Norsk - Skandinavsk

Velkommen til seminar og diskusjon om norsk strategi i Palestina!

 
 
 
Fellesutvalget for Palestina arrangerer i samarbeid med Palestinas Venner på Stortinget  et to-timersseminar om norsk strategi i palestinapolitikken. Seminaret arrangeres tirsdag den 24. mai kl 10.15 – 12.00, på Stortinget. 
 
 
En dyster høst og start på 2016 er et uttrykk for frustrasjon og mangel på tro på politiske løsninger i Palestina og Israel. Siden 1993 har Norge bidratt med 9 milliarder kroner til palestinsk statsbygging. Forholdene på bakken blir allikevel stadig verre, og antall israelske bosettere på okkupert område er nå over 700 000. Målet med dette seminaret er å løfte perspektivene om evaluering av norsk innsats i Palestina og diskutere Norges linje på tostatsløsning, fortsatt bistand og evt andre virkemidler Norge kan benytte seg av. 
 
Interessante spørsmål vi vil stille er:
– Evaluering av norsk palestinapolitikk: Hva har Norge bidratt med etter Osloavtalen? 
– Norske bistandsmidler og vår rolle i AHLC – et bidrag til å bygge den palestinske staten eller en finansiering av Israels okkupasjon?
– Finnes det en annen strategi Norge har innta ovenfor Israel og Palestina? Hvilke virkemidler har vi?
– Går det an å kombinere lederskap i AHLC med en annen politisk linje enn den vi har idag? 
– Hvor går grensa for hva Norge kan tillate Israel å gjøre før vi reagerer på deres brudd på internasjonal lov med reelle virkemidler? 
 
Temaet om norsk bistand i Palestina har vært oppe til debatt ved flere anledninger, blant annet i denne månedens utgave av Bistandsaktuelt. Les mer her: http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/palestina-far-mest-per-innbygger/
 
 
Foreløpig bekreftede innledere:
– Representant fra Utenriksdepartementet (navn kommer)
– Jacob Høigilt (PRIO)
– Marte Heian-Engdal (UiO)
– Norsk Folkehjelp (navn kommer)
– Jørgen Jensehaugen (NTNU) 
– Representanter fra Høyre, AP og SV i debatt
Det blir også rom for diskusjon underveis i programmet.
 
 
Mer informasjon om program blir sendt ut når seminaret nærmer seg.
 
Målgruppen for seminaret er partiene, ungdomspartiene, fagmiljøene og organisasjonene som arbeider opp mot norsk politikk i Palestina og Israel.
 
Påmelding er nødvendig. Meld deg på ved å fylle inn dette påmeldingsskjemaet.
 
 
Vel møtt!
 

 

Med vennlig hilsen, 
 
Anna Lund Bjørnsen
 
Leder/Chair
Fellesutvalget for Palestina / The Association of Norwegian NGOs for Palestine

اترك تعليقاً