Z okazji rocznicy śmierci wybitnego przywódcy palestyńskiego Talata Jakuba

Z okazji rocznicy śmierci wybitnego przywódcy palestyńskiego Talata Jakuba

Zmarły urodził się w Palestynie, w miejscowości Abbasiya, sąsiadującej z miastem Jaffa, w 1944 roku.

Jego rodzina została przymusowo wysiedlona do obozu (Aqbat Jaber) pod Jerychem w 1948 roku.
Talaat Yaqub ukończył tam podstawową edukację w szkołach UNRWA.

Na początku swojej młodości, w latach sześćdziesiątych XX wieku, wyróżniał się wśród swoich rówieśników inteligencją, dojrzałością i odwagą.

Organizował szeregi młodzieży palestyńskiej w obozach.

Założył z grupą przyjaciół Palestyński Klub Młodzieżowy w rejonie Jerycha.

Przyczynił się także do powstania na początku lat sześćdziesiątych XX wieku bojowych brygad, palestyńskich fedainów.

Pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Frontu Wyzwolenia Palestyny od 1977 roku aż do śmierci na zawał serca w Algierii 17-11-1988 roku.

Żył skromnym, zwyczajnym życiem.

Był ascetą, który nie znał ekstrawagancji.

Był przykładem rewolucyjnego partyzanta i ofiarnego przywódcy, który dowodził bojownikami w wielu bitwach.

Cieszył się wielkim szacunkiem i uznaniem narodu palestyńskiego oraz arabskich i międzynarodowych organizacji wyzwoleńczych.

Znałem go osobiście, ponieważ pracowałem z nim w jego biurze w Bejrucie, a później w obozie Al-Yarmuk w Syrii.

Mogę powiedzieć, że wywarł ogromny wpływ na moją osobowość, i moje myślenie polityczne. Nadal jestem pod jego wpływem i uważam go za symbolu idealnego przywódcy.

Ponawiam przysięgę złożoną zmarłemu przywódcy Talaata Yaqoubowi i wszystkim palestyńskim męczennikom, że będę kontynuować walkę aż do wyzwolenia całej palestyńskiej ziemi spod okupacji syjonistycznej.

Nidal Hamad
16.11.2020