Polski - Słowiańskiالأرشيف

Palestyna i tylko Palestyna – Tekst: Nidal Hamad

Palestyna i tylko Palestyna. Nie ma trzeciej alternatywy.

Dziś piszę o Palestynie i o tym, jak została podstępnie zdobyta przez uzbrojone syjonistyczne bojówki, które przybyły z Europy.

O tym, że wielu Europejczyków nie wie, a może wiedzą, ale wolą o tym nie mówić w obawie przed oskarżeniem o antysemityzm.

W odczuciu europejskich rządów i amerykańskiego rządu, które są sprzymierzone z syjonistycznym Izraelem, każdą krytykę izraelskiej okupacji i izraelskich zbrodni, można interpretować, jako antysemityzm.

Niektóre europejskie rządy nienawidziły Żydów i chciały ich wypędzić z Europy. Europejskie interesy zbiegły się z interesami globalnego ruchu syjonistycznego, który również opowiadał się za wypędzeniem Żydów z Europy w celu osiedlenia ich w Palestynie, oraz założeniem państwa dla wymyślonego żydowskiego narodu, ponieważ judaizm jest religia a nie narodowością.

Nowo powstałe państwo Izrael miało być bazą dla zachodniego kolonializmu, w agresji przeciwko narodowi arabskiemu.

Europejskiej rządy i koncerny chciały przywłaszczyć sobie arabską ropę naftową, gaz, i inne zasoby naturalne.

Dzięki wsparciu Europy i Stanów Zjednoczonych, Izrael do dziś przewyższa krajem arabskie technologicznie, naukowo i militarnie. Izrael nie uwzględnia również prawa międzynarodowego i międzynarodowych instytucji praw człowieka, sądów międzynarodowych oraz rezolucji Organizacji Narodów Zjeść i Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ jest chroniony przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Niemcy, Francji i większości krajów europejskich, które są gotowy do prowadzenia wojen w celu przetrwania Izraela.

Izrael nie przyjmuje do wiadomości, że ukradł państwo Palestyna i wraz z miastami i wioskami, oraz całym majątkiem i bogactwem, które były w tym kraju. Syjoniści ukradli domy, sklepy, banki, lotniska, porty, fabryki, a nawet przybory kuchenne i ubrania Palestyńczyków.

Syjoniści sfałszowali historię, dziedzictwo, folklor, oraz niektóre zwyczaje, tradycje i kuchnię palestyńską. Ukradli wszystko, mordowali i nadal mordują Palestyńczyków.

Do syjonistów odnosi się popularne arabskie przysłowie, które mówi: „zabijają człowieka, a potem idą na jego pogrzeb. Opłakują go rzewnymi łzami “.

Ale to są „krokodyle łzy”.

Nidal Hamad

15-08-2021