Norsk - Skandinavsk

Mads Gilbert: Om Israels okkupasjon, helse og politikk

Som lege har jeg ikke forpliktet meg til nøytralitet, men til å velge side, skriver Mads Gilbert.

“Som lege har jeg en enkel og åpen politisk agenda: Jeg vil at folk – både enkeltvis og som grupper – skal beskyttes mot sjukdom og skade og leve gode liv. Helse og politikk er uatskillelige. Folkehelse er uløselig knyttet til levekår, reint vann, mat, arbeid, trygghet, utdanning – og dernest helsevesen. All verdens helsepersonell og sykehus kan ikke fikse folkehelsen hvis ikke grunnleggende livsforutsetninger er sikret i et samfunn som har rettferdig fordeling av ressurser, makt og helsevesen. Medisinenes ‘politiske nøytralitet’ er i beste fall en misforståelse i verste fall et bevisst forsøk på å skjule hvordan makt, klasseskiller, fattigdom, undertrykking, okkupasjon og krig ødelegger befolkningens helse. Israel har ansvar for den okkuperte palestinske befolkningens helse.

Som lege har jeg ikke forpliktet meg til nøytralitet, men til å velge side: For pasienten, for familiene, for lokalsamfunn som måtte være utsatt for sykdom og skade, enten dette skyldes forurensning eller sult, smitte, epidemier eller kollektive overgrep. Israels okkupasjon av Palestina generelt og beleiringen og bombingen av Gaza spesielt har svære, menneskeskapte medisinske konsekvenser. Å tie ville være å svikte de syke og skadde. Å tie ville være å velge side for okkupanten. Å tie ville være å svikte mitt legeløfte,” skriver Mads Gilbert blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor, under “les mer.”

Om Israels okkupasjon, helse og politikk  Av Mads Gilbert, lege

Som lege har jeg en enkel og åpen politisk agenda: Jeg vil at folk – både enkeltvis og som grupper – skal beskyttes mot sjukdom og skade og leve gode liv. Helse og politikk er uatskillelige. Folkehelse er uløselig knyttet til levekår, reint vann, mat, arbeid, trygghet, utdanning – og dernest helsevesen. All verdens helsepersonell og sykehus kan ikke fikse folkehelsen hvis ikke grunnleggende livsforutsetninger er sikret i et samfunn som har rettferdig fordeling av ressurser, makt og helsevesen. Medisinenes ‘politiske nøytralitet’ er i beste fall en misforståelse i verste fall et bevisst forsøk på å skjule hvordan makt, klasseskiller, fattigdom, undertrykking, okkupasjon og krig ødelegger befolkningens helse. Israel har ansvar for den okkuperte palestinske befolkningens helse.

Som lege har jeg ikke forpliktet meg til nøytralitet, men til å velge side: For pasienten, for familiene, for lokalsamfunn som måtte være utsatt for sykdom og skade, enten dette skyldes forurensning eller sult, smitte, epidemier eller kollektive overgrep. Israels okkupasjon av Palestina generelt og beleiringen og bombingen av Gaza spesielt har svære, menneskeskapte medisinske konsekvenser. Å tie ville være å svikte de syke og skadde. Å tie ville være å velge side for okkupanten. Å tie ville være å svikte mitt legeløfte.

8. januar kom et oppsiktsvekkende dokument fra den israelske avdelingen av «Leger for menneskerettigheter» (Physicians for Human Rights Israel, www.phr.org.il). I rapporten «Splitt og hersk: Ulikheter i helse» viser en gruppe internasjonale folkehelseeksperter dystre medisinske konsekvenser av det israelske apartheidregimet og undertrykking av palestinerne på Vestbredden og i Gaza. Med kjente helseindikatorer og sosiale faktorer for helse påvises store ulikheter i helse mellom palestinerne i okkupert Palestina (OPt) og befolkningen i Israel:

● Forventet levealder er 10 år kortere for palestinere i OPt enn for den israelske befolkningen. Forskjellene har økt

● Barnedødeligheten er 5 ganger høyere, mødredødeligheten 4 ganger høyere i OPt enn i Israel

● Alvorlige infeksjoner er hyppigere i OPt enn i Israel

● Minst fem viktige vaksiner gis bare i Israel, ikke til palestinerne i OPt

● Israel har 8 ganger flere legespesialister og over dobbelt så mange sykepleiere som oPT

● Vannforbruket på Vestbredden er 73 liter/person/dag (WHO anbefaler minst 100 liter); mens vannforbruket i Israel er 243 liter/person, 3,3 ganger høyere

● Israel begrenser bevegelsen av pasienter, gravide, helsepersonell, ambulanser og medikamenter mellom Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem.

