Norsk - Skandinavskوقفة عز

Nok er nok, Israel! – Celestyna Hamad

Nok er nok, Israel!

Det går ikke an å bortforklare drapet av 450 barn.

Si;D Celestyna Hamad (19)

Siden 8. juli har over 2060 palestinere blitt drept på Gazastripen. Over 450 av de drepte er små barn. På den israelske siden har 3 sivile og rundt 65 soldater blitt drept.

Fanget

Gaza er mindre enn Oslo, og det bor 1,8 millioner mennesker der. 1,1 millioner av disse er flyktninger og 80 % av befolkningen er avhengige av humanitær hjelp for å overleve. 43,5 % er barn fra 0 til 14 år.

Siden 8. juli har over 2060 palestinere blitt drept på Gazastripen.

Israel har satt en blokade rundt Gaza, som det internasjonale samfunnet, inkludert nabolandet Egypt, aksepterer. På grunn av blokaden går det bare verre og verre for Gazas befolkning. De får ikke besøkt familien utenfor Gaza, de kan ikke gjenbygge husene sine, det er usannsynlig at de får tak i jobb, de kan ikke fiske, dyrke, eller handle utenfor Gaza – og du kan ikke dra. Hvordan skal noen tolerere dette, i tillegg til å bli bombet hvert tredje år?

Ta et standpunkt

For hver gang Israel angriper ødelegger de alt; byer, hjem, sykehus, skoler, arbeidsplasser. De ødelegger liv ved å frata befolkningen deres nærmeste. De ødelegger barnas fremtid, og de traumatiserer 1,8 millioner mennesker på et par uker.

Hvordan kan vi i det hele tatt spørre om vi kanskje skal be Israel om å slutte, eller ikke? Hvordan kan man være nøytral, når barn blir sprengt i filler mens de sover og kvinner ser sine menn bli drept? Hvordan kan vi la være å ta et standpunkt, når barn på syv år opplever dette for tredje gang? Hva tror du foregår i hodet til et barn som venter på å dø? Som kanskje har mistet sin mor eller far, eller begge? Hva skjer med disse små hodene, de små livene som Israel desperat prøver å ødelegge?

Sett deg i deres sko

Legg avisene bort i to sekunder. Se bort fra politikken og alt dere har hørt angående konflikten. Forestill deg at du er moren eller faren til et barn, som for tredje gang blir angrepet med bomber, tanks og F16-fly.

Hva tror du foregår i hodet til et barn som venter på å dø?

Tenk at det er realiteten til alle i Gaza. Tenk at de skjønner like lite som oss av hvorfor dette skjer. Tenk at alt de vil er å leve i fred, uten bombing, skyting, blokader, krig og Israel. De vil leve i fred for seg selv. Er det virkelig så mye å be om?

Kan ikke bortforklares

“Med Israel For Folkemord” MIFF: Skam dere! Dere anklager journalister for feil mediedekning. Ta en titt på dere selv. Dere kaller dere selv for fred, men man kan ikke finne et eneste innlegg på Facebook-siden deres, som oppfordrer til det. Ikke én gang har dere skrevet noe om palestinerne, som krigen går verst utover! Ikke én gang har dere nevnt de drepte barna og uskyldige menneskene. Dere viser ingen sympati. Dere viser ingen nestekjærlighet for mennesker som faktisk trenger det. Og dere kommer ingen vei ved å bortforklare drap på sivile.

For Israel fikk beskjed om at FN-skolen ble brukt som gjemmested for sivile hele 17 ganger. Hvorfor bombet de skolen for det? Hvorfor drepte Israel fire barn, som lekte på stranda? Hvorfor angriper de sivile hjem, skoler, barnehager, kirkegårder, sykehus og barnesykehus? Hvorfor er alt i Gaza en trussel for Israel? Viktigst av alt: Når er nok, NOK?

Publisert:
http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Nok-er-nok_-Israel-7676538.html
Celestyna Nidal Hamad

اترك تعليقاً