må til for å straffe Israel, mener Kathrine Jensen. – Norge bør utvise den israelske ambassadøren og avslutte all handel med Israel.

Vil ha ambassadøren ut


Norge kan ikke ukritisk opprettholde diplomatiske forbindelser til en stat som ikke viser respekt for menneskeliv, internasjonale avtaler eller FN-konvensjoner. Israels ambassadør må kalles inn på teppet, og om bombingen fortsetter, utvises.

– Å utvise ambassadøren fra Norge er klart uttrykk for at vi ikke aksepterer de krigsforbrytelsene og massakrene Israel i dag utfører i Gaza, mener Anna Lund Bjørnsen. -Norge har innført sanksjoner overfor Russland på bakgrunn av deres menneskerettighetsbrudd. Vi ser ingen grunn til at ikke Israel skal holdes etter samme standard. I tillegg bør Israel bli stilt for Den internasjonale domstolen for sine torturhandlinger, vilkårlige angrep på sivile og for sin ekspansive bosettingsvirksomhet på okkupert palestinsk jord.

Fellesutvalget for Palestina, Anna Lund Bjørnsen: 468 66 155

Palestinakomiteen i Norge, Kathrine Jensen: 907 43 720

اترك تعليقاً