Norsk - Skandinavsk

Ship to Gaza vann i domstol –(Israel) skall återlämna Estelle

Idag (31/8) avkunnade en israelisk domstol beslut i rättstvisten mellan Ship to Gaza Sverige och den israeliska staten, angående rätten till segelskonaren S/V Estelle. Utslaget innebär att domstolen helt och hållet går på Ship to Gazas linje. När Ship to Gaza inledde rättsprocessen med att kräva att få tillbaka sitt fartyg svarade den israeliska staten med en begäran om att få konfiskera fartyget. Domstolen avisade denna begäran och bekräftade Ship to Gazas rätt att återfå Estelle. Domstolen ålade också den israeliska staten att betala rättegångskostnaderna.

 Estelle användes i Ship to Gazas aktion för att bryta blockaden av Gaza sommaren och hösten 2012. Hon seglades då ca 5000 nautiska mil från Östersjön till Östra Medelhavet innan hon den tjugonde oktober kapades av israeliska marinen, cirka 30 nautiska mil utanför Gazas kust. Sedan dess har såväl fartyget som last varit beslagtagna av den israeliska staten. Ship to Gaza har hela tiden hävdat fartyget och dess last hålls i strid med såväl internationell som israelisk lag.

 Ship to Gazas talesperson Dror Feiler säger med anledning av domen: ”Vi upprepar nu vårt krav på att fartyget och dess last snarast återlämnas till oss och att den israeliska staten ersätter oss för alla eventuella skador som kan ha uppkommit medan fartyget olagligen varit beslagtaget.”

 

 Ship to Gaza vann i domstol –(Israel) skall återlämna Estelle

 

 http://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/ship-gaza-vann-i-domstol-israel-skall-aterlamna-estelle

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً