Norsk - Skandinavsk

Verdt å lese …. Er Israel en terrorstat?

Mange drar i dag på bibeltur til Israel.

Det er spennende å følge i Jesu fotspor. Men turistene opplever ikke de systematiske og brutale overgrepene mot den palestinske befolkning.

DEBATT


De kom en morgen, to bulldosere, 10 lastebiler og 40 soldater og raserte hjemmet hans. De bar ut alt inventaret og jevnet bygningen med jorden. En 13 år gammel palestinsk gutt sitter gråtende og ser på uretten mot de fattigste. Elsker han jødene etter dette? spurte den israelske avisen Ha’aretz.

Ca. 40 palestinske hus rives i måneden av isaelske jøder. Hvorfor? For de ikke tilhører jøder? Nei, svarer de israelske jødene, det er fordi de er ulovlig bygd.

Nei, sier palestinerne, og peker på at bare rundt Betlehem er det bygget 17 ulovlige, jødiske bosettinger. Ingen rives. Med over 30 kontrollsperringer rettet mot palestinere ødelegges systematisk det sosiale og økonomiske liv. Jødene berøres ikke av sperringene.

Vi har fått et nytt jødehat på grunn av den brutale, jødiske undertrykkelse av palestinerne.

SAMTIDIG er en representant for «jødepolitiet» i USA på tur i Malmø for å finne ut om ordføreren har brukt antisemittiske utsagn. Men det «amerikanske jødepolitiet» er ikke interessert i jødenes antisemittisme i Israel. Milliarder av dollar overføres til støtte for brutale overgrep og okkupasjon. Uten denne støtten hadde ikke vært mulig for jødene å bebygge Vestbredden.

HVEM ER SEMITT? Til den semittiske språkgruppen hører både det jødiske og arabisk folk. Svært mange palestinere er også av jødisk opprinnelse. De er etterkommere av de første kristne menighetene i Israel (på 600-tallet var hele Midt-Østen kristent område).

Legger en denne betydningen til grunn, er Israel i dag kanskje det mest antisemittiske land i verden. Det ødelegges flere kirke og moskeer i Israel enn det ødelegges synagoger i Europa. Men når israel-jødene ramponerer de religiøse bygningene i Israel, kalles de pøbler. Når synagoger ødelegges i Europa, er det jødehat. Men begge er utslag av antisemittisme!

JØDEHATET av den gamle typen er borte i Norge. Det forsvant med krigen. Og godt er det! Men vi har fått et nytt jødehat på grunn av den brutale, jødiske undertrykkelse av palestinerne.

Noen få uttaler at de er blitt mobbet i sitt hjemland fordi de er jøder.

«Jeg hater jøder», sa en palestinsk-skandinav som arbeidet i Norge. «Nei, jeg hater jødiske politikere», rettet han seg. Han forteller: «Vi bodde i Shatila flyktningeleir i Beirut. En dag ble vi omringet av israelske jøder. Håndlangerne deres ble sendt inn i leirene. De voldtok kvinnene, myrdet og drepte menn, kvinner og barn i et «jødisk miniholocaust.» Israel-jødene sørget for at ingen slapp unna. Over 1000 uskyldige mennesker ble myrdet der. Jeg mistet hele min familie.»

Ingen israelere blir noen gang stilt til ansvar for dette brutale overgrepet mot palestinere.

ER NORSKE JØDER skyld i Israelske overgrep mot palestinerne i Israel? Nei, absolutt ikke!

Men det «jødiske kollektivet» i verden er, med sine uttalelser og sin politiske og økonomiske støtte til Israel, sterkt medskyldig i den brutale antisemittisme overfor palestinerne vi ser i Israel. Her ligger også grunnen til det nye jødehatet. Særlig er amerikanske jøder og deres tilhengere sterkt medskyldige. Det er også tragisk å se konservative kristne bruke Bibelen til å rettferdiggjøre tyveri og okkupasjon. De fremmer jødehat!

Tusenvis av vestlige jødiske ungdommer verver seg hvert år til det Israelske forsvaret, også norske ungdommer. Noen få uttaler at de er blitt mobbet i sitt hjemland fordi de er jøder.

EN GRUPPE israelske soldater har dannet en gruppe kalt «Breaking the Silence» (bryte tausheten). De vil ut fra sin samvittighet fortelle verden hva de som soldater er beordret til å gjøre: om den daglige trakassering, om ydmykelsen av palestinerne og soldatenes brutalitet overfor uskyldige mennesker.

Når jeg leser Peter Becks artikler i Aftenbladet, er likegyldigheten til okkupasjonen og palestinernes lidelser sterkt iøynefallende.

«I Hebron hadde vi klare ordre om ikke å stanse bosettere fra å angripe palestinerne. En gang ble vi vitne til at medsoldater raserte en palestinsk klinikk, ødela inventar og griset til veggene med ekskrementer og skjellsord», er ett av vitnemålene.

De kommer om natta ved 04-tiden. Vekker opp husets innbyggere, knuser alt inventar, kommer inn på soverommet til vettskremte mennesker som ligger i bare nattøyet. De leser opp en ordre på hebraisk og tar med seg en mann eller en guttunge, som blir fengslet uten lov og dom. Tortur. Tusener av uskyldige mennesker sitter i israelske fengsler.

Alt skjer for å skape frykt! «Dette er ikke en svart/hvitt-konflikt, men en okkupasjon», sier lederen for soldatgruppa. «Det er vi som okkuperer dem, så enkelt er det.»

Åtte ubevæpnede palestinere, herav tre barn og en kvinne, er skutt av israelerne siste to måneder.

SIDEN 2006 har antallet angrep fra bosetterne mot palestinerne og deres eiendom økt dramatisk. I 2006 var rapportert 182 slike angrep, I 2011 var tallet 411. Det er knusing av ruter, ødeleggelse av jordbruksareal, ødeleggelse av vannforsyninger, steinkasting og i enkelte tilfeller drap. Og den jødiske staten slår ikke ned på denne volden, som også har tvunget palestinske familier til å måtte flytte (tidsskriftet Babylon).

Det har nylig vært valg i Israel. Ingen av partiene var særlig opptatt av å tale om okkupasjonen.

ELI WIESEL, fredsprisvinneren som overlevde konsentrasjonsleirene, har sagt: «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet.» Jeg vil tilføye: Det verste er benekting av fakta. Og løsningen? En ny, etnisk rensing av palestinerne?

Når jeg leser Peter Becks artikler i Aftenbladet, er likegyldigheten til okkupasjonen og palestinernes lidelser sterkt iøynefallende.

Ivar Aartun Prest, Stavanger

Publisert: Oppdatert:
http://www.aftenbladet.no/meninger/Er-Israel-en-terrorstat-3131700.html#.VCnQoDPw94M.facebook

اترك تعليقاً