● Israel kontrollerer de palestinske selvstyremyndighetenes helsebudsjett

● Et sterkt økende antall israelere i ulovlige kolonier på stadig større områder av Vestbredden gjør palestinernes levekår, dagligliv og administrasjon av helsesektoren stadig vanskeligere.

Helsesituasjonen i Gaza er enda verre: Sju år med israelsk beleiring og blokade rammer sivilbefolkningen hardt. Barna lider av kronisk underernæring, redusert lengdevekst og anemi. Helsevesenet er tvunget i kne av blokaden og mangler alt fra bandasjer til medisiner, mat, reservedeler og engangsutstyr. Israelske angrepsstyrker har bombet, invadert og beskutt sivilbefolkningen, bolighus, sykehus, ambulanser, skoler og gudshus i stort omfang i fire militære angrep siden 2006. De enorme ødeleggelsene er grundig dokumentert i tallrike FN-rapporter og VG’s reportasjer. Mens jeg jobbet på palestinske sykehus under de fire siste angrepene, seinest nå i juli-august 2014, rapporterte jeg omfanget av de israelske angrepene på sivile, kvinner, barn, eldre. 51 dagers bombing og invasjon sommeren 2014 påførte rystende tap (FN-tall):

● 2.205 palestinere ble drept av israelerne, nær 1.500 var sivile. Over 520 drepte var barn, 3.500 barn ble skadet, 1000 av dem får varige handicap

● 66 av 71 drepte israelere var soldater, fire sivile, av dem ett barn

● 21 palestinske helsearbeidere ble drept og 83 skadet; 17 av 32 palestinske sykehus, 62 av 97 klinikker og 16 uniformerte ambulanser ble truffet og helt eller delvis ødelagt

● 110 000 hus i Gaza er helt eller delvis ødelagt, over 100 000 fortsatt hjemløse

● 1,8 millioner innesperra palestinerne i Gaza lever nå under ekstreme forhold: 95 % av vannet er udrikkelig, strømmen er borte 18 timer i døgnet, 300.000 har liten eller ingen tilgang til vann og sanitæranlegg, grensene stengt av Israel og Egypt

● Lite internasjonal hjelp har kommet, Israel betaler ikke krigserstatning og slipper minimalt med bygningsmateriell gjennom blokaden. Gjenoppbygging har knapt startet

Den palestinske befolkningens helseproblemer og de tusenvis drepte og skadde skyldes ingen naturkatastrofe, men er menneskeskapt. Ansvaret ligger hos Israel. Å drive helsearbeid under slike forhold uten å påpeke ansvar og politisk makt er meningsløst.

Min politiske agenda som lege er enkel, åpen og standhaftig: Stopp de israelske angrepene på Gaza og Vestbredden, hev blokaden av Gaza, lever materiell til gjenoppbygging, beskytt den palestinske sivilbefolkningen, avslutt den ulovlige okkupasjonen av Palestina. Det finnes ingen militære løsninger, bare politiske med rettferdhet for palestinerne.

Jeg er antirasist og selvsagt ikke antisemitt. Forordet i boka mi om angrepet i sommer, «Natt i Gaza», er skrevet av Max Blumenthal, ashkenasi-jøde fra USA. Jeg støtter ingen politiske fraksjoner, men det palestinske folket og deres rett til å sloss for sine menneskerettigheter, mot okkupasjonen . Jeg tar klart avstand fra all terror mot sivile, også 11/9. Bisetningen i det 15 år gamle Dagblad-intervjuet har jeg dementert en rekke ganger.

Det er Israel, ikke palestinerne, som begår inhumane voldshandlinger sine gjentatte, disproposjonale militære angrep, årelange utsulting av sivilbefolkningen i Gaza, apartheidlover og systematisk fordriving av palestinske familier fra gård og grunn – alt i strid med folkeretten.

(Først publisert som kronikk i VG 29.1 2015)

اترك تعليقاً