Hvorfor vil du ikke hjelpe flyktningene – av Nidal Hamad

Jeg appellerer til de som er fiendtlige overfor flyktningene som sitter fast i skogene på grensen mellom Hviterussland og Polen.

Har du barn?
Har du gamle og syke foreldre?
Har du tak over hodet?
Har du samvittighet?
Husker du ditt lands historie, krig, undertrykkelse, død, sult og fattigdom?
Hvorfor vil du ikke hjelpe flyktninger eller forstå dem?
De har ikke tak over hodet, de har ingenting å spise, de har ingen ro eller hvile et øyeblikk, de lever i frykt og usikkerhet.
Spør besteforeldre og bestemødre, mødre og fedre om hvordan krigen var.
De vil fortelle deg om tortur, sult og frykt.
Da vil du forstå hvorfor det er flyktninger i verden.
Hvis du forstår, vil du ikke være fiendtlig overfor flyktninger og deres barn som leter etter fred og et trygt tilfluktssted.
Hvis du har lest historien godt, og ikke har hentet fra vestlige koloniale kilder, vil du vite at årsaken til alle kriger og konflikter i verden er den gamle kolonialismen og den nye kolonialismen.
Kolonialisme plyndret rikdommen til mange land og ødela deres sosiale struktur.
Kolonialisme brakte tyranner til troner og presidentplasser som var agenter i USA og Vest -Europa.
Disse diktatorene har tjent og tjener kolonisatorene, ikke deres folk.
De som støtter den palestinske saken er aldri imot flyktninger fordi det er en likhet mellom palestinerne og de nåværende flyktningene på grensen mellom Polen og Hviterussland.
Jeg har lest forskjellige umenneskelige kommentarer om flyktninger, og det gjorde meg veldig trist.
La oss ikke diskutere hvem som sendte flyktningene til den polsk-hviterussiske grensen og hvem som ikke gjorde det.
De søker rett og slett tilflukt og et normalt liv borte fra krig, død, undertrykkelse og sult.
Hvis noen ikke forstår dette og ler av flyktningens tragedie, skader han meg personlig fordi jeg selv er født som flyktning i en palestinsk flyktningleir i Libanon. Noen libanesere har hevdet og sier fremdeles at vi truer landet deres.
Siden 1948 har det vært 9 millioner palestinske flyktninger i verden som har flyktet fra landet på grunn av den israelske sionistiske okkupasjonen.
Jeg har barn og jeg vet hva det vil si å beskytte familien min.
Under krigen i Libanon så jeg barn uten mat, bli syke og dø foran foreldrene.

Nidal Hamad – skribent og journalist fra Palestina og Norge

18-10-2021

Marszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka pokazuje żołnierzom na granicy w Usnarzu swoją legitymację senacką, nie zostaje przepuszczona do uchodźców. 21 sierpnia 2021 r. Fot. Razem / Facebook