Oficjalne statystyki wskazują na różnicę między mężczyznami a kobietami w Palestynie

Palestyna 2018
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2018 w raporcie komisji ds. Zdrowia w okupowanej Palestynie stwierdzono:
Oficjalne statystyki wskazują na różnicę między mężczyznami a kobietami w Palestynie, ponieważ 82,8% sędziów to mężczyźni w porównaniu z 17,2% kobiet, a 77,5% prawników wykonujących zawód to mężczyźni w porównaniu z 22,5% kobiet.
83,3% członków prokuratury stanowili mężczyźni, w porównaniu z 16,7% kobiet w 2015 roku.
Odsetek ambasadorów-kobiet palestyńskich nie przekraczał 5,8%, w porównaniu z 94,2% w przypadku ambasadorów-mężczyzn.
Tylko 21,1% inżynierów zarejestrowanych w Stowarzyszeniu Inżynierów to kobiety, w porównaniu z 78,9% mężczyzn.
Około 23,2% członków rad studenckich na uniwersytetach na Zachodnim Brzegu to kobiety, w porównaniu z 76,8% mężczyzn.
42,6% pracowników sektora publicznego to kobiety w porównaniu z 57,4% mężczyzn.
Kobiety (w sektorze cywilnym) posiadają około 11,7% stanowisk dyrektorskich, w tym przede dyrektorów generalnych, w porównaniu z 88,3% mężczyzn na tym samym stanowisku”.
Źródła: al-safsaf.com