Norsk - Skandinavsk

19 år gamle Thaer Abu Ghazaleh endelig gravlagt

 etter at Israelske myndigheter har nektet å utlevere koppen hans i 10 måneder

JERUSALEM (Ma’an) – Etter at kroppen hans hadde vært oppbevart på et likhus i ti måneder, returnerte Israel den drepte palestineren Thaer Abu Ghazaleh, 19 år, til hans familie i det okkuperte Øst-Jerusalem på mandag.

Abu Ghazaleh ble skutt og drept av israelske styrker i begynnelsen av oktober etter at han gjennomførte et knivstikkingsangrep i Tel Aviv der fire israelere ble skadet.

Thaers mor uttrykker sin sorg til nyhetsorganet Ma’an, og sier at familien helst ville ha gravlagt den unge gutten på hans 20-årsdag, sist lørdag, men at kroppen hans forble i likhuset under israelsk varetekt frem til mandag – da den endelig ble frigitt.

Abu Ghazaleh ble gravlagt på gravstedet al-Mujahidin i det okkuperte Øst-Jerusalem, utenfor murene rundt gamle byen.

Den dødes mor insisterte på å legge blomster på graven etter at han var gravlagt, og sier at hun plassert 19 roser på sønnens grav og behold den 20. rosen selv for «å være sammen med sønnen i minnene resten av liver».

Hun la til at familien fikk Abu Ghazaleh legeme utlevert på gravstedet, mens et stort antall israelske soldater og politifolk var utplassert rundt kirkegården.

«Vi hyllet ham, og utførte gravferdsbønnene, og jeg kommer alltid til å bære han videre i mitt mine, etter at jeg nå fikk tatt et siste farvel med Abu – og endelig fikk muligheten til å gravlegge han, etter at Israelske myndigheter hadde holdt hans døde kropp tilbake i 10 måneder,» sier moren.

Den etterlattes mor forteller at sist gang hun så Abu Ghazaleh i live før han ble drept var under den muslimske høytiden Eid al-Adha i 2015, hun bodde i Hebron på den tiden, mens hennes sønn var i familiens bolig i det okkuperte Øst-Jerusalem.

I forkant av gårsdagens gravferd stengte Israelske styrker alle veiene rundt kirkegården – som ligger nesten rett over gaten fra Herodesporten i gamlebyens – og i to timer måtte måtte familien vente før Abu Ghazaleh kropp ble utlevert av israelske myndigheter.

Det israelske militærstyrkene holdt familien tilbake i to timer ved inngangen til Herodes port, før kroppen endelig ble utlevert, og først da fikk de lov til å krysse de tomme og tungt bevoktede gatene for å gjennomføre gravferden, dette ifølge direktøren for Palestinske Fangers Society(PPS), Nasser Qaws.

Advokat Mohammad Mahmoud fra rettighetsgruppen Addameer sier at israelske myndigheter utleverte kroppen til Abu Ghazaleh med den betingelsen at kun 25 familiemedlemmer fikk delta i gravferden.

Advokaten legger til at familien også ble tvunget til å betale et gebyr på 20.000 shekel (ca $ 5290) som en slags «forsikring fee» for å sørge for at familien holdt seg til reglene de var pålagt av det israelske militærstyrkene.

Ifølge Qaws, ble både journalister og forbipasserende evakuert fra området, og det israelske styrker truet med å kansellere utleverelsen av den dreptes kropp hvis de ikke holde seg unna.

I tillegg fikk ikke journalister lov til å gå til familiens hus i Gamlebyen etter begravelsen, og heller ikke får familien lov til å sette opp et telt utenfor huset, som er vanlig praksis når folk kommer for å kondolere familien tre dager etter gravferden.

Ved å straffe familiene til de drepte. Bryter Israel internasjonale konvensjoner som forbyr kollektive avstraffelse.

Kollektiv straff, straff som idømmes slektninger eller befolkningen i et distrikt under ett. Dette straffansvar er nå forlatt i de fleste land.

Det har imidlertid vært anvendt under krig, særlig under okkupasjon av fiendtlig territorium.

I henhold til 4. Haagkonvensjon av 1907 (landkrigsreglementet) artikkel 50, kan befolkningen ikke ilegges felles bøtestraff eller annen straff på grunn av enkeltpersoners handlinger som den ikke kan ansees solidarisk ansvarlig for.

Bestemmelsen åpner motsetningsvis adgang til i visse tilfeller å anvende kollektiv straff, noe som ble sterkt misbrukt både under den første og den annen verdenskrig. Dette førte til at man i artikkel 33 i Genèvekonvensjonen av 12. august 1949 om beskyttelse av sivile i krigstid forbød enhver anvendelse av kollektiv straff.

http://www.palestinavenner.org/2016/08/30/19-ar-gamle-thaer-abu-ghazaleh-endelig-gravlagt-etter-at-israelske-myndigheter-har-nektet-a-utlevere-koppen-hans-i-10-maneder/

Kilde:

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=772908

https://snl.no/kollektiv_straff

اترك تعليقاً