Norsk - Skandinavsk

Rettstilstanden på den okkuperte Vestbredden

ÅPENT MØTE PÅ LITTERATURHUSET 31.MARS 2016 KL 17.30:

Rettstilstanden på den okkuperte Vestbredden: Militærdomstolenes historiske rolle og funksjon

Siden okkupasjonen av Vestbredden og Gaza  i 1967 har den palestinske befolkningen vært underlag israelsk militær justis.

Militærdomstolene har  i løpet av disse nesten femti årene utstedt mer enn 1 700 militære forordninger som regulerer og begrenser livet til millioner av palestinere. Mer enn 750 000 palestinere er blitt dømt i disse militærdomstolene. Seminaret vil rette søkelyset på hvordan det militære rettssystemet fungerer og hvilken rolle det spiller i den fortsatte okkupasjonen.


Innledere:


Menneskerettsadvokatene Gerhard Horton fra Military Court Watch i Ramallah og Nery Ramti fra advokatfirmaet Gaby Lasky i Tel Aviv.

Arrangør: Palestinakomiteen i NorgeSolidarisk hilsen Palestinakomiteen i Oslo

Generell kontaktinfo:

Palestinakomiteen i Oslo
Besøksadresse: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1
Postadresse: Postboks 9023 Grønland, 0133 Oslo
medlemskontakt:  Geir Gustad, tlf 99086060

______________________________

_________________
Palkom-Oslo: Denne e-post-lista er ei meldingsliste fra styret til medlemmer og interesserte. Ikke svar til denne lista, men send en e-post til oslo at palestinakomiteen.no hvis det er noe du vil si oss.

Palkom-oslo mailing list

اترك تعليقاً