Samah Idris wszystko dla Palestyny

Nidal Hamad

Palestyńscy Arabowie i palestyński ruch wyzwoleńczy zobowiązują się do kontynuowania walki o wyzwolenia Palestyny.

Robią to w hołdzie dla libańskiego krytyka literackiego, pisarza i polityka, dr Samaha Irdis.

Wczoraj 25 listopada 2021 roku, dr Samah Idris zmarł w wyniku śmiertelnej choroby, na którą zapadł kilka tygodni temu.

Dr Samah Idris był redaktorem naczelnym libańskiego magazynu Al-adab, uważanego za najlepsze arabskie pismo literackie, które od 60 lat jest oddane sprawie palestyńskiej i walce narodu palestyńskiego.

Od początku swojej młodości i życia studenckiego w Libanie i w Stanach Zjednoczonych, Samah Idris był zaangażowany w obronę sprawy palestyńskiej, narodu palestyńskiego i palestyńskich obozów dla uchodźców w Libanie. Co tydzień spotykał się z dziećmi z obozów Sabra i Shatila w Bejrucie i opowiadał im historie oraz bajki. Tak było aż do wybuchu epidemii koronawirusa w marcu 2020 roku.

Dr Samah Idris prowadził kampanię bojkotu zwolenników „Izraela” w Libanie. Oprócz pisania artykułów, opowiadań i powieści, brał także udział w obchodach rocznic palestyńskich, libańskich, konferencjach, festiwalach, oraz udzielał się w palestyńskich mediach. Samah Idris był jednym z założycieli kampanii bojkotu Izraela w Libanie.

Taki był mój przyjaciel Samah Idris – wybitny intelektualista i pisarz oddany sprawie palestyńskiej.

Poznałam go wiele lat temu i zaprzyjaźniliśmy się.

Połączyła nas sprawa Palestyny ​​i walka o jej wyzwolenie.

Samah Idris opublikował kilka moich artykułów w magazynie Al-Adaab. Opublikował też rysunki naszą przyjaciółką, polskiej artystki Dominiki Różańskiej w specjalnym wydaniu o Palestynie, w słynnym piśmie literackim Al-Adaab.

Samah Idris był moim przyjacielem, kolegą skromnym człowiekiem i wybitnym intelektualistą, tłumaczem, pisarzem i krytykiem literackim.

Wraz z jego śmiercią sprawa palestyńska traci jednego z najważniejszych arabskich aktywistów, bojowników i intelektualistów.

Nidal Hamad

26-11-2021