Żyd syjonistyczny ma prawo do tego, do czego inni ludzie nie mają prawa. – Nidal Hamad

“Żyd syjonistyczny ma prawo do tego, do czego inni ludzie nie mają prawa”

„Izraelczycy” to syjonistyczni Żydzi, którzy przybyło z Polski i innych krajów Europy Zachodniej i Wschodniej w ramach projektu kolonizacji, osiedlenia i okupacji Palestyny. Rabowali, kradli, plądrowali, zajęli całą Palestynę i zmusiło naród palestyński do bycia bezdomnymi w obozach dla uchodźców.

Jednocześnie syjonistyczni Żydzi domagają się od krajów Europy i świata rekompensaty za utracone majątki w Europie.

Rzeczywiście, rasistowska i zbrodnicza mentalność syjonizmu nie ma granic w swojej brzydocie i kłamstwie.

Syjonistyczni Żydzi wierzą, że są najlepszymi z ludzi, a inne powinny być ich niewolnikami.

Jak „Izraelczycy” mogą z taką chamstwem, podłością żądać od kraju takiego jak Polska rekompensaty za majątek polskich Żydów, którzy są polskimi obywatelami?.

Polscy Żydzi urodzili się w Polsce i są tam od ponad tysiąca lat. Chyba, że rządy i prawo polskie nie uznają polskiego Żyda za obywatela Polski, tak jak za obywateli polskich uznają katolików, protestantów, prawosławnych i muzułmanów polskich.

W dniu, w którym Żydzi emigrowali z Polski, lub niektórzy z nich zostali wysiedleni, na mapie świata nie było kraju zwanego „Izrael”, ani „narodu izraelskiego”.

,,Naród izraelski” został stworzony specjalnie do okupacji i kolonizacji Palestyny. Stało się to z pomocą Wielkiej Brytanii i innych krajów zachodnich.

Już w pierwszych dwóch latach życia państwa żydowskiego w okupowanej Palestynie, kraj ten otrzymywał pomoc od Józefa Stalina (Związek Radziecki był pierwszym krajem, który żądał w ONZ uznanie państwa „Izrael”), ponieważ Stalin miał urojenia, że Izrael będzie krajem komunistycznym. Ale Stalin wkrótce odkrył, że „Izrael” jest niczym innym jak zaawansowaną bazą zachodniego kapitalizmu.

Niektórzy polscy dziennikarze (osobiście uważam ich za grupę psychopatów) są zwolennikami i wielbicielami „Izraela”. Piszą oni artykuły, w których z wielkim podziwem wypowiadają się o „Izraelu” i jak to Żydzi z Polski zbudowali swoje państwo w Palestynie. Ci dziennikarze zaprzeczają ciężkiej sytuacji palestyńskiego narodu arabskiego. Z dumą mówią, że to Żydzi z Polski stworzyli państwo „Izrael”. Okłamują polskich czytelników, gdy powtarzają tą zbrodniczą żydowsko-syjonistyczną narrację.

Syjonistyczni Żydzi ukradli Palestynę z jej miastami i wsiami. Palestyna przed syjonistyczna okupacją była jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów na Bliskim Wschodzie pod względem przemysłu, rolnictwa, turystyki, edukacji, gospodarki i finansów.

Polscy Żydzi, a nawet niektórzy ich sąsiedzi z Litwy, Łotwy, Czech i innych krajów byli szkoleni ideologiczne w obozach utworzonych w Polsce przy wsparciu polskich rządów. Polska w latach 30-ych XX wieku uzbroiła, wyszkoliła i zaopatrzyła w pieniądze, dowody tożsamości i paszporty syjonistycznych Żydów, w celu osiedlenia ich w Palestynie, ponieważ nie byli wówczas miło widziani w Polsce. Także inne kraje europejskie pracowały nad pozbyciem się Żydów Europejskich.

Tysiące europejskich Żydów osiedliło się w Palestynie na koszt i państw Europejskich lub Agencji Żydowskiej, która była organizacją kolonizacji i osiedlania w światowym ruchu syjonistycznym.

Warto zauważyć, że polski syjonistycznych Żyd i zbrodniarz wojenny, Menachem Begin ( Mieczysław Biegun) był liderem Żydowskiej Organizacji Beitar w Polsce i Czechach.

Syjonistyczna organizacja Beitar liczyła dziesiątki tysięcy żydowskiej młodzieży obu płci: żeńskiej i męskiej, i później stała się zaczątkiem osadnictwa żydowsko-syjonistycznego w okupowanej Palestynie. Sam Begin udał się do Brytyjskiego Mandatu Palestyny ​​jak tysiące innych wyszkolonych i uzbrojonych Żydów wraz z polską armią generała Władysława Andersa i armii Brytyjskiej. Armia Andersa walczyła z niemieckimi nazistami po stronie brytyjskich sojuszników, nie oficjalnych sponsorów syjonistycznych Żydów.

Nidal Hamad

18.08.2021