Polski - Słowiańskiالأرشيف

Świat arabski i Palestyna – Tekst Nidal Hamad

Świat arabski i Palestyna – Tekst Nidal Hamad

Cały świat arabski przed jego podziałem znajdował się pod kontrolą Imperium Osmańskiego, co oznaczało kolonizację w imię muzułmańskiego kalifatu osmańskiego. Po upadku Imperium Osmańskiego świat arabski znalazł się pod panowaniem kolonializmu brytyjskiego i francuskiego. Te dwa mocarstwa kolonialne podzieliły jedno państwo arabskie na grupę krajów pod kontrolą Wielkiej Brytanii i Francji. Zrobili to ze strachu przed jednością Arabów i odbudową silnego państwa arabskiego. Potem przywieźli syjonistycznych Żydów. Zasadzili ich w sercu Palestyny. Następnie ustanowili tam tzw. żydowsko-syjonistyczne państwo „Izrael” i narzucili światu poprzez Ligę Narodów i ONZ uznanie państwa żydowskiego i podział Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. Chociaż Żydzi nie mają prawa do jednego centymetra w arabskiej Palestynie.

Kolonialny Zachód zapewniał i nadal zapewnia poparcie syjonistycznemu państwu okupacyjnemu, tak, że pozostaje ono sztyletem w sercu świata arabskiego.

Zachód stworzył Izrael, żeby na zawsze mieć bazę wojskową na Bliskim Wschodzie, oraz aby mieć dostęp do arabskich zasobów gazu i ropy naftowej.

Kolonialny Zachód stworzył religijne, sekciarskie, i plemiennej podziały w świecie arabskim, a także wspierał i wspiera reakcyjne i dyktatorskie arabskie reżimy, aby utrzymać swoje wpływy na Bliskim Wschodzie.

W większości krajów arabskich są władcy, którzy zostali przygotowani do rządzenia przez rządy kapitalistycznych i imperialistycznych krajów zachodnich.

W większości krajów arabskich istnieją reakcyjne reżimy, które otrzymują swoje rozkazy i politykę od USA i Zachodniej Europy.

Plany Zachodu, we współpracy z reakcyjnymi arabskimi rządami i terrorystycznymi grupami religijnymi mają na celu całkowicie podporządkować sobie świat arabski.

Zachód chce także zniszczyć te kraje, które popierają Palestyńczyków,

Wywiady wojskowe państw zachodnich wywołały także wojny domowe w krajach arabskich, aby je zniszczyć. Mam tu na myśli takie kraje jak: Algierię, Jemen, Libię, Irak i Syrię, jak również arabskie, postępowe i patriotyczne organizacje z Libanu.

Zachód także kiedyś chciał zniszczyć lewicowego prezydenta Egipcie, przewódca Gamala Abdel Nassera.

Zachód w szczególności chce zniszczyć palestyńskich bojowników w Gazie, którzy stawiają czoła izraelskiej okupacji, i nie poddali się jak to uczyniła Autonomia Palestyńska na okupowanym Zachodnim Brzegu. Gdyby Autonomia Palestyńska i jej służby bezpieczeństwa, które współpracują z izraelskim okupantem, pozwoliły młodzieży palestyńskiej walczyć, to mapa okupowanej Palestyny uległaby zmianie.

Co do Palestyńczyków, myślę, że nie będą mogli się zjednoczyć, jeśli nie pozbędą się obecnej Autonomii Palestyńskiej i nie powrócą do pierwotnych ideałów Organizacji Wyzwolenia Palestyny, które przewidują wyzwolenie całej Palestyny, poprzez walkę zbrojną i powrót do domów wszystkich palestyńskich uchodźców, którzy zostali wypędzeni siłą w 1948 roku.

Kiedy stawiasz opór to jesteś silny i możesz negocjować z pozycji siły.

Kiedy jesteś bierny, to jesteś słaby i na pozycji żebraka, jak jest dziś Autonomia Palestyńska na okupowanym Zachodzie Brzeg Jordanu. Nie ma wyzwolenia za darmo i bez kosztów. Nie ma wyzwolenia bez walki i poświęcenia. Chcesz być wolny i wrócić do domu, więc walcz z bronią w ręku, tak jak wszystkie narody świata, które zbrojnie wywalczyły niepodległość.

Wszyscy przywódcy syjonistyczni, którzy ukradli i okupowali naszą ojczyznę Palestynę. W swoich pamiętnikach piszą i twierdzą, że bez broni, siły, ognia, a nawet terroryzmu, masakr, likwidacji i czystek etnicznych nie stworzyliby państwa Izrael. Nie chcemy uprawiać terroryzmu, ponieważ jesteśmy przeciwko niemu i nie jesteśmy mordercami, ale bojownikami o wolność. Ale musimy bronić naszego narodu i walczyć wszelkimi sposobami, aby wyzwolić naszą ziemię. To jest prawo gwarantowane przez ONZ. To te same prawo, które pomogły stworzyć państwo żydowskie w okupowanej Palestynie w 1948 roku.

Rozwiązanie jest w naszych rękach i to my tworzymy wolność poprzez naszą walkę i nie uzyskamy naszej niepodległości bez zmiażdżenia izraelskiej okupacji i usunięcia jej raz na zawsze.

Nidal Hamad – 9 czerwca 2021