Norsk - Skandinavsk

NY BOK: “Armageddon Halleluja”— ‘Kristne sionister helliggjør vold’

‘Kristne sionister helliggjør vold’

Forfatter Dag Hoel mener det er «klare paralleller» mellom mange av Israels kristne støttespillere og militante islamister.

Alf Gjøsund

Det er ikke er uvanlig at kristne israelvenner «helligjør vold som virkemiddel for å forsvare Guds plan», påstår Dag Hoel, filmprodusent og forfatter.

I går lanserte forlaget Spartacus boken Armageddon Halleluja. Den forteller om Hoels møte med det kristensionistiske miljøet, blant annet i organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ).

«Hellig krig.» Han hevder «ideen om «hellig krig» er høyst levende i miljøet, og at det er en åpenbar parallell mellom militant islamisme og det han kaller «politisk kristendom».

– Muslimer finner begrunnelsen for krig i sine hellige skrifter. Det gjør kristensionistene også.

– Sier de kristne miljøene tydelig at krig er et akseptabelt virkemiddel?

– Ikke formulert på den måten. De står ikke for voldelige aksjoner. Men de opererer med en bibelsk begrunnelse for krig.

Hoel sier at «når Israel angriper Gaza, støtter kristensionistene dette fordi området ifølge Bibelen tilhører jødene».

– Det gir ingen mening å arbeide for fred og avspenning. Krigen mellom jøder og palestinere er uunngåelig. Den er bestemt av Gud, den må utkjempes og vinnes.

Hoel sier han ikke går grundig til verks teologisk i boka, fordi dette vil gjøre boken mindre tilgjengelig.

– Men det er ikke feil å si at det er et gammeltestamentelig gudsbilde som gjør seg gjeldende i deres syn på Israel. Du vil finne kristensionister som hevder at araberne ikke ville vært noe problem i dag dersom jødene hadde fulgt Guds ordre og utryddet alle sammen for 3000 år siden.

Framsto som «frelst». I Bokens første kapittel forteller Hoel om sitt besøk i Israel under fjorårets løvhyttefest, sammen med blant andre Norge IDag-redaktør Finn Jarle Sæle, den avtroppede IKAJ-lederen Leif Wellerop og Visjon Norge-grunnlegger Jan Hanvold.

Sistnevnte erklærte for øvrig dokumentarforfatteren og fritenkeren som «frelst», etter at de sammen «ba frelsesbønnen» i lobbyen på hotellet i Jerusalem.

«Det sprer seg gjennom hotellets 21 etasjer som gledesbud fra himmelen», skriver forfatteren om hendelsen i boken.

– Visste alle på reisen at du egentlig intervjuet dem til en bok?

– Ikke de jeg snakket med under denne reisen. Turen var egentlig ikke tenkt som en del av boka. Men under alle faktiske, skikkelige intervjuer var dette klart.

LES OGSÅ: IKAJ: Grove og alvorlige anklager

– Men det lettet arbeidet med boka at du tilsynelatende ble «frelst»?

– Jeg tror ikke det. Jeg har møtt mye åpenhet uansett. De kristne sionistene er overbevist om at de har rett, og de hadde ikke noen vanskeligheter med å dele sannheten med meg.

– Påvirker MIFF. – Hvor mange i miljøet mener du «helliggjør vold»?

– Jeg kan ikke angi noe tall, men dette er tanker som er levende i miljøet, sier Hoel, som mener at også organisasjonen Med Israel for Fred (MIFF) er under innflytelse av kristensionismen, til tross for at organisasjonen har en sekulær agenda.

– Jeg har gjort et intervju i boken med lederen for MIFF i Oslo. Han er kristen og reiser jevnlig til Israel for å gjøre tjeneste i den israelske hæren.

Hoel forteller også om et møte i MIFF Oslo som han mener «i praksis var et kristensionistisk møte».

– Lederen holdt et kåseri om arkeologiske funn som skulle bekrefte Det gamle testamentet. Poenget var at dette beviste den jødiske eiendomsretten til landet. Dette er kristensionisme i praksis, og jeg dokumenterer i boka at dette preger organisasjonen.

Hoel mener de kristne sionistene har stor innflytelse på situasjonen i Midtøsten.

– Det norske miljøet øver innflytelse, blant annet ved å støtte bosetninger i de okkuperte områdene. I USA er den samme retningen sterkt medvirkende til å skape de politiske beslutningene som berører Midtøsten. Det er en allianse mellom kristensionistene og ytterliggående religiøse partier i Israel.

– Endetidsfrykt. – Muslimer oppfordres til å ta avstand fra ekstremistisk islam. Bør kristne utfordres på samme måte til å ta avstand fra kristensionistene?

– Du er inne på noe. Det er problematisk om vi krever at muslimske miljøer skal være mer prinsipielle enn vi er selv.

Hoel sier han «ikke vil uttrykke dette for hardt».

– De fleste kristne miljøer har et veldig sunt og ansvarlig forhold til konflikten i Midtøsten. Folk er ikke så opptatt av de kristensionistiske miljøene og vet ikke så mye om dem. Noen har forsøkt å bagatellisere fenomenet.

– Hvor stort er miljøet?

– I Norge er det kanskje ikke så stort, men vi snakker om en del av de karismatiske menighetene. I USA er de betydelig større.

– Hva er motivasjonen deres?

– Dette er jo et engasjement som henger sammen med endetiden og dommedag. For manges vedkommende tror jeg interessen skyldes en redsel for endetiden og dommedag.

– Bør ideologien bekjempes?

– Den bør utfordres, som alle andre ideologier. Det er slik vi kommer videre.

– Hvis en norsk kristensionist måtte velge mellom Norge eller Israel, hvor ville lojaliteten ligget?

– Mange ville velge den israelske staten. Man tror jo at Jesus snart skal styre verden fra Jerusalem. Israel står over alt, landet er guddommelig. Kan vi la passere at noen gir et land en slik status? spør Hoel.

Publisert 27. august 2014 , Oppdatert 28. august 2014

 http://www.vl.no/samfunn/kristne-sionister-helliggj%C3%B8r-vold-1.89058

اترك تعليقاً