Polski - Słowiańskiالأرشيف

80 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim 1943 roku i słowa Mariana Turskiego

Kilka chwil temu zakończyły się uroczystości upamiętniające powstanie w getcie warszawskim. Oglądałem je nieprzerwanie od początku do końca.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało do 16 maja 1943 roku. Według polskich mediów bezpośrednią przyczyną powstania, zainicjowanego przez polskie podziemne żydowskie formacje zbrojne w getcie warszawskim, była decyzja Niemców o likwidacji getta warszawskiego.

Powstanie zakończyło się klęską po bohaterskich walkach i wielkich ofiarach. Polacy są podzieleni na zwolenników i przeciwników powstania. Są tacy, którzy twierdzą, że było to samobójstwo, i tacy, którzy uważają to za akt heroiczny i konieczny.

Słuchałem dziś przemówień uczestników, w tym przemówienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Jego przemówienie było pełne zwrotów wychwalających Żydów i ,,Izrael”. Andrzej Duda powiedział o polskich Żydach, że “stanowili trzon armii Izraela i zasiadali w Knesecie”. Chwalił również Polskę, która „dostarczyła Żydom do okupowanej Palestyny, poprzez armię polskiego generała Władysława Andersa”.

Jako Palestyńczyk jestem ciekawy po tym dzisiejszym przemówieniu czy sumienia pana prezydenta Andrzeja Dudy będzie spokojne dziś, jutro i w przeszłości.

Obejrzałem też i wysłuchałem przemówienia historyka i ocalałego z Auschwitz, byłego więźnia Mariana Turskiego, przemawiającego z mównicy podczas uroczystości upamiętniających powstańców żydowskich przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Podziękował sowieckiej Armii Czerwonej za uratowanie go z obozu Auschwitz i powiedział, że nie zapomni tego do końca życia, ale zaatakował Rosję za jej agresję na Ukrainę.

Marian Turski powiedział: ,, Ale czy mogę być obojętny, i czy mogę milczeć, gdy dzisiaj armia rosyjska dokonuje agresji na sąsiada i pragnie zaboru jego ziem?. Czy mogę milczeć, gdy rosyjskie rakiety niszczą ukraińską infrastrukturę, domy, szpitale, zabytki kultury i powodują gwałtowną ilość ofiar wśród setek tysięcy cywilów?. Czy mogę milczeć, gdy widzę los miasta  Buczy, a wiem, jak Niemcy unicestwili polski Michniów, i białoruski Chatyń.

Wydaje się, że Marian Turski nie chciał i nie chce, aby świat usłyszał o Palestynie, czy też o „izraelskich” żydowskich zbrodniach popełnianych tam od 75 lat. Nigdy nie mówił nic złego o Izraela o „izraelskich” żydowskich zbrodniach w okupowanej Palestynie.

Panie Turski!

Aby człowiek był uczciwy, musi wszędzie wskazywać na kata i ofiarę, a nie ograniczać rolę ofiary do określonej grupy osób.

– “J’accuse” znaczy oskarżam. Powiedział to wybitny francuski pisarz  Emil Zola i miał na myśli wszystkie ofiary niesprawiedliwości , a nie tylko żydowskiego kapitana francuskiej armii Emila Dreyfusa.

W swoim wystąpieniu o nienawiści i antysemityzmie Marian Turski przypomniał okrzyk Emila Zoli,  który rozbrzmiewał we Francji i Europie 125 lat temu w odpowiedzi na fałszywe oskarżenie kapitana Dreyfusa, który został niesłusznie skazany tylko dlatego że był Żydem.

Marian Turski dziś powiedział:

Moim obowiązkiem jest ponowić wezwanie: ,,O ludzie, nie bądźcie obojętni na zło.

,,Musimy się przeciwstawić antysemityzmowi, łamaniu praw człowieka, agresji na ziemię sąsiada, zakłamywaniu historii, nieposzanowaniu interesów i woli mniejszości, jakakolwiek ona jest, przez sprawującą władzę większość, i gdziekolwiek ona jest”

Te hasła głoszone przez Mariana Turskiego, który miał na myśli Żydów, odnoszą się całkowicie i dosłownie do cierpienia i tragedii ludu palestyńskich Arabów spowodowaną  przez syjonistycznych Żydów. I dotyczy to „izraelskiej” okupacji.

Czy ocalały z obozu koncentracyjnego Auschwitz, historyk Marian Turski może powiedzieć, że odnosi się to do Żydów, którzy od 1948 roku okupują Palestynę,  są wrogo nastawieni i żywią nienawiść do Palestyńczyków, niezależnie od tego, czy są muzułmanami, czy chrześcijanami.

A przecież wszyscy mieszkańcy Palestyny sprzed tysięcy lat, czyli Kananejczycy i Semici z ludu Sama syna Noego byli prawowitymi ludami Palestyny, podczas gdy Żydzi z Europy i Ameryki Północnej nie mają nic wspólnego z Samem i jego ludem.

,,Izraelscy” Żydzi okupują obecnie Ojczyznę narodu palestyńskiego, atakują ziemie jej arabskich sąsiadów i braci, oraz rażąco naruszają  wszystkie palestyńskie prawa człowieka.

Syjonistyczni Żydzi

fałszowali i nadal fałszują historię, zmieniając rzeczywistość Palestyny.

Nie szanują interesów ani woli Palestyńczyków w ich Ojczyźnie i poza nią. Mówiąc najprościej: syjoniści Żydzi, którzy okupują Palestynę, są spadkobiercami terroru niemieckich nazistów.

Nidal Hamad

19-04—2023