Mahmoud Darwish (13 marca 1941 – 9 sierpnia 2008)

Tekst Nidal Hamad

 

Mahmoud Darwish to jeden z najwybitniejszych poetów palestyńskich, arabskich i światowych, którego imię kojarzy się z poezją rewolucją i Palestyną. Darwish jest uważany za jednego z najwybitniejszych współtwórców rozwoju współczesnej poezji arabskie, do której wprowadził nową symbolikę. W poezji Darwisha miłość miesza się z ojczyzną, ukochaną kobietą.

Być może gdyby Darwish był poetą z innego kraju niż Palestyna, zdobyłby Literacką Nagrodę Nobla za swoje wspaniałe, ekscytujące i wyróżniające się dzieła poetyckie. Wiemy, że Nagroda Nobla jest nieco upolityczniona i podlega cenzurze przez przyjaciół i sojuszników Izraela. Dlatego kierownictwu Nagrody Nobla trudno było podjąć odważną decyzję o przyznaniu go Darwishowi.

 Mahmoud Darwish, to poeta tragedii palestyńskiej, niezależnie od tego, czy się z nim nie zgadzamy, czy zgadzamy w pewnych kwestiach politycznych.

Wraz z jego śmiercią kultura arabska, palestyńska i światowa straciła jednego z najważniejszych poetów.

Jeśli chodzi o mnie i moich rówieśników z młodszego pokolenia w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz tych, którzy podążali za nami w latach dziewięćdziesiątych, to wszyscy fascynowaliśmy się jego poezją.

Władze izraelskie aresztowały go w 1961 roku za jego wypowiedzi anty-syjonistyczne i działalność polityczną. Przebywał w areszcie domowym, aż do 1972 roku. Potem wyjechał na studia do Związku Radzieckiego, skąd przeniósł się do Kairu.

Darwish był prezesem Związku Pisarzy i Dziennikarzy Palestyńskich, i założył kulturalno-literackie czasopismo Al-Karmal w 1981 roku, i pozostał jego redaktorem do śmierci. Pracował, jako redaktor naczelny magazynu o palestyńskich sprawach w Bejrucie, a później został dyrektorem Centrum Badawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny.

Jego twórczość sięga ponad milion egzemplarzy w świecie arabskim.

Opuścił Bejrut w 1982 roku po izraelskiej agresji. Następnie przed powrotem do Palestyny kursował między Paryżem, Tunezją, Syrią, Cyprem i Kairem.

Jego poezja jest pełna miłości do stolic i miast, w których żył, jako uciekinier, wygnaniec i uchodźca.

Pozostawił wiersze pełne miłości i uwielbienia w szczególności dla Palestyny, Bejrutu i Tunezji. Poeta Mahmoud Darwish pozostawił wiele pięknych wierszy, oraz wiele wspaniałych narracji prozatorskich.

Światowe wydawnictwa wciąż walczą o wydrukowanie ich w całości lub pojedynczych egzemplarzach. Jego dzieła zostały przetłumaczone na 39 języków i nadal są tłumaczone. Mahmoud Darwish zmarł 9 sierpnia 2008 roku po operacji na otwartym sercu, którą przeprowadzono w Texas Medical Center w Houston, w Stanach Zjednoczonych. Po operacji zapadł w śpiączkę, po czym lekarze zgodnie z jego wolą zadeklarowani dołączyli go od aparaturę podtrzymującej życie”.

Nidal Hamad

Mahmoud Darwish (13 marca 1941 – 9 sierpnia 2008)

9-8-2020

Al.-safsaf.com