Under dekke av COVID-19, fortsetter Israels folkerettsstridige politikk

Under dekke av COVID-19, fortsetter Israels folkerettsstridige politikk, nå varsles ytterlige annekteringer på Vestbredden.

Israels samlingsregjering har varslet at annekteringen vil iverksettes i juli. Planen gjennomføres samtidig som palestinske myndigheter etter beste evne forsøker å samarbeide med Israel om å begrense spredningen av COVID-19.

 

Foto: Åsmund Mjåland

Denne kronikken var på trykk i Vårt Land 11.05.20
Av Henriette Westhrin, generalsekretær Norsk Folkehjelp og Mette Nord, leder Fagforbundet

President Trump har nylig gjort det klart at USA vil støtte den ulovlige annekteringen. Nå må norske myndigheter ta skarp avstand fra denne politikken og bidra til å mobilisere flere europeiske land til å stoppe prosessen som i praksis også vil innføre apartheid på disse allerede okkuperte områdene. Sivilsamfunnsorganisasjonene i Palestina kjenner konsekvensene av dette. De gjør nå sitt beste for å forsikre at bønder får solgt maten de produserer og at den når fram til folk som er hindret fra å bevege seg under pandemien. Det er allerede store begrensninger på å frakte jordbruksprodukter mellom de ulike områdene på Vestbredden. Veier som kun er tilgjengelige for bosettere skjærer gjennom marker og eiendommer og gjør transport vanskelig. Sjekkpunkter og murer forsinker, om de da i det hele tatt slipper palestinerne gjennom.

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, OCHA, rapporterer ukentlig om situasjonen på bakken, og forteller om bønder som mangler adgang til jorda si, et helsevesen med store mangler, og sosioøkonomiske innvirkninger av pandemien som man ennå ikke vet de langvarige konsekvensene av.
Norsk Folkehjelps partner Union of Agricultural Work Committees (UAWC) erfarer det samme: økning i konfiskering av land, angrep mot å bønder og gjetere, hus og infrastruktur som rives, og jorder og marker man nektes adgang til. Siden 21. februar er ifølge FN 69 strukturer, inkludert vann-, helse- og sanitæranlegg, ødelagt av Israel.

Hele verden kjemper nå mot COVID-19. Pandemisituasjonen har vist oss viktigheten av mer fredelig samarbeid basert på menneskerettigheter og overnasjonale institusjoner og avtaler. Palestinsk og internasjonal innsats for å forhindre spredning undergraves av Israel. En tredjedel av strukturene som er ødelagte er gitt som bistand til palestinerne. Stjålet land og hus som blir revet tvinger folk på flukt når de bør holde seg isolerte hjemme. Med et helsevesen som er preget av år med undertrykkelse og sanksjoner, er det mangel på både utstyr, medisiner og leger. Palestinerne står i en ekstra sårbar posisjon i møte med COVID-19, og Israel velger å utnytte dette ved å gjennomføre folkerettsstridige tiltak og å forverre deres situasjon.
Anneksjonspolitikken er ikke ny. Tvert imot har folkerettsstridig lovgivning og ekspropriering tvunget tusenvis av palestinske bønder fra hjem og jord i årevis.– Annektering av Område C vil gjøre det umulig for palestinerne som bor i området å være selvbergede. Med denne annekteringen vil mer enn 350 000 palestinere tvangsflyttes, og over 90 prosent av naturressursene våre vil være under okkupantens kontroll, forteller Fuad Abo Said, leder for UAWC.

Hvorfor får Israel uhindret fortsette med systematiske brudd på folkeretten? Hvorfor får overtredelser på Genève-konvensjonen tilsynelatende ingen konsekvenser for okkupasjonsmakten? FN har varslet om at en ytterligere annektering av land i kombinasjon med trusselen fra COVID-19 vil føre til oppblussing av konflikten mellom palestinerne og Israel, og ødelegge ethvert håp om fred. Verden etter koronaviruset trenger alt annet enn mer urolighet i Midtøsten. Den planlagte annekteringen kan ikke føre til annet enn nettopp det. Palestinerne står utrettelig på barrikadene for sine menneskerettigheter, men uten ytterligere støtte fra verdenssamfunnet blir overmakten allikevel for stor.

Nå må utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide legge innhold i ordene hun i 2018 ytret på Stortinget: «Norge skal stå først når folkeretten må forsvares. I prinsipp og med handling.».

Vi forventer at hun holder ord, det gjør palestinerne også.

 

https://folkehjelp.no/nyheter/under-dekke-av-covid-19-fortsetter-israels-folkerettsstridige-politikk-nå-varsles-ytterlige-annekteringer-på-vestbredden?fbclid=IwAR0XCJM8LpnlQMBR-xxVNu808KTZD018NuU4GzAVlZvQJMH1CUqLId9X2Kw