zbrodnie syjonistyczne w okupowanej Palestynie od 1948 roku do dnia dzisiejszego – Nidal Hamad

Nie ustały zbrodnie syjonistyczne w okupowanej Palestynie od 1948 roku do dnia dzisiejszego. Żaden izraelski syjonistyczny żydowski terrorysta nie został pociągnięty do odpowiedzialności.
Istnieją na to setki dowodów
Najpierw okupacja Palestyny ​​w 1948 roku i praktyka czystek etnicznych na ludności palestyńskiej. Przeczytajcie pisma i książki izraelskiego profesora Alana Pappe jak również pisma innych izraelskich pisarzy i historyków , którzy potwierdzają to konkretnymi dowodami.
Wszyscy przywódcy izraelscy dopuścili się masakr i zbrodni na narodzie palestyńskim i Arabach w sąsiednich krajach, a nawet na samych Brytyjczykach.
Zamordowali także wysłannika międzynarodowego, członka szwedzkiej rodziny królewskiej, hrabiego Folke Bernadotte’a.
Nie ukrywali tego, a wręcz przeciwnie byli dumni z wszystkich zbrodni.
Można to przeczytać w ich pamiętnikach, w publikowanych przez nich książkach oraz w izraelskich mediach.
Istnieją tysiące zbrodni i masakr, za które żaden izraelski Żyd nie został pociągnięty do odpowiedzialności.
A przecież niemieccy nazistowscy zbrodniarze, którzy mordowali Żydów w czasie Drugiej Wojny Światowej zostali w większości ukarani.
Część z izraelskich zbrodniarzy i zbrdni postaram się później tutaj umieścić.
Dziś opublikowałem w grupie raport o masakrze Kafr Qasim, która miała miejsce w dniach 29-10-1956 roku. Wkrótce opublikuję raport o masakrze w wiosce Safsaf w Galilei w dniach 28-10-1948 roku.
Wioska Safsaf jest miejscem narodzin mojego ojca i matki.
Izraelczycy zamordowali tam ponad 100 palestyńskich cywilów, których rozstrzelano po uprzednim ich związaniu. Ofiarom ukradziono biżuterię i zgwałcono 3 kobiety.
W czerwcu 2019 roku izraelski badacz potwierdziła to w raporcie opublikowanym w izraelskiej gazecie Haaretz.
Nidal Hamad – al-safsaf.com