Syjonistyczna okupacja dostarcza 50 nakazów rozbiórki we wsi Duma

Syjonistyczna okupacja dostarcza 50 nakazów rozbiórki we wsi Duma, na południe od Nablusu:

Nablus 5.09.2023 – To, co robią ,,izraelskie” władze okupacyjne, jest sprzeczne ze zwyczajami, prawem, porozumieniami i dobrze znanymi traktatami międzynarodowymi.

Rząd “Izraela” w dalszym ciągu terroryzuje Palestyńczyków

Dzisiaj, we wtorek, 5 września 2023 rokur ,,izraelska” armia okupacyjna wydały 50 zawiadomień o rozbiórce i „przywróceniu terenu do stanu poprzedniego” we wsi Duma, na południe od Nablusu.
Wójt palestyńskiej rady wiejskiej w Dumie, Sulejman Dawabsze, powiedział mediom: ,,izraelska” armia okupacyjna najechała wschodnią i południową część wioski i rozesłała 50 zawiadomień, w tym jedno dotyczące rozbiórki pomieszczenia rolniczego i drugie dotyczące zniszczenia buldożerem nowo otwartej ulicy, a w pozostałych zawiadomieniach wskazano, że grunty zrekultywowane przez ich właścicieli wrócą do poprzedniego stanu.
Podkreślił, że wszystkie zgłoszone ziemie są własnością prywatną i że obywatele Palestyny ​​mają przy sobie dokumenty tożsamości.

W każdym razie rząd ,,Izraela” jest świadomy międzynarodowych praw i traktatów, ale ich nie respektuje ani sznuje.

Świadomi jesteśmy, że ogłoszenia te są nielegalne i naruszają międzynarodowe normy i porozumienia, oraz odbierają obywatelom Palestyny prawo do budowania i zamieszkiwania na swojej ziemi, ochrony przed eksmisją i wolności przemieszczania się. Te prawa są gwarantowane przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Dlaczego rząd „Izraela” ma poczucie, że znajduje się poza odpowiedzialnością karną, jak wszystkie kraje na świecie?
Odpowiedź jest bardzo prosta..
Ponieważ Stany Zjednoczon, UK, Niemcy i inne kraje Europy chronią go i zapobiegają potępieniu, ściganiu i pociągnięciu do odpowiedzialności “izraelskich” zbrodniarzy.

Palestyńczycy żywią wielką nadzieję, że europejscy przyjaciele solidaryzujący się z ich sprawą zmienią w przyszłości tę haniebną i rozdzierającą serce rzeczywistość.

@al-safsaf.com
Nidal Hamad
9-05-2023