Norsk - Skandinavsk

Årsmøte i Palestinakomiteen i Ringerike

Det har vært avholdt ordinært årsmøte i Palestinakomiteen i Ringerike.

Ved årsskiftet hadde komiteen 65 medlemmer, en liten økning fra året før.

På et godt besøkt årsmøte ble det gått gjennom vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg.

Vi oppsummerte et godt og nært samarbeid med den Palestinsk Norske Forening, bl.a. om det åpne møtet om den palestinske fotballspilleren Mahmoud Sarsak , som ble holdt fengslet i lang tid uten lov og dom. Dette var aktuelt rundt de tider Norge skulle delta i U21-EM i fotball i Israel. Mahmoud Sarsak oppfordret Norge til ikke å delta i U21-EM.

Våre palestinske venner redegjorde for Jordens Dag. Det blir et arrangement 21.mars. Der inviterer de til et åpen møte med bl.a. palestinsk kultur og mat. Til arrangementet kommer også den palestinske ambassadøren i Norge, Mufeed Shami.

Økonomien i komiteen er god.

Etter at valgene ble foretatt er det følgende tillitsvalgte i Palestinakomiteen i Ringerike; Leder Sverre Johnsrud, nesteleder Karl Petter Endrerud, sekretær Einar Zwaig, kasserer Kari Bakken og styremedlem Anne Rønningsbakk. Revisor Anne-Berit Tuft. Valgkomiteleder Willy Brenden.

Valgkomitemedlemmer Britt Elin Bakke  og Erland Raastad.

Palestinakomiteen i Ringerike står nå godt rustet for inneværende år som FNs generalforsamling har vedtatt at skal være «The Year of Solidarity with the Palestinian People».

Referent.

Fellesbilde: f.v. Kari Bakken,Karl Petter Endrerud (halvt skjult), Einar Zwaig, Sverre Johnsrud og Anne Rønningsbakk

IMG_0214

اترك تعليقاً